Hlavní navigace

Hlídání dítěte do daňových výdajů?

Poplatník s příjmy z podnikání a samostatné výdělečné činnosti si může od dosažených příjmů odečíst výdaje, které vynaložil k zajištění a udržení příjmů. Jedná se o výdaje, které v přímé souvislosti vynaložil k tomu, aby těchto příjmů dosáhl.

Jestliže podnikatel zaměstnává v pracovním poměru paní na hlídání dítěte, nemůže si její mzdu ani placené sociální a zdravotní pojištění zahrnout do daňově účinných výdajů. Jedná se o výdaje na osobní potřebu poplatníka, které jsou daňově neúčinné.