Hlavní navigace

Stále více Čechů nemá nárok na důchod, neohlídali si dobu svého pojištění

9. 4. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Že jste potřebná léta odpracovali a přesto nemáte nárok na důchod? Stává se to. Podle vyjádření České správy sociálního zabezpečení čím dál častěji. Na vině může být nedbalost nebo dokonce neexistence zaměstnavatele.

Podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) se na její ústředí a jednotlivá pracoviště obrací stále více lidí s žádostí o vysvětlení, proč jim nevznikl nárok na důchod. Pravděpodobně se dozví, že nesplnili zákonnou podmínku potřebné doby pojištění. A to mnohdy i v případě, že potřebnou dobu pojištění skutečně odpracovali, ovšem Česká správa sociálního zabezpečení nemá takový údaj ve své evidenci.

Údaje o době pojištění se evidují na ústředí ČSSZ

ČSSZ vede o každém pojištěnci údaje, ze kterých vychází při rozhodování o nároku na důchod a o jeho výši. Každoroční povinností zaměstnavatelů je odeslání evidenčních listů důchodového pojištění za všechny své zaměstnance. Ty se průběžně shromažďují v databance České správy sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel předkládá evidenční list svým pracovníkům k podpisu a jeho kopii mu předává. Obvykle se zaměstnancům doporučuje její úschova. Podnik se ale může dostat do ekonomických problémů a ukončit svou činnost. Dohledání dokladů by mohlo být za takové situace více než problematické. Ovšem zdaleka se nejedná jen o důchody starobní. Dobu pojištění bude zaměstnanec dokládat při případné žádosti o důchod invalidní nebo pozůstalostní. Čtěte více: Víte, na co platíte sociální pojištění? Na důchod.

Dokládání nároku na důchod se týká i osob samostatně výdělečně činných. Údaje získané z jejich Přehledů o výši příjmů a výdajů za příslušný kalendářní rok předávají okresní správy sociálního zabezpečení rovněž do centrální evidence. Čtěte více: OSVČ i zaměstnanci žádají o důchod stejně

Údaje v centrální evidenci je možné průběžně kontrolovat

Každý občan si může jednou ročně požádat o zaslání Informativního osobního listu důchodového pojištění, který obsahuje přehled dob pojištění, případně náhradních dob a od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. Ten obdrží do devadesáti dnů od žádosti. Poté je vhodné zkontrolovat, jestli list obsahuje všechny potřebné údaje, tedy například údaje o odpracované době u všech zaměstnavatelů. Z údajů uvedených na informativním listu si pojištěnec může odvodit, zda již získal dostatečnou dobu pojištění pro vznik nároku na důchod, či zda je třeba si ještě po nějakou dobu účast na důchodovém pojištění zajistit, sděluje KAMIL VAŘEKA, vedoucí odboru komunikace a tiskový mluvčí ČSSZ.

Žádost se zasílá písemně na adresu ústředí ČSSZ, odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5, nebo elektronicky, s elektronickým podpisem (tj. zaručeným kvalifikovaným certifikátem). Musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno a příjmení (rodné příjmení) a adresu, na kterou bude informativní list zaslán.

A co když údaje na zaslaném informativním listu nesouhlasí?

Česká správa sociálního zabezpečení doporučuje nejprve se obrátit na tehdejšího zaměstnavatele a požádat, aby si splnil sovu povinnost a řádně odeslal evidenční list. Potíž je, když zaměstnavatel nespolupracuje. Potom může pojištěnec požádat příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, aby zahájila se zaměstnavatelem řízení o nesplnění jeho povinností. Jestliže zaměstnavatel již neexistuje, je možné některé údaje dohledat v archivu u zaniklých zaměstnavatelů. Pracovníci OSSZ mohou zaměstnanci poradit, jakým dalším možným způsobem lze chybějící dobu zaměstnání prokázat. Čtěte více: V Česku jsou přes dva miliony důchodců

Údaje souhlasí, ale potřebná doba schází

Někdy je možné potřebnou dobu jednoduše doplatit tzv. doplatit dobrovolným důchodovým pojištěním. Pojištění se platí vždy za celé kalendářní měsíce. V roce 2010 činí minimální měsíční výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění 1660 Kč. Rozlišuje se na:

  • pojištění s udáním důvodu bez časového omezení,
  • pojištění bez udání důvodu s maximální délkou deseti let.

Důvody pro dobrovolné důchodové pojištění bez časového omezení

Jak upozorňuje mluvčí ČSSZ Kamil Vařeka, okruh kvalifikovaných důvodů, pro které může účast na dobrovolném důchodovém pojištění trvat na základě podané přihlášky bez časového omezení, se od 1. ledna 2010 rozšířil. Nově se týká doby jakéhokoliv studia po roce 2009, tedy nejen studia po uplynutí prvních šesti let studia po dosažení 18 let. Doplatit pojištění si mohou i osoby pobývající v cizině, na dobu po kterou následovaly svého manžela působícího v diplomatických službách a osoby působící v diplomatických službách ČR. Dále na dobu, po kterou byli poslancem Evropského parlamentu. Častějším důvodem bude stejně jako doposud doba nezaměstnanosti, dlouhodobá dobrovolnická služba, zaměstnání v cizině a činnost na území ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele. Čtěte více: S délkou nezaměstnanosti se vzdaluje i nárok na důchod

Dobrovolné důchodové pojištění bez udání důvodu

Jestliže nám schází potřebná doba pojištění a netýká se nás dobrovolnická služba nebo nejsme zrovna poslancem Evropského parlamentu, můžeme se k dobrovolnému důchodovému pojištění také přihlásit. A to bez udání důvodu. Maximální možná účast na dobrovolném důchodovém pojištění bez uvedení důvodu je možná v celkovém rozsahu nejvýše 10 let v rámci celého života pojištěnce, za dobu přede dnem podání přihlášky pak nejvýše v rozsahu 1 roku, informuje Kamil Vařeka. Prakticky to znamená, že přihlášku k dobrovolnému pojištění bez udání důvodu podáme například 1. května 2010 nejdříve pro období od 1. května 2009. Čtěte více: Penze za 50 let: Buď poloviční důchod, nebo dvojnásobné pojistné

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).