Hlavní navigace

Také DPH se bude od roku 2014 řešit jen elektronicky. Víme však, kdo má výjimku

19. 11. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.sxc.hu
Od roku 2014 bude probíhat komunikace s finančními úřady v oblasti DPH už jen elektronicky. Pro některé podnikatele však existuje výjimka.

Od prvního ledna roku 2014 bude muset řada firem komunikovat s finančními úřady v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) jen elektronicky. Týká se to jak daňových přiznání, tak hlášení včetně příloh. Elektronicky budou muset podnikatelé podávat také Přihlášku k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH. 

Čtěte více: Nové povinnosti pro podnikatele. Přiznání k DPH pouze elektronicky

Výjimku mají drobní podnikatelé

Jedinou výjimku mají pouze plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 milionů korun. Ti si budou moci vybrat, zda budou se správci daně komunikovat elektronicky, nebo v klasické papírové podobě. Pro úplnost je třeba dodat, že pro všechny plátce DPH bez rozdílu zůstává nadále zachována povinnost elektronického podání pokud jde o podání Výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst.5 zákona o DPH), doplnila Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Elektronická podání mohou zasílat přes aplikaci „Elektronická podání pro daňovou správu“ na adrese www.daneelektronicky.cz. Finanční správa se též chystá nabídnout i podání s ověvřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Jakmile bude tento nový způsob elektronické komunikace technicky možný, finanční správa zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jaká podání lze takto učinit, upřesnila Petlachová.

Nové Zakony.podnikatel.cz

Všechny právní normy od roku 1993, pravidelně aktualizované, ve všech dostupných znění. Porovnejte předchozí znění s aktuálním, zkoumejte budoucí znění. Hledejte v textu zákona konkrétní a vyznačené změny. 

Uložte si do záložek: zakony.podnikatel.cz

Také s ČSSZ už jen elektronicky

Další novinkou v oblasti elektronické komunikace se stanou od příštího roku podání pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ. Povinnost komunikovat elektronicky se týká všech podnikatelů, kteří mají alespoň jednoho zaměstnance, tedy i OSVČ. Pouze OSVČ bez zaměstnanců se povinnost podávat přehledy v elektronické podobě odložila.

Čtěte více: Zaměstnavatelé musí od roku 2014 posílat vybrané tiskopisy ve formátu XML

Uvedená povinnost se týká především tiskopisů, které půjde nově zasílat pouze formou datové věty (ve formátu XML):

  • Evidenční list důchodového pojištění,
  • Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění,
  • Přehled o výši pojistného,
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání),
  • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění.

Povinnost elektronického podávání se týká i tiskopisů Přihláška do registru zaměstnavatelů, Odhláška z registru zaměstnavatelů a Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Podnikatelé je mohou od ledna příštího roku však i nadále zasílat prostřednictvím datové schránky či elektronické podatelny v běžných formátech, jako je například PDF.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).