Hlavní navigace

Velký rozcestník změn v roce 2020, které se dotknou podnikatelů

1. 1. 2020
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Server Podnikatel.cz opět připravil velký rozcestník změn, které se v roce 2020 týkají či dotknou podnikatelů.

Stejně jako v předchozích letech platí, že změny nenastávají jen na počátku roku, ale také v jeho průběhu.

Co se dozvíte v článku
 1. Výdajové paušály
 2. Zdravotní a sociální pojištění
 3. EET
 4. DPH
 5. Daň z nemovitých věcí
 6. Spotřební daně z tabákových výrobků, lihu a hazardu
 7. Nárůst minimální mzdy
 8. Změny u náhrady mzdy
 9. Tuzemské a zahraniční cestovní náhrady
 10. Systém odpouštění pokut u kontrolních hlášení se opět prodloužil
 11. Nový zákon o realitním zprostředkování
 12. Změny u místních poplatků
 13. Mobilního operátora půjde i pro OSVČ vyměnit snáze a levněji
 14. Dny právní účinnosti
 15. Finanční úřady
 16. Mýto
 17. Zavedení elektronických neschopenek
 18. Shrnutí změn: Nové eNeschopenky klepou na dveře, objevuje se první kritika

Výdajové paušály

Už v průběhu roku 2019 nabyl účinnosti daňový balíček, který mimo jiné opětovně zvýšil limit pro využití paušálních výdajů. Vzhledem k nabytí účinnosti daňového balíčku 2019 v průběhu roku je živnostníkům umožněno využít toto zvýšení již za rok 2019, tedy v rámci daňového přiznání podávaného v roce 2020.

Mezní hranice příjmů, ze které se maximální výdaje počítají, se zvýšila na 2 miliony korun. Paušál jde využít i při vyšších příjmech, maximálně jím lze ale uplatnit výdaje odvozené z mezní hranice příjmů. Konkrétně jde o následující stropy:

 • u 80% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,6 mil. Kč
 • u 60% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,2 mil. Kč
 • u 40% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 800 tisíc Kč
 • u 30% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 600 tisíc Kč

OSVČ s paušály mohou i nadále využívat slevy na manželku/manžela a zvýhodnění na děti.

Zdravotní a sociální pojištění

OSVČ se tradičně mění zálohy na zdravotní a sociální pojištění. U zdravotního pojištění se minimální záloha zvyšuje z částky 2208 Kč na 2352 Kč. Osoby samostatně výdělečně činné, které v roce 2019 platily zálohy nižší než 2352 Kč, musí změnit výši záloh již za leden 2020. Splatnost lednových záloh na zdravotní pojištění je do 8. února.

Čtěte více: Změny ve zdravotním pojištěním v roce 2020

Minimální měsíční záloha na důchodové pojištění pro hlavní činnost bude od roku 2020 činit 2544 Kč, pro vedlejší výdělečnou činnost 1018 Kč. Osoby samostatně výdělečně činné, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění, musí platit minimálně 126 Kč. Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském pojištění se nemění, od roku 2019 jde o částku 3000 Kč (v letech 2012 až 2018 se jednalo o částku 2500 Kč).

Čtěte více: Zálohy pro OSVČ a ostatní důležité údaje v sociálním pojištění pro rok 2020

EET

V květnu 2020 by měly (zákon byl napadený u Ústavního soudu) odstartovat poslední dvě vlny EET. Povinnost evidovat tedy nově mají mít řemeslníci, advokáti či lékaři.

Další novinkou u EET je, že podnikatelé, kteří splní určité podmínky, budou moct využívat místo EET tzv. zvláštní režim, tedy jakýsi offline systém evidence. Místo elektronické evidence tak půjde při uskutečnění tržby vystavit účtenku z bločku účtenek, který si podnikatel předtím vyzvedne na finančním úřadu. Za každé kalendářní čtvrtletí pak bude muset podnikatel poslat na finanční úřad oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, a to do 20 dnů od konce tohoto kalendářního čtvrtletí.

Aby mohl podnikatel o offline režim požádat, musí splnit několik podmínek. Pokud nejde o poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímá za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny, musí jít o fyzickou osobu, která:

 • není plátcem daně z přidané hodnoty a
 • neprovozuje podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci, ledaže je další zaměstnanec zaměstnán pouze z důvodu a po dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem, a
 • zároveň nesmí výše příjmů poplatníka z evidovaných tržeb přesáhnout za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nesmí přesáhnout 600 000 Kč.

V žádosti o povolení zvláštního režimu musí podnikatelé doložit, že splňují podmínky pro povolení offline režimu, což může být především u odhadu budoucích tržeb problém. Přestože offline režim evidence půjde využít až od května 2020, už nyní mohou podnikatelé podat žádost o jeho povolení. Vzhledem k tomu však, že některá ustanovení novely nabudou účinnosti až v únoru, začnou se úřady žádostmi zabývat nejdříve právě 1. února 2020.

Čtěte více: Offline režim místo #EET nebude pro každého, pojí se s ním navíc povinnosti

DPH

V souvislosti s novelou zákona o evidenci tržeb se od května 2020 sníží DPH na 10 % na vybrané zboží a služby:

 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech,
 • opravy obuvi a kožených výrobků,
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,
 • opravy jízdních kol,
 • kadeřnické a holičské služby,
 • půjčování nebo nájem knih,
 • pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
 • knihy, e-knihy a audioknihy.

Čtěte více: Nejen start posledních dvou vln EET, co dalšího novela zákona přináší?

Daň z nemovitých věcí

Zpřesňuje se osvobození pozemků, na kterých se nacházejí vybrané ekologicky významné prvky, od daně z nemovitých věcí. Osvobozeny budou skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy a mokřady, které budou vedeny v evidenci ekologicky významných prvků. Dále bez ohledu na tuto evidenci budou osvobozeny příkopy, mokřady, močály, bažiny, skalní útvary, rokle a strže, pokud se nacházejí na pozemcích ostatních ploch mimo zastavěné území obce a nejsou užívány k podnikání.

Zároveň je stanovena přechodná doba do konce roku 2021, ve které bude aplikován i stávající rozsah osvobození. Poplatníci tak budou mít dva roky na to, aby si nechali krajinné prvky, které se nacházejí na jejich pozemcích, zapsat do evidence ekologicky významných prvků.

Od roku 2020 se pak dále v Praze a dalších 3 okresních městech mění koeficienty k dani z nemovitých věcí a potažmo tak i daň.

Čtěte více: Kromě Prahy vzroste daň z nemovitostí v roce 2020 ve třech okresních městech 

Spotřební daně z tabákových výrobků, lihu a hazardu

Počínaje 1. lednem došlo ke zvýšení zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu. Oproti stávajícím sazbám činí růst sazby spotřební daně z tabákových výrobků a ostatních tabákových komodit 10 %. U spotřební daně z lihu je pak nárůst 13%. Součástí balíčku je také úprava sazeb daně z hazardních her. V důsledku přijatého pozměňovacího návrhu dochází u loterií k navýšení sazby z 23 % na 35 %.

Nově se též zdaňují příjmy z hazardních her nad 1 milion Kč. Daň z příjmů ve výši 15 % nově dopadá na čisté výhry z hazardu převyšující uvedený limit. Za čistou výhru je přitom považován kladný rozdíl výher (bez vrácených vkladů) a sázek.

Čtěte více: Vyšší daň z tabáku a lihu má vynést 10 mld. Kč, poslední vlny EET jen 5 mld. Kč

Nárůst minimální mzdy

Od 1. ledna 2020 se zvyšuje minimální měsíční mzda ze současných 13 350 Kč na 14 600 Kč a u hodinové sazby ze 79,80 Kč na 87,30 Kč. Současně dochází k navýšení tzv. zaručené mzdy, a to celkem v osmi skupinách, v rozmezí od 14 600 Kč až do měsíční zaručené mzdy ve výši 29 200 Kč.

Čtěte více: Minimální a zaručená mzda v roce 2020. Konečně jasno

Změny u náhrady mzdy

Dochází také ke změnám ve výši nemocenských dávek i náhrady mzdy. Od roku 2020 se mění nejen částky, ale i podmínky.

Čtěte více: Náhrada mzdy v roce 2020 podle nových podmínek

Tuzemské a zahraniční cestovní náhrady

Tradičně také dochází ke změně tuzemských cestovních náhrad pro rok 2020. Pro stanovení sazeb stravného je určující vývoj indexů cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování ve srovnání se statistickými údaji, které byly vzaty jako základ pro zákonem stanovené hodnoty.

Čtěte více: Změny tuzemského stravného pro rok 2020

Vyhláškou se rovněž mění výše zahraničního stravného pro rok 2020. Cílem změn je zajištění dostatečné finanční kompenzace zaměstnancům v případech, kdy je zaměstnavatel vyšle na zahraniční pracovní cestu a v této souvislosti jim vzniknou výdaje na stravování.

Čtěte více: 23 změn v zahraničních cestovních náhradách pro rok 2020 

Systém odpouštění pokut u kontrolních hlášení se opět prodloužil

Co se týče systému odpouštění pokut u kontrolních hlášení, ten upřesňuje metodický pokyn D-29, který byl v půlce prosince aktualizován pro rok 2020. Možnosti prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun zůstávají pro rok 2020 ve stejném rozsahu, jako tomu bylo v roce 2019. Zda a v jaké výši může být pokuta odpuštěna, závisí na určených ospravedlnitelných důvodech a na četnosti porušení.

Čtěte více: Půl miliardy ročně na pokutách u kontrolních hlášení, navzdory jejich promíjení 

Nový zákon o realitním zprostředkování

Už jen na podepsání prezidentem čeká zákon o realitním zprostředkování, který tak nabude účinnosti až v průběhu roku 2020. Cílem realitního zákona je vytvořit novou právní úpravu vztahů mezi realitními zprostředkovateli a jejich klienty a zároveň přiblížit podmínky realitního podnikání na úroveň ostatních států v EU. Zákon o realitním zprostředkování by tak měl především posílit ochranu klientů realitních zprostředkovatelů, tj. realitních kanceláří a realitních makléřů.

Čtěte více: Realitní zákon si „posvítí“ na realiťáky a ochrání klienty

Změny u místních poplatků

Od ledna se mění místní poplatky. Novela nahrazuje nynější poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity jedním poplatkem z pobytu. Maximální výše tohoto nového poplatku činí v roce 2020 činit 21 Kč za noc a den. Nově mu podléhá každý krátkodobý pobyt do 60 dnů bez ohledu na místo a účel pobytu. Tím pádem se rozšiřuje okruh ubytovacích zařízení, kterých se má výběr místního poplatku týkat o další prostory, jako jsou například byty, chaty, chalupy a ateliéry.

Od poplatku budou osvobozeny všechny děti do 18 let, vedoucí na dětských táborech, nevidomé osoby, hasiči při záchranných akcích a další skupiny osob.

Čtěte více: Trh s ubytováním se srovná. Stejná pravidla budou platit i pro Airbnb

Mobilního operátora půjde i pro OSVČ vyměnit snáze a levněji

Lhůta pro zánik smlouvy v případě přenesení čísla se zkrátí z 10 na 2 dny. Úhrada spojená s předčasným ukončením smlouvy na dobu určitou se sníží na jednu dvacetinu součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy a bude se platit jen v případě, že k ukončení smlouvy došlo do tří měsíců od jejího uzavření. Počítá s tím novela zákona o elektronických komunikacích, která má nabýt účinnosti od dubna 2020.

Čtěte více: Mobilního operátora vyměníte snáze a levněji, novinky se navíc týkají i OSVČ

Dny právní účinnosti

Od roku 2020 se zavedly i jednotné dny účinnosti právních norem. Nově by tak zákony měly nabývat účinnosti jen 1. ledna a 1. července. Zákon nicméně počítá s možností výjimky. Pokud to bude vyžadovat „naléhavý obecný zájem, lze ve zvlášť výjimečných případech stanovit dřívější den nabytí účinnosti, nejdříve však počátkem dne následujícího po dni vyhlášení právního předpisu".

Čtěte více: Revoluce v tvorbě zákonů: Účinnost jen ve dvou dnech v roce a tabulka povinností

Finanční úřady

Dnešním dnem došlo k optimalizaci 33 územních pracovišť finančních úřadů. Došlo tak ke změně uložení spisů daňových poplatníků. K tomu Generální finanční ředitelství vydalo pokyn č. GFŘ-D-41 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, který je přístupný na internetových stránkách Finanční správy. ČR  Finanční správa nicméně ujišťuje, že dřívější dostupnost poskytovaných služeb bude zachována a občané nebudou odkázáni na služby jiného územního pracoviště.

Čtěte více: Od nového roku omezí svou činnost 33 finančních úřadů. Víme, které to jsou

Mýto

Nový mýtný systém se sice spustil již v prosinci loňského roku, dnešním dnem se však zároveň rozšířil počet dálnic a silnic I. třídy, na kterých musí podnikatelé mýto platit.

daně24_I

Čtěte přehled, na kterých silnicích I. třídy se má nově platit mýto 

Zavedení elektronických neschopenek

1. lednem 2020 začínají eNeschopenky. Vše již bude probíhat elektronicky. S výjimkou nemocí neukončených do konce roku 2019. Zde se bude postupovat dosavadním způsobem, včetně předávání tiskopisů určených zaměstnavateli. Novým eNeschopenkám se server Podnikatel.cz podrobně věnoval v průběhu podzimního období. Ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení připravil seriál článků.

Shrnutí změn: Nové eNeschopenky klepou na dveře, objevuje se první kritika

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).