Hlavní navigace

Konference přinesla doporučení v oblasti práce OSVČ

Ve dnech 23. – 24. listopadu 2008 se v Praze konala mezinárodní konference na které si diskutovalo téma problémů spojených s prací OSVČ a jejich vlivu na konkurenceschopnost malých a středních podniků. Byla zde přijata i deklarace upozorňující na problémy podnikatelů a návrh jak je řešit.

23. – 24. listopadu proběhla v Praze konference na téma nazvané Tikající sociální bomba v EU. Uspořádat ji se rozhodl Svaz drobných, malých a středních zaměstnavatelů ve stavebnictví ČR a Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR pod záštitou Hospodářské komory České republiky, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Rady kvality ČR. Hlavním bodem diskuse byly problémy práce OSVČ a jejich vliv na konkurenceschopnost malých a středních podniků, nedeklarovaná práce a bezpečnost a ochrana zdraví při práci těchto osob. Součástí konference bylo i přijetí deklarace, jež na tyto problémy upozorňuje a obsahuje návrh na jejich řešení.

Z výsledků diskuze vyplynulo několik závěrů a doporučení. Jelikož má dle deklarace skupina OSVČ významnou ekonomickou sílu v evropském hospodářství, je nutné pro ni vytvářet také vhodné podnikatelské prostředí. Účastníci konference proto vyzvali malé a střední podnikatele (MSP) aby vytvářeli neustálý tlak při vytváření právních předpisů a dbali na to, aby se do nich dostatečně implementovali jejich zájmy. Z výsledků konference vyplynulo, že určitá skupina podnikatelů ve službách a stavebnictví představuje sociální problém díky velmi nízkému sociálnímu zabezpečení, což se projevuje nejvíce při odchodu do důchodu. Podnikatelé by měly být informováni o výši odvodů na sociální zabezpečení a o následné velikosti jejich sociálního zabezpečení, například formou důchodové kalkulačky a vzdělávání ve finanční gramotnosti.

Kritiku si vysloužila tzv. nedeklarovaná práce (práce na černo), která deformuje trh, jeho soutěž a podkopává systém sociálního zabezpečení. Tato záležitost by se dle účastníků měla řešit cestou prevence, kontroly a informačních kampaní. Své místo v diskuzi si našlo i narovnání ekonomických vztahů mezi skupinami podnikatelů. Zapotřebí je revize soutěžního práva a konkrétně možnost stanovení minimální ceny za hodinu práce, která by zahrnovala veškeré náklady s ní spojené, i včetně sociálního, zdravotního pojištění a nákladů na reprodukci firmy.

Další doporučení se týkalo zavádění certifikátů kvalifikace. Spotřebitelé by si tak postupem času měli zvyknout poptávat podnikatele, kteří certifikátem deklarují jistou úroveň kvality. Stejně tak je důležité informovat veřejnost o povinnostech a podmínkách, které s sebou nese vstup do podnikání. S tím souvisí i diskutovaná neadekvátní administrativní zátěž podnikatelů, jejíž snižování by mělo být předmětem snah státu.

Mezi posledními tematickými celky patřila bezpečnost a ochrana zdraví při práci nebo nakládání s odpady, jejichž úroveň je u OSVČ nižší, než u zaměstnanců v pracovním poměru. Podle doporučení by měla vzniknout obslužná střediska pro OSVČ a MSP, která by tyto úkony měla na starosti. Účastníci konference se zavázali, že s výslednou deklarací budou seznamovat přislušné politické orgány a další relevantní instituce.