Hlavní navigace

Pracující důchodce si výši důchodu vylepší

11. 5. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Souběhem zaměstnání se starobním důchodem lze zvýšit pobíranou důchodovou částku. Pracovat při důchodu je tedy stále výhodnější. Nadšení ale nemusí být zaměstnavatelé. Důchodce totiž může žádat odstupné.

Je nezbytné pokračovat v důchodové reformě, to jistě není třeba připomínat. Rostou mandatorní výdaje a neúprosně se zvyšují počty důchodců. Nejnovější číselné údaje hovoří jasně. Od března 2009 do března 2010 se jejich počet zvýšil o 154 639. Přitom na jednoho důchodce připadá jen 2,17 poplatníka, tj. snížení za stejné období o 0,2. Čtěte více: OSVČ i zaměstnanci žádají o důchod stejně

Podle České správy sociálního zabezpečení činila k 31. březnu 2010 průměrná výše sólo starobního důchodu celkem 10 043 Kč, z toho u mužů 11 162 Kč a u žen 9119 Kč. Průměrný věk penzistů pobírajících starobní důchod byl ke konci března 68 let (muži 70 a ženy 67 let). Roste ale i počet pracujících starobních důchodců. Od roku 2010 mají k výdělečné činnosti dokonce lepší podmínky. Mohou teď nejen pracovat neomezeně, ale výši svého pobíraného důchodu i příjemně vylepšit. Čtěte více: Stále více Čechů nemá nárok na důchod, neohlídali si dobu svého pojištění

Starobní důchodci uzavírají pracovní poměry neomezeně

Nejzásadnější změnou u pracujících starobních důchodců je možnost uzavírat pracovní poměry na dobu neurčitou. Do roku 2009 mohli uzavírat pracovní smlouvy pouze na dobu určitou, nepřesahující délku jednoho roku. Znamená to, že pokud se nyní zaměstnanec rozhodne setrvat na pracovním místě i po dosažení důchodového věku a přiznání starobního důchodu, nemusí již měnit pracovní poměr z doby neurčité na dobu určitou, ale pokračuje dále v dosavadním pracovním poměru. To je ale na druhou stranu nepříjemné pro zaměstnavatele. Leckdy se snižování počtu zaměstnanců řešilo právě odchodem starobních důchodců. Nyní mohou jen doufat, že tak zaměstnanec dovršením důchodového věku učiní dobrovolně. V opačném případě je výplata odstupného nemine. Čtěte více: Od ledna se mění podmínky zaměstnávání starobních důchodců

Že se zaměstnanec stává poživatelem starobního důchodu by měl zaměstnavateli nahlásit. Ten se to totiž stejně dozví, protože bude osloven OSSZ ke sdělení rozhodných skutečností, vysvětluje pro server Podnikatel.cz tiskový mluvčí a ředitel odboru komunikace ČSSZ Kamil Vařeka. Čtěte více: S délkou nezaměstnanosti se vzdaluje i nárok na důchod

Zaměstnáním si důchodce nejen přivydělá, ale také podstatně vylepší důchod

Od letošního roku má starobní důchodce k výdělečné činnosti při současném pobírání důchodu o důvod navíc. Nově totiž může požádat okresní správu sociálního zabezpečení o úpravu (zvýšení) procentní výměry. Úprava se ale vztahuje až na období výdělečné činnosti od 1. ledna 2010. Prakticky má na výběr ze dvou možností. Buďto si zvolí pobírání důchodu ve výši jedné poloviny a tím si zvýší starobní důchod o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů výkonu zaměstnání, nebo bude pobírat důchod v plné výši a ten se mu bude navyšovat o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti. Pokud bude pracovat nepřetržitě, důchod se zvýší vždy až po dvou letech činnosti. Zvýšení náleží také v případě, že poživatel starobního důchodu získá alespoň 360 dnů výdělečné činnosti a zaměstnání ukončí, informuje ČSSZ v tiskově. Měl by tedy pracovat alespoň jeden rok. Čtěte více: Falešnému mailu nevěřte, Romům se počítá důchod jako všem ostatním 

Důchodce ale může také požádat po dobu trvání zaměstnání o úplné zastavení výplaty důchodu. Tato varianta byla ostatně možná i v roce 2009. V tomto případě se důchod zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti bez pobírání důchodu. Ovšem do celkového počtu dní se nezapočítávají dny případné pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny nebo neplaceného volna. Čtěte více: Podnikejte, i když jste v invalidním důchodě

MKT nástroje 2 tip

Předčasných starobních důchodců se změna netýká

Pro předčasné starobní důchodce se až do dosažení důchodového věku nic nemění. Nadále nemohou vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na důchodové pojištění. Mohou ale pracovat například na dohodu o provedení práce, kterou lze dle nového zákoníku práce sjednat prakticky na cokoliv a výše příjmů přitom není nijak omezena. Další možností je klasický pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti sjednaná jako krátkodobé zaměstnání nebo zaměstnání malého rozsahu. Čtěte více: Podnikání a zaměstnávání důchodců v roce 2010

Krátkodobým zaměstnáním je zaměstnání, které netrvalo ani nemělo trvat déle než 14 kalendářních dnů. U zaměstnání malého rozsahu nesmí sjednaná částka příjmu dosáhnout 2000 korun měsíčně. Takové zaměstnání nezaloží účast na důchodovém pojištění. Jakmile poživatel předčasného starobního důchodu dosáhne důchodového věku, platí pro něj ve vztahu k výkonu výdělečné činnosti stejné možnosti jako pro poživatele řádných starobních důchodů, tj. může neomezeně pracovat a rozhodnout se pro některou z variant zvýšení důchodu. Čtěte více: I předčasný starobní důchodce může podnikat

Anketa

Objednejte si článek na příští týden. Zpracujeme tři s největším počtem hlasů.

23 %
5 %
4 %
49 %
3 %
6 %
2 %
8 %
Odpovědělo 567 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).