Hlavní navigace

DPH už jen elektronicky. Nebude to ale bez problémů

2. 1. 2014
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Od letoška bude probíhat komunikace s finančními úřady v oblasti DPH už jen elektronicky. Víme, kdo s tím může mít problémy.

S příchodem nového roku začíná plátcům DPH, tedy daně z přidané hodnoty, povinnost podávat svá přiznání pouze elektronicky. Touto formou se podávají jak daňová přiznání, dodatečná přiznání nebo jakékoli hlášení, tak i přihlášky k registraci za plátce DPH a oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH. Vše se bude dít, alespoň prozatím, prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu. Finanční správa připravuje i další možnost jak podat přiznání elektronickou formou. Mělo by to být s ověřenou identitou podatele, stejně jako se lze přihlásit do datové schránky.

Podle nového ustanovení (§ 69a) daňového řádu správce daně zřídí z moci úřední daňovou informační schránku daňovému subjektu, jemuž byla zpřístupněna datová schránka. Nahlížení do této schránky bude umožněno na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně autentizované. Kromě už stávajícího způsobu podepsání uznávaným elektronickým podpisem, nebo ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek.

Pro všechny plátce DPH bez výjimek zůstává nadále zachována povinnost elektronického podání, pokud jde o podání výpisu z evidence pro daňové účely dodavatele nebo odběratele u režimu přenesení daňové povinnosti a souhrnného hlášení. Jedinou výjimku z povinnosti komunikovat elektronicky mají pouze plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 milionů korun. Ti si budou moci vybrat, zda budou se správci daně komunikovat elektronicky, nebo v klasické papírové podobě. 

Jak podat elektronické přiznání?

Počítá se s tím, že na začátku mohou mít některé firmy s elektronickými podáními potíže. Finanční správa proto připravila aplikaci kontroly počítače, která ověří, zda vůbec počítač, který je používán pro práce s touto aplikací, odpovídá systémovým požadavkům. Druhou pomůckou pak je jakýsi průvodce, který podnikatele provede všemi funkcemi a možnostmi elektronické komunikace s finančními úřady.

A jak tedy postupovat? 

1. exportovat data z účetního programu, ideálně ve formátu xml
2. vyexportovaná data odeslat přes datovou schránku nebo do formuláře zadat ručně
3. vložená nebo importovaná data zkontrolovat, pro jistotu vytisknout ve formě klasického papírového formuláře
4. získaný xml soubor odeslat datovou schránkou správci daně

Bez problémů se ale novinka zřejmě neobejde. A to například ve firmách, kde je k podání zapotřebí dvou podpisů. Elektronická podatelna totiž neumožňuje připojit dva elektronické podpisy. Jediným řešením je zplnomocnění třetí osoby, která přiznání podá. Komplikace nastanou i ve chvíli, kdy se přiznání bude podávat elektronicky, ale bez elektronického podpisu s podáním písemného potvrzení do pěti dní. Striktním výklad zákona může tento způsob podávání pro DPH vyloučit. To by ale měly být jen ojedinělé případy, protože účel elektronického podání, tedy snížení pracnosti při zadávání dat, je splněn.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).