Hlavní navigace

Exekuce a neschopenka k tomu? Oříšek pro mzdovky

13. 2. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Výpočet exekučních srážek ze mzdy není jednoduchý. Nehledě na komplikace, které mohou nastat například při souběhu nemocenského a náhrady od zaměstnavatele.

Nejedna mzdová účetní je nucena potýkat se s výkony rozhodnutí. Při exekučních srážkách ze mzdy je obecně problematický souběh náhrady mzdy od zaměstnavatele a nemocenského od ČSSZ v jednom měsíci. Některé účetní se mylně domnívají, že sociálka sráží až v měsíci, kdy je jediným plátcem. A jaký je správný postup při souběhu náhrady mzdy a nemocenského v jednom měsíci? Čtěte také: Exekuce a srážky ze mzdy se v roce 2012 mění. Čtěte jak  

Sociálka je plátce mzdy jako každý jiný

Vysvětlení podala Exekutorská komora ČR. Je třeba vycházet z § 297 občanského soudního řádu, který stanoví způsob provádění srážek, jestliže má povinný více než jednoho plátce mzdy. Pokud má srážky provádět několik plátců zároveň, zasílají srážky soudu, analogicky soudnímu exekutorovi, který dohlédne na správnou výši částky tak, aby eventuálně nepřekročila pohledávku oprávněného a další náklady. V případě, že se další plátce mzdy objeví až v procesu provádění exekuce a má pochybnosti o korektním výpočtu srážek v daném výplatním období, může požádat exekutorský úřad o jejich přesné určení.  Čtěte také: Jak postupovat při „zapřené“ exekuční srážce z platu

Komfortnější je však jiný postup: Soudní exekutor může druhému plátci, tedy i OSSZ v případě pracovní neschopnosti povinného, přikázat, aby při výpočtu srážek nezohledňoval nezabavitelnou částku. A to jestliže je z dosavadního průběhu exekučního řízení evidentní, že první z příjmů nezabavitelnou částku bezpečně pokrývá. Tato eventualita je běžná například v případě, kdy si povinný přivydělává brigádní činností.

Exekuce a spolupráce se sociálkou v praxi

Současná spolupráce většiny exekutorských úřadů s jednotlivými okresními správami sociálního zabezpečení se podle vyjádření exekutorské komory vyvinula do následující podoby. Sociálka obvykle zasílá výzvu k určení srážky z nemocenského s poučením, že pokud exekutor příslušnou částku nevyčíslí, bude při výpočtu zohledněna nezabavitelná částka. Na základě této informace exekutor kontaktuje prvého plátce mzdy (zaměstnavatele), aby vyčíslil výši mzdy za část měsíce, kdy povinný nebyl v pracovní neschopnosti nebo mu náležela náhrada mzdy za prvních 21 dnů nemoci. Pokud navíc dojde exekutorský úřad ke zjištění, že ze mzdy či náhrady byla odečtena nezabavitelná částka, zohlední to v usnesení o stanovení výše srážky dle § 288 občanského soudního řádu.

školení účto leden 23 Kučerová

Jestliže má tedy povinný nárok na mzdu i jiný příjem (patří zde i nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství od ČSSZ) a jestliže jsou tyto příjmy postiženy v rozsahu jednoho exekučního řízení, postupuje se tak, jako by šlo o několik mezd, tj. několik plátců mzdy. Každý jeden zaměstnavatel pak provádí výpočet nezabavitelné částky, pokud mu soudní exekutor nestanoví jiný způsob výpočtu srážky. Nicméně abychom se vyvarovali veškerých komplikací a dalších nesouladů, je nezbytné, aby spolu všichni zúčastnění (tj. zaměstnavatel, OSSZ a exekutorský úřad) komunikovali, upozorňuje Petra Báčová, mluvčí Exekutorské komory ČR. Čtěte také: Srážíte ze mzdy? Není výživné jako výživné

Foto: www.isi­fa.com

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).