Hlavní navigace

DPH kolem dokola - skupinová registrace

Sdílet

Skupinou se pro účely DPH rozumí skupina spojených osob, které mají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, která je registrovaná k DPH jako jeden plátce. Podmínka podnikání osoby v tuzemsku platí pro všechny členy skupiny. Ti, co mají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu mimo tuzemsko, se nemohou stát součástí skupiny. (více § 5a zákona o DPH).

Vytvoření skupiny je dobrovolné, záleží jen na rozhodnutí osob, které mají možnost do skupiny vstoupit. Zákon o DPH předepisuje podmínky, které musí být splněny podnikatelským subjektem, který má zájem vstoupit do skupiny.

Podmínky:
  • podnikání v tuzemsku,
  • podniky mají vzájemné vazby finanční, hospodářské a organizační.
  • Zákon uvádí, že podniky ve skupině jsou kapitálově nebo jinak spojené.

Kapitálově spojené osoby

Kapitálově spojené osoby jsou ty, z nichž se alespoň jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby nebo více osob. Podíl představuje alespoň 40 % základního kapitálu nebo 40 % hlasovacích práv.

Jinak spojené osoby

Podniky, které jsou tzv. jinak spojené, jsou osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba.

Tip-onlineucto

O jinak spojených osobách hovoříme o právnických osobách – obchodních společností nebo družstvech. Jedná se pouze o vrcholový management právnické osoby, např. podle úpravy Obchodního zákoníku – jednatel u s.r.o. nebo člen představenstva u a.s. Mezi vrcholové vedení řadíme také členy dozorčí rady nebo kontrolní komise.

Za jinak spojenou osobu nemůžeme považovat podniky, kteří mají stejného vedoucího např. výrobního úseku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).