Hlavní navigace

Kdy přestává za studenty středních a vysokých škol platit zdravotní pojištění stát?

6. 6. 2023

Sdílet

22.8.23 4x/ Dívka, studentka, nevědomost, dotaz, žena Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed

U studentů středních a vysokých škol platí zdravotní pojištění stát.  A to jak v době studia, tak během prázdnin mezi jednotlivými ročníky, včetně doby mezi školami, pokud dítě pokračuje ve studiu.

Jak uvádí Všeobecná zdravotní pojišťovna, jde tedy o dobu od skončení studia na SŠ do dne, kdy se stane studentem jiné střední nebo vysoké školy, od ukončení studia na VŠ do dne, kdy se stane studentem téže nebo jiné vysoké školy, nejdéle však na dobu tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, ve kterém bylo studium ukončeno.

Musel opustit střední školu, od září nastupuje na učňák. Kdo uhradí pojistné? Přečtěte si také:

Musel opustit střední školu, od září nastupuje na učňák. Kdo uhradí pojistné?

Po ukončení vysoké školy státní závěrečnou zkouškou je stát plátcem pojistného ještě v kalendářním měsíci následujícím po tomto zdárném ukončení studia. Dítě však nesmí vykonávat po celý tento kalendářní měsíc výdělečnou činnost nebo nesmí pobírat podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci.

U středoškoláků rozhoduje forma studia

Střední škola, na které dítě studuje, musí pro nárok na platbu zdravotního pojištění ze strany státu figurovat v rejstříku škol a školských zařízení. Pokud by v něm zapsána nebyla, není její student považován za nezaopatřené dítě a stát pojistné neplatí. 

Ani u takto registrované střední školy však student není nezaopatřeným dítětem, a tedy není osobou, za kterou platí pojistné stát, v situaci, kdy jde o dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na SŠ a student je současně výdělečně činný nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

U vysokoškolského studia je to jinak

U vysokoškoláků nerozhoduje forma studia, protože zákon o vysokých školách umožňuje studium na vysokých školách ve třech formách: prezenční (denní), distanční (dálkové) nebo kombinované. Pokud student studuje v rámci akreditovaného studijního programu (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program), není ani podstatné, jestli studuje na vysoké škole univerzitní nebo neuniverzitní, veřejné, soukromé nebo státní.

Student střední školy si zřídil živnosťák. Má nějaké povinnosti vůči pojišťovně? Přečtěte si také:

Student střední školy si zřídil živnosťák. Má nějaké povinnosti vůči pojišťovně?

Studium nesmí být přerušeno

Stát přestává platit zdravotní pojistné také v momentě, kdy dojde k přerušení studia na středních a vysokých školách. Nejedná se tak o soustavnou přípravu na budoucí povolání, což zákon vyžaduje pro uznání dítěte za nezaopatřené. 

Výjimkou je případ, kdy k přerušení studia dojde z důvodu nemoci nebo úrazu. Pojišťovně je však třeba předložit potvrzení ošetřujícího lékaře, že dotyčný v průběhu této nemoci nebo léčení úrazu nemůže studovat, uvádí Všeobecná zdravotní pojišťovna.

  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).