Hlavní navigace

Už šestnáctiletí se mohou zcela osamostatnit a začít podnikat

24. 4. 2015
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Pro dosažení zletilosti a nabytí svéprávnosti není třeba čekat do osmnácti let. Svéprávnými se mohou stát už šestnáctiletí. Je však nutné splnit dané podmínky.

Běžně se člověk stává plně svéprávným až zletilostí, tj. dosažením osmnácti let věku (§ 30 obč. zák.). Úprava obsažená v novém občanském zákoníku však umožňuje, aby na základě rozhodnutí soudu nabyla svéprávnosti i osoba nezletilá. Tuto možnost zákon spojuje se splněním určitých podmínek, které jsou stanoveny v § 37 nového občanského zákoníku. Jedná se především o hranici věkovou, kdy zákonodárce stanovuje jako podmínku pro rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti dosažení věku šestnácti let. 

Už dříve jsme psali: Nový občanský zákoník umožní podnikání nezletilým

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Šestnáctiletí mohou začít podnikat.

Další podmínkou pro kladné rozhodnutí soudu, kterou musí nezletilý osvědčit, je schopnost nezletilého sám se živit a obstarat si své záležitosti. Soud bude ale vždy zkoumat především zájem nezletilého a přihlédne i k dalším hlediskům, která by měla přiznání svéprávnosti za následek, zejména mravní vyspělost a schopnost nést odpovědnost za vlastní jednání.

Poslední podmínkou výslovně uvedenou v zákoně je souhlas zákonného zástupce nezletilého, přičemž v tomto případě se lze domnívat, že soud bude vyžadovat souhlas obou zákonných zástupců. Řízení je zahajováno na návrh, a to buď přímo na návrh nezletilého, nebo zákonného zástupce (pokud s tím nezletilý souhlasí). 

Mohlo by vás zaujmout: Je mu teprve 18 let a už úspěšně podniká. Tady je jeho příběh

Vedle institutu přiznání svéprávnosti z § 37 obč. zák. najdeme v § 33 téhož zákona ještě možnost udělení souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti nezletilého. K tomuto souhlasu musí dát přivolení soud a nezletilý se tím stává způsobilý k jednáním, jež jsou s touto činností spojena (tj. bude moci mj. samostatně podnikat). Nenabude ale plné svéprávnosti, jako by tomu bylo v případě postupu dle § 37 obč. zák. 

Najděte si svého daňového poradce

Vyzkoušejte novou databázi daňových poradců. Přehledně řazeno podle kraje působnosti, oboru specializace i jazykových možností. Získejte kontakt ihned. Uložte si do záložek: www.podnikatel.cz/danovi-poradci/

Udělený souhlas bude pouze nahrazovat podmínku zletilosti, kterou vyžaduje např. živnostenský zákon. Vzhledem k tomu, že je nový občanský zákoník účinný již více než rok, bylo ustanovení § 33 již využito i v praxi. Podle všeho první žádost tohoto typu dorazila na českobudějovický okresní soud pouze pár dní od vstupu zmiňovaného předpisu v účinnost a rozhodnuta byla za necelé dva měsíce. Nezletilému byl rozsudkem souhlas k samostatnému provozování obchodního závodu udělen. 

Díky tomu, že se jedná o institut, který náš právní řád do počátku minulého roku neznal, není nám prozatím známa judikatura řešící spory s vazbou na tuto problematiku. Zákonodárci zde ale byly vzorem zahraniční právní řády a ustanovení koncipoval způsobem podobným některým zahraničním úpravám. Je tudíž možné, že české soudy budou ustanovení interpretovat obdobně a bude možné hledat inspiraci v rozhodování zahraničních soudů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).