Hlavní navigace

Už šestnáctiletí se mohou zcela osamostatnit a začít podnikat

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Pro dosažení zletilosti a nabytí svéprávnosti není třeba čekat do osmnácti let. Svéprávnými se mohou stát už šestnáctiletí. Je však nutné splnit dané podmínky.
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Běžně se člověk stává plně svéprávným až zletilostí, tj. dosažením osmnácti let věku (§ 30 obč. zák.). Úprava obsažená v novém občanském zákoníku však umožňuje, aby na základě rozhodnutí soudu nabyla svéprávnosti i osoba nezletilá. Tuto možnost zákon spojuje se splněním určitých podmínek, které jsou stanoveny v § 37 nového občanského zákoníku. Jedná se především o hranici věkovou, kdy zákonodárce stanovuje jako podmínku pro rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti dosažení věku šestnácti let. 

Už dříve jsme psali: Nový občanský zákoník umožní podnikání nezletilým

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Šestnáctiletí mohou začít podnikat.

Další podmínkou pro kladné rozhodnutí soudu, kterou musí nezletilý osvědčit, je schopnost nezletilého sám se živit a obstarat si své záležitosti. Soud bude ale vždy zkoumat především zájem nezletilého a přihlédne i k dalším hlediskům, která by měla přiznání svéprávnosti za následek, zejména mravní vyspělost a schopnost nést odpovědnost za vlastní jednání.

Poslední podmínkou výslovně uvedenou v zákoně je souhlas zákonného zástupce nezletilého, přičemž v tomto případě se lze domnívat, že soud bude vyžadovat souhlas obou zákonných zástupců. Řízení je zahajováno na návrh, a to buď přímo na návrh nezletilého, nebo zákonného zástupce (pokud s tím nezletilý souhlasí). 

Mohlo by vás zaujmout: Je mu teprve 18 let a už úspěšně podniká. Tady je jeho příběh

Vedle institutu přiznání svéprávnosti z § 37 obč. zák. najdeme v § 33 téhož zákona ještě možnost udělení souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti nezletilého. K tomuto souhlasu musí dát přivolení soud a nezletilý se tím stává způsobilý k jednáním, jež jsou s touto činností spojena (tj. bude moci mj. samostatně podnikat). Nenabude ale plné svéprávnosti, jako by tomu bylo v případě postupu dle § 37 obč. zák. 

Najděte si svého daňového poradce

Vyzkoušejte novou databázi daňových poradců. Přehledně řazeno podle kraje působnosti, oboru specializace i jazykových možností. Získejte kontakt ihned. Uložte si do záložek: www.podnikatel.cz/danovi-poradci/

Udělený souhlas bude pouze nahrazovat podmínku zletilosti, kterou vyžaduje např. živnostenský zákon. Vzhledem k tomu, že je nový občanský zákoník účinný již více než rok, bylo ustanovení § 33 již využito i v praxi. Podle všeho první žádost tohoto typu dorazila na českobudějovický okresní soud pouze pár dní od vstupu zmiňovaného předpisu v účinnost a rozhodnuta byla za necelé dva měsíce. Nezletilému byl rozsudkem souhlas k samostatnému provozování obchodního závodu udělen. 

Díky tomu, že se jedná o institut, který náš právní řád do počátku minulého roku neznal, není nám prozatím známa judikatura řešící spory s vazbou na tuto problematiku. Zákonodárci zde ale byly vzorem zahraniční právní řády a ustanovení koncipoval způsobem podobným některým zahraničním úpravám. Je tudíž možné, že české soudy budou ustanovení interpretovat obdobně a bude možné hledat inspiraci v rozhodování zahraničních soudů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).