Hlavní navigace

Pojištěnec bez příjmů platní minimální zdravotní pojistné

Povinnost platit zdravotní pojištění platí pro každého, bez ohledu na jeho výdělečnou činnost či případnou ztrátu zaměstnání. Jestliže pojištěnec nemá žádné příjmy a nepatří mezi osoby, za které platí pojistné stát nebo osoby, kterým není stanoven minimální vyměřovací základ, musí si zdravotní pojištění uhradit sám.

Stává se tzv. osobou bez zdanitelných příjmů s povinností úhrady zdravotního pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu, tj. 13,5 % z 8 000 Kč. Jako OBZP se zaeviduje na příslušné zdravotní pojišťovně a za každý měsíc bez příjmů zaplatí částku 1 080 Kč.