Hlavní navigace

Úspěšný podnikatel musí být už od dětství lehký antisociál

16. 6. 2014
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Známe znaky, které spojují úspěšné podnikatele. Vyznačujete se jimi i vy?

Podnikání často vyžaduje účelové porušování pravidel. Mírné projevy vzdoru v dospívání tuto užitečnou vlastnost předcházejí. Takto jednoduše by se dala shrnout studie německých a švédských vědců, kteří se snažili definovat psychologický profil úspěšných podnikatelů. To, že při svém čtyřicetiletém výzkumu našli souvislost mezi vzpurným chováním v mládí a pozdějším úspěchem ve světě byznysu, sice neznamená, že jedno způsobilo druhé. Mladická rebélie je ale bezesporu znakem energie a vitality. A ty v nemalé míře potřebuje každý podnikatel.

Čím se tedy vyznačují úspěšní podnikatelé a byznysmeni? Byli to už v dětství cílevědomé osobnosti a měli dobrý základ v rodině? Odpověď na tuto otázku není zdaleka jednoznačná. Neexistuje jeden klasický prototyp podnikatele ani nějaký specifický typ osobnosti, který by byl předurčen k úspěchu. Častými společnými znaky těchto lidí jsou ale vynalézavost a vytrvalost. Úspěšní byznysmeni často už v dětství vymýšlejí neotřelé věci a jdou si za nimi. Neodradí je jeden pád, zkouší to znovu a znovu. Dobrý základ v rodině je samozřejmě výhodou, úspěšní lidé ve svých potomcích budují návyky úspěšných už od útlého dětství. Mnoho nejúspěšnějších podnikatelů se však vypracovalo úplně od nuly, uvádí Vít Prokůpek, profesionální vyjednavač a odborník na psychologii ovlivňování. Vyšší socioekonomický status rodiny v žádném případě není základem pozdějšího úspěchu na poli byznysu. Existují podnikatelé, u nichž se podnikání stalo přirozeným vyústěním jejich pohledu na svět, způsobu myšlení, potřeb a hodnotové orientace.

Základní předpoklady a vlastnosti úspěšného podnikatele

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Začíná to už způsobem myšlení. Neúspěšní hledají překážky a výmluvy, úspěšní hledají řešení. Úspěšní vědí, co chtějí, a dobře si uvědomují, že se k tomu dostanou tvrdou a chytrou prací. Myšlení ale nestačí, je potřeba jít do akce. Je lepší se stokrát mýlit a jednou uspět, než celý život jen přemýšlet o tom, jak nejlépe uspět. Jak řekl Bill Gates: „Na dosažení cíle máte jeden život, ne jeden pokus.“ Strach bývá považován za významnou překážku na cestě k úspěšné seberealizaci, ale pro mnohé může vystupovat jako významný motivační činitel v jejich úsilí o získání pocitu jistoty tím, že se snaží dobře finančně a materiálně zajistit pro případ, že by do budoucna třeba onemocněli a mohli přestat pracovat, říká psycholog Miroslav Tomeček.

Úspěšní ale moc nepřemýšlí o tom, že by se jim něco nepovedlo. Mají svůj cíl, který vidí jasně před sebou a jdou si za ním, protože věří, že to pro ně má smysl a vygeneruje to výsledek, který je pro ně hodnotný. Někdy je vede až obsesivní touha něco dokázat. Tento výsledek si umí velmi živě představit a intenzivně o něm přemýšlejí. To je patrně odlišuje od těch méně úspěšných, kteří jsou spíše skeptičtí a nedokážou si představit, tudíž nevěří, že by se jim něco takového někdy povedlo, komentuje své poznatky z praxe koučka Nikola Šmorancová.

Mnohé také spojuje potřeba zisku. Ovšem pozor, pod pojmem úspěšný podnikatel si patrně všichni představují někoho, komu se povedlo rozjet úspěšný byznys a vydělat tím i dost peněz. Tito lidé u sebe ale peníze většinou křečovitě nedrží, nýbrž je posílají dál do oběhu. Investují do sebevzdělání, do zážitků nebo do jiných podnikatelských projektů.

Vzhledem k nastavení současné společnosti, jejím normám a pravidlům fungování mají šanci na cestě k výraznému úspěchu zejména ti, kteří disponují:

 • vyšší sebejistotou, 
 • sebedůvěrou, 
 • sebevědomím, 
 • psychickou odolností,
 • schopností vize a samostatného myšlení, 
 • ochotou riskovat, 
 • flexibilitou,
 • sociální inteligencí,
 • komunikačními dovednostmi.

Mnohým ale dopomohly k úspěchu i negativní vlastnosti, které se mohou vyskytovat společně s výše uvedenými:

 • tvrdost, 
 • necitlivost, 
 • bezohlednost, 
 • nepoctivost.

Úspěšní podnikatelé jsou často aktivními sportovci. A co je důležité, mají pevnou vůli – když chodí běhat, tak většinou každý den. Řídí se pravidlem „když něco dělat, tak pořádně.“ Neradi ztrácejí čas, a to ani s lidmi, kteří jim za to nestojí. Tito lidé mají úžasnou schopnost nabalovat na sebe další úspěšné jedince, se kterými se podporují navzájem. Jedná se o jistý styl života, který je vlastně podporuje v úspěchu každý den, říká koučka Nikola Šmorancová.

Dalším znakem je to, že svět vnímají jako místo, které mohou svou aktivitou ovlivnit. Necítí se jako pasivní oběti okolí, ale jako jeho aktivní tvůrci. Petr Kellner, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberk, Steve Jobs, George Washington, Winston Churchill, zkrátka všichni tito úspěšní dokázali nebo dokáží bravurně přesvědčovat, ovlivňovat a vyjednávat. Umí přesvědčit své zákazníky, že jejich produkt je ten nejlepší, své zaměstnance, aby pro ně pracovali na 200 %, své následovníky, aby šli za nimi. Se svými partnery, ať už jde o dodavatele, odběratele, politické partnery či rivaly, si umí vyjednat výhodné podmínky. Svými vyjednávacími schopnostmi je proslulý i Donald Trump a svůj úspěch přisuzuje z velké části právě jim. Přesvědčování i vyjednávání je dovednost, každý se v tom může výrazně zlepšit. Jde o umění, o kterém se příliš často nemluví, ale je pro úspěch velice podstatné, komentuje Vít Prokůpek.

Některé vlastnosti jsou důležité, ale nemyslím si, že přímo někoho nějak předurčují. Když jedna z nich nebude rozvinuta, může být nahrazena jinými, které ji mohou vykompenzovat. Například podnikatel s horšími komunikačními schopnostmi si najde do firmy podílníka-kolegu, který v důležitých situacích komunikuje za něj a podobně, doplňuje psycholog Dalibor Špok.

 

Start: Začněte podnikat s Podnikatel.cz

Teorie potvrzeny úspěšnými Čechy

Teorie je věc jedna, praxe druhá. Server Podnikatel.cz proto vyzpovídal jednu ženu a jednoho muže, kteří se směle mohou prohlásit za úspěšné. A jsou coby takoví vnímáni. Jsou jimi Linda Vavříková, zakladatelka firmy na zážitky Allegria, mimo jiné i držitelka několika ocenění pro podnikatele. A Evžen Korec, zakladatel a generální ředitel společnosti Ekospol, která patří mezi trojici největších českých rezidenčních developerů.

CHP22 temata2

Jaké jste byl/a dítě, spíše cílevědomý/á nebo raubíř? Ovlivňuje podle Vás budoucí úspěch výchova, rodinné zázemí a vzdělání? 

LV: Jako dítě jsem byla hodně tvrdohlavá, jsem znamením beran. Také spíše samotářská, jelikož jsem vyrůstala v domě uprostřed lesů. Výchova, rodinné zázemí a vzdělání jsou určitě důležité, nejdůležitější jsou lidé, kteří vás doma i ve škole obklopují, motivují a inspirují.

EK: Určitě jsem byl cílevědomý a od mládí i velmi ctižádostivý. Výchova ovlivňuje budoucí úspěch velice podstatně. Co je v okolí dítěte uznáváno a hodnoceno jako špičkové nebo průměrné, to do určité míry předurčuje jeho budoucí hierarchii. 

Čím se podle Vás vyznačuje úspěšný člověk? 

LV: Úspěch je velmi obtížně měřitelný i definovatelný. Pokud ho měříte penězi, vyjdou vám úplně jiné vlastnosti, než pokud ho měříte třeba z pohledu subjektivního štěstí. Musím nejdříve přijít na to, kdo je to úspěšný člověk. 

EK: Úspěšný člověk se vyznačuje hierarchií hodnot. Většina úspěšných lidí se zároveň vyznačuje schopností jít do hloubky a nezůstávat na povrchu, ale i velkou pracovitostí. I ti nejtalentovanější lidé, kteří jsou líní, málokdy dosáhnou významného úspěchu a plného využití svého potenciálu. 

Řada úspěšných se později dává na charitu, východní filosofie a podobně. Jde jen o kopírování jiných a módní postoj nebo je to logické vyústění? Čím se zabýváte a odreagováváte vy? 

LV: Podle mého názoru jde o logické vyústění, snahu najít další cesty a odpovědět si na otázky, které se v jednotlivých etapách života objevují. Já mám koníčky zatím docela prozaické. Vedle mých dětí jsou to jízda na koni, knížky a počítačové hry. Ale doufám, že se mi jednou, až budou děti větší, podaří najít více času například na jógu. 

EK: Naše firma podporuje obecně prospěšnou společnost Česká krajina a občanské sdružení Společnost pro zvířata. Snažíme se jejich prostřednictvím přispět k ochraně biologické rozmanitosti, zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a pomoci zvířatům v nouzi. Z velké části jsme například financovali projekt vysazení zubrů zpět do volné přírody. Já sám se obklopuji zvířaty. Mám malou soukromou zoologickou zahradu. Chovám vzácné japonské koi kapry. Jde o zálibu, kterou jsem si přivezl z Německa, kde jsem do roku 1992 žil. Můžete chovat různé druhy venkovních ryb – zlaté líny, karase a další – žádná z nich ale nemá kouzlo koi kaprů.

Dosáhli jste vrcholu? Připravte se na nový začátek

Mnoho světově úspěšných podnikatelů se dříve nebo později dává na charitu, zajímají se o východní filosofie a tak dále. Jste-li i vy na vrcholu, zřejmě se něčemu podobnému nevyhnete. Inteligentní a úspěšní lidé totiž hledají hloubku a smysl ve všem, co dělají. Odborně řečeno: v pomyslné Maslowově hierarchii potřeb se posouvají do vyšších pater. Je to poměrně logické vyústění, které není pravidlem, ale může být pravděpodobné. Podnikatel, který uspokojí většinu psychologických potřeb, například dosáhne úspěchu, obdivu, vybuduje si sebevědomí, vidí za sebou kus práce a dosáhne bohatství, najednou právě díky uspokojení těchto potřeb začne ještě silněji vnímat, že zde existují vyšší potřeby, vyšší etické a spirituální oblasti. Že honba za úspěchem není vše. Podobně jako když se dosyta najíme, přestaneme myslet na jídlo a začneme přemýšlet, čemu se budeme dále věnovat, vysvětluje psycholog Dalibor Špok.

Nejde tedy jen o hloupé následování módních trendů. Pokud je charita myšlena upřímně, souvisí to s procesem zrání a formováním ušlechtilých charakterových vlastností. V opačném případě jde především o kalkul s cílem získání uznání, obdivu, vyvolání pozitivního dojmu a následnému dalším zúročení. Někteří se tímto způsobem mohou snažit o kompenzaci pocitů viny z předchozího nepoctivého jednání. Jiní se snaží být „in“ v souladu s konceptem úspěšnosti a kopírují své vzory, uvádí psycholog Miroslav Tomeček.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).