Hlavní navigace

KAUZA: Firma se scientologickým pozadím pořádá ministerstvem akreditované kurzy a školila policii

10. 6. 2009
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Firma, která se netají napojením na scientology, pořádá kurzy akreditované ministerstvem školství, které paradoxně před scientology varovalo. "Vzdělání" u ní získala i městská policie. Na své akce zve kromě podnikatelů také politiky - například Janu Bobošíkovou. Její roční obraty jsou přitom v desítkách milionů korun. Jsou sekty v Česku na koni? Tahají za nitky v českém byznysu?

Business server Podnikatel.cz přináší skandální odhalení: firma, která pořádá finančně náročná školení a semináře pro podnikatele a nabízí kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, má scientologické pozadí a je členem WISE – World Institute of Scientology Enterprises, neboli Světového institutu scientologických fi­rem.

Scientologie je přitom podle religionisty a odborníka na nové náboženské směry a sekty Zdeňka Vojtíška nebezpečná a ve Francii a Německu se hojně diskutuje o jejím zákazu. Lichocením i strachem jsou [lidé] nenápadně manipulováni (…), tvrdí Vojtíšek ve své publikaci Netradiční náboženství u nás.

Stát varuje proti scientologům, zároveň akredituje jejich kurzy

Společnost Business Success, spol. s r.o. (BS) je jedna z mnoha firem, které poskytuje školení. Business Success je však firma se scientologickým pozadím, kterým se netají, a kromě kratších školení nabízí také dvouletý studijní program Kompetentní manažer, v roce 2006 akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Business Success podle svých internetových stránek přitom otevřeně podporuje iniciativu Řekni NE drogám, řekni ANO životu, před kterou varoval v roce 2004 kvůli jejímu napojení na scientology Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Výbor zástupců resortů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), Ministerstva vnitra a Národní protidrogové centrály. Přitom samotné ministerstvo školství kurz akreditovalo dva roky poté.

Screenshot akreditace

Business Success - akreditace

Zdroj: web ministerstva školství

Ministerstvo školství oficiálně varovalo před scientology

MŠMT upozorňuje vedení škol a školských zařízení, že podporou programů prováděných scientology se mohou vystavit riziku stížností až trestního stíhání ze strany rodičů nezletilých žáků, resp. ze strany zletilých studentů, neboť byli upozorněni na rizika spojená se scientologií. V případě podpory těchto programů a umožnění vstupu do školy by totiž mohlo dojít k zanedbání povinnosti ochrany dětí a mládeže před nebezpečným vlivem sekt.

V roce 2007 navíc v souvislosti s projektem Řekni NE drogám, řekni ANO životu školila firma Business Success městskou policii, a to z celé republiky (seminář protidrogového vzdělávání). Lektorem byl ředitel Narcononu (další organizace spojované se scientology) Bo Persson. Tedy opět tři roky poté, kdy před těmito aktivitami stát sám varoval.

Informace o propojení společnosti Business Success se scientologií není žádným skandálním odhalením. Je to věc, které se týká odborná literatura, je dohledatelná na internetu a která již také vícekrát proběhla médii. Skandální však je, že tato firma díky důvěřivým podnikatelům generuje obrovský obrat, akreditovala si kurzy u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a školila policii. Celá kauza však míří až za hranice ČR. Business Success je například propojena se svou slovenskou pobočkou nejen myšlenkově, využitím myšlenek a technik zakladatele scientologické církve Hubbarda, ale také personálně.

V Česku scientologové fungují poměrně bez problémů. Například v Německu usilovali o úplný zákaz scientologie, jejíž stoupenci jsou pod dohledem tajných služeb. Aktuálně hrozí zákaz scientologické církvi ve Francii, kde probíhá soud obviňující církev z finančních podvodů a manipulování se členy – tato zpráva v poslední době proběhla českými médii. Stejně jako ta, že se v Brně v září otevře základní škola spojená s Hubbardem a scientologií. Hubbardově scientologické studijní technologii těžko bude věřit někdo, kdo nevěří i dalším Hubbardovým postulátům, a tedy, kdo nebude scientolog, řekl k tomu religionista Zdeněk VOJTÍŠEK 25.5.2009 v U­dálostech ČT1.

Pořádání a nabídka školení a lektorská činnost jsou v České republice činností živnosti volné. V Česku tedy může školit kdokoliv (jakákoliv fyzická nebo právnická osoba s živnostenským oprávněním na příslušnou činnost) a cokoliv – záleží jen na tom, jestli si dané školení koupí dostatečné množství lidí nebo firem tak, aby se školiteli jeho činnost vyplatila. Obsah kurzů prakticky nikdo nekontroluje – jen ona pomyslná ruka trhu a princip nabídky a poptávky. 

Firma Business Success také pořádá business cluby (pod názvem Exec Club). Kromě podnikatelů se na něm objevila například také europoslankyně Jana Bobošíková. Seminář s účastí Jany Bobošíkové se konal letos 17. února, tedy ještě před termínem europarlamentních voleb, ve kterých však dosavadní europoslankyně pohořela. Stále však hraje jednu z hlavních rolí v konkurzu na post ředitele České televize. Její přítomnost na semináři v režii Business Success jasně dokazuje fotografie pořízená přímo z místa akce.

BS: Jana Bobošíková - ze semináře

Jana Bobošíková obdržela na semináři v režii Business Success velkou květinu
Zdroj: www.success.cz

Business Success napojení na scientology nepopírá

Společnost Business Success se nebojí na přímé otázky odpovědět. Nebrání se ani přímým dotazům, zda je skutečně napojena na scientology. To ostatně potvrdil sám ředitel společnosti Rastislav Zachar, když jednoznačně nepopřel členství firmy ve WISE. Na otázku Je vaše společnost členem mezinárodní organizace WISE? odpověděl: Je. BS se hlásí ke kodexu podnikatelů WISE, který prosazuje etiku, hodnotnou produkci a zodpovědnost za sebe i své okolí. Na otázku, jestli nemají mít podnikatelé, kteří se školení účastní, obavu z jednostranného zaměření školení, případně s propojením se scientologií, napsal serveru Podnikatel.cz: Tyto obavy mít nemusí. BS netají, že čerpá z díla spisovatele L. Rona Hubbarda, naopak, veřejně o tom komunikuje. Z díla L. Rona Hubbarda čerpáme metodiku řízení organizací, která je oddělená od církve samotné. Právě proto, aby byla volně přístupná komukoliv. Pro nás je podstatné to, že naše semináře dávají lidem konkrétní odpovědi k tomu, jak organizovat své firmy a řídit lidi v nich. V současnosti tuto technologii používá několik set tisíc organizací po celém světě.

Zkušenost z podnikatelské praxe

U pražské Business Success jsem si pro svoji firmu objednal školení a zaplatil zálohu. Když jsem ale zjistil, že celé školení spočívá vlastně jen v přetlumočení myšlenek Hubbarda a je tudíž neobjektivní, odmítl jsem zbytek peněz doplatit a chtěl zálohu zpět, říká business serveru Podnikatel.cz majitel firmy, který si nepřeje zveřejnit své jméno. Celková částka, kterou měl uhradit, dosáhla výše 80 tisíc korun (druhou polovinu ceny kurzu ještě platila společnost, se kterou si podnikatel objednal tento kurz napůl – cena kurzu se tedy pohybovala kolem 200 tisíc korun). Sešel se s obchodním zástupcem BS, přes kterého kurz kupoval, a k tomu, aby dosáhl svého, a nemusel nejen doplácet, ale vrátila se mu záloha, mu stačila souvislost BS se scientologií dohledaná na internetu. Obchodní zástupce mu v osobním rozhovoru řekl, že skutečně například on sám je praktikujícím scientologem. Dopředu mě ale o žádné podobné spojitosti neinformovali, uzavírá podnikatel, pro kterého by podobná informace byla důvodem, proč si od BS kurz vůbec nekoupit.

Na druhou stranu však firma disponuje také řadou pochvalných referencí vyvěšených na internetu, a to například od firem: Elegis, Alfa Finance, Realitní kancelář Pubec, Starlux, ACword, Stabilplastik, Provis, Gumex a řady dalších (reference na internetových stránkách BS). Vědí však tyto firmy, že nešetří chválou na firmu se scientologickým pozadím?

K tomu, v čem jsou kurzy BS jedinečné, dodává ředitel firmy Rastislav Zachar: Podle hodnocení účastníků našich seminářů jejich hlavními přednostmi jsou jednoduchost, okamžitá možnost aplikovat s měřitelnými výsledky, jejich použitelnost v různých oblastech života, důraz na produkci a etiku. Cenové rozpětí kurzů se pak podle Zachara pohybuje od 1000 korun za úvodní přednášku, až do 70 000 za seminář pro desítky účastníků.

Příklad ze zahraničí: Je neinformování podvod?

V roce 1996 padl u Zemského soudu v německém Darmstadtu rozsudek týkající se Dovolání se neplatnosti smlouvy o personálním poradenství z důvodu členství ve scientologické sektě. Smlouva byla uzavřená mezi členem sekty a nic netušící druhou stranou. V rozsudku se píše: Při uzavření smlouvy o personálním poradenství, jejímž předmětem je vyhledávání vedoucích pracovníků, představuje příslušnost poradce k scientologické sektě tak podstatnou vlastnost jeho osoby, že její neznalost opravňuje k dovolání se neplatnosti smlouvy z důvodu omylu. A to i proto, že jedním z cílů scientologické sekty je pronikání do hospodaření firem, dodal soud. Příslušnost ke scientologické sektě považoval soud za podstatnou, protože klient zpřístupnil poradci interní informace o firmě. Soud konstatoval: Žalovaný svým jednáním žalobce lstivě oklamal. A: Jednou z podmínek platnosti právního úkonu je, aby ten, kdo jej činí, nejednal v omylu. (Citováno dle článku Jitky Sytařové, in: Právní rozhledy, roč. 7, č. 7/1999, s. 392 an.)

Úspěšný byznys Business Success na Slovensku i v Rakousku

Firma Business Success funguje i u nejbližších sousedů – na Slovensku a v Rakousku. Podle internetových stránek české Business Success se firma věnuje organizování seminářů, tréninků, workshopů a studijních programů pro manažery a obchodníky firem všech velikostí, a to se zaměřením na management, prodej, marketing a PR, mezilidské vztahy a komunikaci. Kromě kratších školení firma nabízí také dvouletý studijní program Kompetentní manažer, v roce 2006 akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

V České republice působí Business Success prostřednictvím svých poboček v Praze a Brně, a prodejních kanceláří v Plzni a Pardubicích s více než 50 spolupracovníky již déle než 10 let. V naší dosavadní historii jsme vyškolili přes 10 000 manažerů, prodejců a zaměstnanců z více než 1500 společností, informuje dále BS na svých internetových stránkách. V roce 2007 firma překročila roční obrat 40 milionů korun a otevřela vlastní novou administrativní budovu v Praze.

Náhled ekonomických údajů Business Success

BS - Aktiva

Zdroj: Podnikatel.cz

Ekonomické ukazatele společnosti Business Success jsou přístupné v databázi serveru Podnikatel.cz.

Know-how

Jaké know-how používáte a kdo ho přednáší? – toto je otázka ze sekce Často kladené otázky na internetových stránkách BS. Náš program je jedinečný svou kombinací klíčových dat amerického autora, pedagoga a humanisty L. Rona Hubbarda, který se zabýval zákonitostmi v managementu, etice a vztazích mezi lidmi. Program byl sestaven na základě dlouholetých zkušeností úspěšných prodejců, trenérů a konzultantů. Tito lidé také vedou semináře, workshopy nebo poskytují poradenství klientům z řad nejrůznějších odvětví, odpovídá firma a dále představuje Administrativní technologii L. Ron Hubbarda, jeho životopis (kde chybí informace o tom, že je zakladatelem scientologické církve) a Model Admin Know-How (MAKH).

Model Admin Know-How (MAKH)

První odkaz, který vyhledávač Google.com při zadání klíčového slova Model Admin Know-How nabídne, je oficiální stránka WISE – World Institute of Scientology Enterprises neboli Světový institut scientologických firem. I na oficiálních internetových stránkách WISE visí životopis L. Ron Hubbarda, který začíná: L. Ron Hubbard is perhaps best known as an author, humanitarian and founder of the Scientology religion. (L. Ron Hubbard je pravděpodobně nejznámější jako spisovatel, humanista a zakladatel scientologického náboženství.) Hubbardovu administrativní technologii pak podle tohoto životopisu užívá scientologická církev prostřednictvím svých poboček a misí, a řada firem.

Osobnosti Business Success v Česku a na Slovensku

Pavol Timko, neformální autorita slovenských scientologů

Pavol Timko, zakladatel slovenské BS, se ke scientologii hlásí poměrně otevřeně (ne však samozřejmě na webu slovenské BS). Na oficiální stránce Dianetického centra v Košicích lze najít například následující: Jedným z prvých Slovákov, ktorí sa u nás o Scientológiu dôsledne zaujímali, je majiteľ firmy Business Success a U-man Pavol Timko. Dnes je z tohto odborníka na personálny manažment medzi scientológmi neformálna autorita. Web pak cituje Timka: Stačí sa rozhodnúť. Kto chce na Slovensku vyznávať Scientológiu, môže prísť do ktorejkoľvek z misií a zúčastňovať sa na aktivitách cirkvi. Neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa farby pleti či vyznania. A dodává: Ak sa pýtate na moju firmu, treba povedať, že zakladateľ Scientológie L. Ron Hubbard napísal okrem náboženských a filozofických textov aj monumentálne 11-zväzkové dielo, ktoré je akousi encyklopédiou manažmentu. Z tohto diela prednášame v mojej firme zákazníkom. Na Slovensku sme vyškolili v tejto necirkevnej oblasti už vyše 28-tisíc ľudí. Hubbardov manažérsky systém je asi najpoužívanejším systémom svojho druhu u nás a zrejme aj na planéte.

Pier Paderni, milovník scientologie

Pro českou BS například školil také Pier Paderni, na webu BS představený jako jeden z předních expertů a konzultantů v oblasti Public Relations z Itálie; na stránkách slovenské BS figuruje v oficiálním seznamu trenérů a konzultantů. Pier Paderni se na své italské internetové stránce vyznává ke svému obdivu ke scientologii, píše o své životní cestě se scientologií a o svém úspěchu ve scientologii; na toto téma pořádá také školení. Mj. tvrdí: Amo parlare di Scientology ed applicarla nella vita. (Miluji rozpravy o scientologii a její aplikaci v životě.) Paderni není spojený jen s českou a slovenskou BS, přednášel také například v Dianetickém centru v Praze – vedl zde speciální seminář Jak vysvětlit, co je to scientologie? Ten byl zaměřený na oblasti, jak zvládnout otázky ohledně scientologie, jak zvládnout útok, kterému může být vystavený ten, kdo pracuje se scientologickou technologií, nebo jak svým přátelům, kolegům a rodině pomoci pochopit, co je to scientologie a přivést je na kurz auditingu. Na webu české BS ovšem informace o spojení Paderniho se scientologií chybí.

Rastislav Zachar školí v Dianetickém centru

Pro Dianetické centrum v Plzní ostatně přednášel také ředitel a společník české BS Rastislav Zachar, mj. také majitel slovenské BS. Zachara mimochodem jako úspěšného podnikatele hostil pořad POKR v České televizi (ČT1).

školení červen - novinky

Shoda jmen?

Rastislav Zachar má svůj profil také na síti Facebook. Stejně jako například Richard Ferfecki, trenér české BS. Mezi Zacharovi přátele v síti patří například Marian Toth a Mario Toth. Prezidentem WISE Central Eastern Europe je Imre Toth. Je to jen shoda náhod? Ferfecki je zase na Facebooku fanouškem organizace Scientology Volunteer Ministers.

Pravda o scientologii a Business Success?

Existuje řada internetových stránek, které se zaměřují na pravdu o scientologii. Uniklé informace z WISE zveřejňuje například Kristi Wachter na webu www.truthabou­tscientology.com. V jejích databázích lidí, kteří se účastnili akcí WISE, respektive jsou jejími členy, se objevuje řada klíčových lidí české i slovenské BS: Rastislav Zachar, Martin Kolenička (výkonný ředitel české a slovenské BS), Bohumil Kuba (manažer prodejních skupin pro Čechy české BS), Martin Gajdoš (ředitel pro kvalitu a vzdělávání a manažer prodejních skupin pro Moravu), Richard Ferfecki, Pavol Timko.

Na českém internetu zase existuje stránka www.r-factor.cz, která do scientologických struktur řadí nejen firmu Business Success, ale také mj. personální společnost Performia (zakladatel Performia Marten Runow ostatně také v českém BS přednášel), anglickou školu LITE, studijní centrum BASIC (aktuálně spojené právě s otevřením brněnské základní školy) nebo organizaci Narconon.

Odborník varuje před vlivem scientologie

Podle religionisty Zdeňka Vojtíška a jeho publikace Netradiční náboženství u nás odborná veřejnost Hubbardovy teorie dávno odmítla. Odmítnutí odborníků však Hubbardovi nezabránilo v zakládání tzv. Dianetických center, působících „psychoterape­uticky“ na základě jeho teorií. I když se zpočátku jednalo o naprosto světskou záležitost, v roce 1955 se Hubbardovi následovníci stali Scientologickou církví, píše Vojtíšek. A dále informuje o tom, že návštěvníci Dianetických center většinou netuší, že se nejedná o vědu, ale náboženství. Přicházejí například na tzv. Oxfordský test osobnosti, nebo na přednášku o minulých životech, kurz komunikace apod. Pěkné prostředí, upravení mladí instruktoři, dobře volená slova na „vědeckém“ základě i fakt, že úvodní test osobnosti je nabízen zdarma, způsobí, že nově příchozí lidé věnují scientologům často velkou důvěru, objasňuje. Lichocením i strachem jsou pak podle něj nenápadně manipulováni ke koupi stále dražších kurzů, jimiž se dostanou do celoživotního řetězce „terapeutických“ procesů (tzv. auditingů). Auditing Vojtíšek považuje za návykový. Business Success pak přímo označuje za scientologickou firmu. Pokud podnik reaguje přívětivě na úvodní komunikační kurzy nebo kurzy organizace práce, bývají jeho významným členům nabídnuty auditingy. Nezřídka se pak scientologům podaří získat v takovém podniku významné postavení – z některého vedoucího pracovníka se stane scientolog nebo scientologové doporučí přijetí nových lidí na významná firemní místa, tvrdí Vojtíšek.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).