Hlavní navigace

Zdraží všechny pojistky, na vině je nový občanský zákoník

24. 1. 2014
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Znát nový občanský zákoník se vyplatí, a to doslova. Více peněz budou poškozeným lidem vyplácet pojišťovny. Na druhou stranu to samozřejmě nebude zadarmo.

Nový občanský zákoník zamotal hlavy pojišťovnám. Upravuje situace, které dosud nebyly řešeny, a pojišťovny s napětím očekávají, jak bude v některých případech postupováno. Co vědí s jistotou, to je to, že pojistky budou zdražovat. Pro klienty to sice bude znamenat větší výdaje, ale tyto náklady budou kompenzovány řadou významných a užitečných novinek, především v oblasti odškodňování. Je totiž dbáno na větší ochranu zájmů, při vyřizování škod se musí postupovat individuálně a zasahovat může i soud. 

Nový občanský zákoník přináší jako každá změna celou řadu zlepšení a současně i určité obtíže. Pro pojišťovny je to hlavně větší administrativní zátěž. Nicméně je třeba říci, že nový občanský zákoník je určitě krok správným směrem. Zavádí daleko větší ochranu spotřebitele a činí proces sjednání pojistné smlouvy transparentnějším, komentuje novou situaci Jan Marek, mluvčí České pojišťovny.

Čtěte také: Souhrn změn, které od roku 2014 přináší nový občanský zákoník

Z hlediska přehlednosti právní úpravy pro klienta by zřejmě bylo vhodnější zařazení pojištění do samostatného zákona, respektive do základního „trojlístku“ pojišťovacích předpisů – zákon o pojišťovnictví, zákon o pojistné smlouvězákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Právní úprava pojištění totiž v novém občanském zákoníku principiálně přebírá úpravu zákona o pojistné smlouvě a doplňuje některé instituty ve světě obvyklé. Jde především o pojistný zájem, precizaci úpravy pojištění cizího pojistného nebezpečí nebo prostor pro smluvní volnost v oblasti dojednání pojištění škodového či obnosového. 

Z předchozí právní úpravy postrádám zejména legální definici základních pojmů, které zákon používá, či možnost pojišťovny zcela odmítnout pojistné plnění, pokud klient při oznámení pojistné události byť jen částečně lže nebo hrubě zkresluje údaje, uvádí Ludvík Bohman, ředitel úseku právního, compliance a odhalování pojistných podvodů Allianz pojišťovny a Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny UNIQA doplňuje: Nyní půjde o to nasbírat praktické zkušenosti a ustálit praxi, protože mnoho věcí je řešeno obecně a nový občanský zákoník neposkytuje jasná vodítka a postupy, jimiž se řídit.

Pojišťovny vyplatí stovky milionů ročně navíc


Autor: www.isifa.com

Počítejte s postupným zvyšováním cen pojistek. Kompenzovat to mají situace, za které dřív odškodné vypláceno nebylo. 

Pojišťovny kvůli novým pravidlům ročně vyplatí poškozeným stovky milionů korun navíc. Stačí se podívat na podrobnosti a počítat. Odškodné za trvalé následky ve výši až 20 milionů korun. Možnost kdykoliv vypovědět pojistnou smlouvu a dostat pojistné zpět. Právo žádat od pojišťovny peníze i za to, že jste jen svědkem dopravní nehody. Nebo možnost získat od pojišťovny další odškodné i mnoho let po pojistné události.

Změny sazeb se v tuto chvíli promítly především na takzvaném povinném ručení pro motorová vozidla. Ceníky poskočily v průměru o 10 až 15 % výš. Postupně ale vzrostou i náklady na další pojistné závazky. A to zejména v oblasti odškodňování újmy na zdraví a nemajetkové újmy. Pojišťovny totiž mají zákonnou povinnost stanovit výši pojistného tak, aby byly schopny dostát svým závazkům. A protože očekávají vyšší výdaje, tak se podle toho zařídí. K tomu je potřeba započítat i nemalé zvýšení nákladů na úpravu dokumentace a procesů v pojišťovně a také na zvýšené nároky na kapacity pojišťovny v oblasti vyřizování škod. Ceny pojistek se zvednou, ale na konkrétnější prognózy je ještě brzy. Ceny budeme upravovat průběžně podle vývoje situace na trhu, nikoliv skokově, říká Petr Milata, mluvčí ČSOB Pojišťovny.

Čtěte také: Eseróčka za 1 Kč ulehčují zakládání firem, nezapomeňte však na vyšší odpovědnost

Zmíněné povinné ručení je ideálním příkladem, který nutné zvyšování cen pojistného ilustruje. Předpokládané vyšší škody na straně jedné se logicky musí projevit i na straně druhé. Postupná individuální úprava cen povinného ručení u smluv, které mají výročí po prvním lednu letošního roku je v tomto kontextu logickým krokem. Zatímco řidiči jezdící ohleduplně a bez nehod změnu ceny v souvislosti s novým občanským zákoníkem prakticky nepocítí, rizikoví řidiči musí počítat s výraznějším navýšením. V průměru se bude jednat o 9 až 12 %. Téměř všech řidičů se od prvního ledna dotkla zákonná povinnost odvádět 3 % z pojistného do Fondu zábrany škod, říká Jiří Cívka, mluvčí Generali Pojišťovny.

Psychický šok je dostatečným důvodem pro odškodnění

Pojistnou událostí, která zakládá nárok na odškodnění, je nově i pouhá přítomnost u dopravní nehody. Pokud člověk půjde po přechodu a chodce vedle něj srazí auto, může nárokovat psychický šok či duševní újmu a požadovat po pojišťovně patřičné odškodnění. Problematika odškodňování lidí, kteří nebyli přímo poškozeni například na zdraví, je ovšem po odborné stránce poměrně komplikovaná. Posouzení toho, zda k újmě došlo skutečně za zvláštních okolností, které stanoví zákon, a zejména posouzení nemajetkové újmy tohoto druhu bude zřejmě do značné míry vycházet ze znaleckých posudků.

Každopádně se však bude jednat o velmi individualizované posuzování. Nelze vyloučit, že k závěrům o posouzení negativních dopadů do života takových lidí bude nezřídka nutné posouzení nároku soudem. A to je další neznámá, protože ani soudci nemají jasná vodítka a praxe se musí teprve ustálit, aby vznikla přehlednější judikatura takových případů. Zřejmě to bude znamenat delší průtahy při řešení sporů, upozorňuje Eva Svobodová z UNIQA pojišťovny. V současné době se podobnou situací ještě žádná pojišťovna nezabývá.

Záměrem nového občanského zákoníku ale určitě není výplata peněz každému, kdo jede kolem místa nehody a přibrzdí, aby se podíval. To je mýtus. Nová ustanovení míří pouze na újmy způsobené porušením z hrubé nedbalosti důležité právní povinnosti nebo dokonce úmyslně z touhy ničit či jiné zavrženíhodné pohnutky, doplňuje Ludvík Bohman za pojišťovnu Allianz. Svědek nehody bude muset prokázat, že taková újma se dotýká i jeho a že on ji důvodně pociťuje jako své osobní neštěstí. Až pokud se mu to podaří, a to nemusí být jednoduché, mohl by náhradu újmy požadovat.

Jiné to bude v případě, kdy člověk při autonehodě utrpí třeba jen lehké zranění. I za banální nehody je nově možno získat vysoké odškodné. Může se totiž stát, že o patnáct let později bude mít pojištěný člověk zdravotní problém a bude přesvědčen, že souvisí s dávnou autonehodou. Na základě lékařského potvrzení pak bude moci od pojišťovny požadovat další náhradu škody.

Okamžité odstoupení od smlouvy je možné, ale…

Jednou z důležitých novinek je možnost kdykoliv odstoupit od pojistné smlouvy a získat zaplacené pojistné zpět. Představme si, že pojistník si sjedná pojištění. Po nějakém čase zjistí, že pojištění neodpovídá jeho potřebám a pojistitel ho na to neupozornil. Oznámí, že mu pojištění nevyhovuje a že od smlouvy odstupuje. Na základě toho bude muset pojistitel vrátit pojistné, vysvětluje David Holý ze společnosti ePojištění.cz. Možnost odstoupení od smlouvy byla upravena i dosavadními právními předpisy, ale ochrana spotřebitele je v novém občanském zákoníku přeci jen rozpracována detailněji. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že i pojistitel má v některých případech právo odstoupit od pojistné smlouvy.

Čtěte také: Nový občanský zákoník degraduje lidi, dělí je na dvě sorty, tvrdí Samková

Možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů vychází z úpravy ochrany spotřebitele, která je více méně harmonizována napříč celou Evropskou unií. Konkrétně v pojištění se odstoupení od smlouvy bez udání důvodů může uplatnit u smluv sjednaných spotřebiteli výhradně pomocí prostředků komunikace na dálku nebo v případě smluv uzavřených se spotřebitelem mimo obchodní prostory. Spotřebiteli je tímto dána možnost rozmyslet si, zda je pro něj sjednané pojištění vhodné a potřebné. Novinkou v oblasti životního pojištění pak je možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 30 dní, a to nehledě na způsob sjednání, upřesňuje Ludvík Bohman. Přesné informace o možnostech odstoupení mají klienti k dispozici v předsmluvních informacích ke každému druhu sjednávaného pojištění. 

Ani tento případ ještě řešen nebyl a čeká se, jak bude na situaci pohlíženo. Obecně se ale dá říci, že prostor pro zrušení smluvního vztahu se velmi rozšířil a klient bude mít větší manipulační prostor. To vše pochopitelně k nelibosti pojišťoven. Velká část jejich nákladů totiž spadá do oblasti založení smlouvy. Jakmile klient smlouvu vypoví, vzniká pojišťovně ztráta. 

Vyhledejte své obchodní partnery a souvislosti. Vyzkoušejte Rejstřík firem

Znát nový občanský zákoník se vyplatí, a to doslova

Nový občanský zákoník opouští současné pojetí náhrad škod na zdraví stanovovaných na základě bodové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. To bude v následujících letech hlavně v oblasti odpovědnostního pojištění, například v povinném ručení, znamenat nárůst výše škod, což se současně bude muset promítnout i do ceny pojištění. Klienti pojišťoven tedy budou za pojištění platit více, v konečném důsledku ale získají v případě pojistné události díky novým pravidlům spravedlivější odškodnění.

Nový občanský zákoník by navíc měl zabránit podvodům ze strany pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří lidem nevýhodně mění podmínky sjednaných smluv. Zprostředkovatel, který nesprávnou informací nebo radou danou za odměnu způsobí škodu, bude mít povinnost tuto škodu nahradit. Na novou situaci reagují pojišťovny zatím pomalu, pojistné zvyšují zejména v případě povinného ručení a havarijního pojištění. Ve výsledku lze ale říci, že pojištění nikdy nebylo pro pojištěnce tak výhodné jako od 1. ledna 2014.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).