Hlavní navigace

Nedaří se vám získat úvěr? Zkuste to se státní zárukou

9. 1. 2014
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: http://www.isifa.com
Malé firmy nebo živnostníci si mohou znovu pořádat o bankovní úvěr se státní garancí. Umožňuje to program Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Českomoravská záruční a rozvojová banka a Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí i letos podporu podnikatelům při žádostech o úvěry. Pomoc je určena firmám s méně než 50 zaměstnanci, které splní podmínky zařazení mezi malé firmy. Zvýhodněná záruka je poskytována až do výše 70 % jistiny zaručovaného bankovního úvěru na dobu maximálně 6 let. Zaručovány mohou být úvěry do výše 5 milionů korun. Zárukou je možné podpořit financování projektů v oblasti průmyslové výroby, stavební výroby, maloobchodu a velkoobchodu a dalších činností.

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Uspět s financováním podnikatelských aktivit může i státní program. 

Seznam podporovaných podnikatelských aktivit je na webu Českomoravské záruční a rozvojové banky. Jedná se například o textilní nebo nábytkářskou výrobu, poskytování služeb v pohostinství nebo činnosti cestovních kanceláří a agentur. Jediným omezením, kromě naplnění podmínek programu, je právě odvětví. Záruka může být poskytnuta k získání úvěru na pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku, pořízení zásob i drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj. 

Příjemce podpory musí k datu podání žádosti o záruku splňovat následující podmínky: 

 • musí podle svého čestného prohlášení splňovat definici malého podnikatele,
 • musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt,
 • musí být registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě,
 • nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie,
 • nesmí mít nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců,
 • nesmí vykonávat podnikatelskou činnost v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury. 

Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud k datu podání žádosti:

 • dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek prohlásil konkurz, povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku,
 • bylo rozhodnuto o jeho úpadku dle insolvenčního zákona,
 • je vedena exekuce (výkon rozhodnutí) na jeho majetek,
 • je v likvidaci,
 • je podnikem v obtížích.  

Zájemci by se měli podrobně seznámit se všemi pravidly. Při jejich porušení hrozí i sankce. Pravidla i formuláře potřebné k podání žádosti jsou opět k dispozici na webových stránkách banky. Zásadními výběrovými kritérii pro podporu jsou místo realizace projektu, účel zaručovaného úvěru, podporované ekonomické činnosti a dodržení pravidel poskytování veřejné podpory. Žádosti o záruky budou přijímány průběžně po celý rok, tedy až do 31. 12. 2014. 

Užitečné informace o tom, jak úspěšně požádat o bankovní úvěr pro podnikatelské aktivity obsahuje také článek Víme, jak uspět se žádostí o úvěr. Prozradili to sami bankéři. 

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).