Hlavní navigace

Pojištění podnikatelských rizik. Víme, podle čeho vybírat to nejlepší

19. 7. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Podnikatelská pojištění či pojištění podnikatelských rizik tvoří celá řada pojistných produktů. Které se vyplatí a podle čeho vybírat? Radí zástupci pojišťoven.

Zájem firem a drobných podnikatelů o pojištění podnikatelských rizik roste. V souvislosti se stále častějšími přírodními pohromami si totiž lidé čím dál tím více uvědomují, že právě nahodilé a nevyzpytatelné živelní události, jako jsou třeba povodně, vichřice, sníh a podobně, mohou ohrozit nebo dokonce zcela zničit jejich činnost. Stejně jako obyčejný člověk, i firma se může dostat do úzkých z důvodu podcenění ochrany před neočekávanou finanční ztrátou. Podnikatelská pojištění či pojištění podnikatelských rizik tvoří dlouhá řada pojistných produktů, které na pojištění firem a podnikatelských aktivit míří velmi komplexně.

Pojištění pro podnikatele a firmy všech velikostí nabízí leckterá pojišťovna. Do balíčku podnikatelských rizik spadají především standardní rizika, ale i ta méně obvyklá. Jsou to například:

  • živelní pojištění včetně přírodních katastrof
  • škody vzniklé odcizením a vandalismem
  • pojištění strojních a elektronických rizik
  • pojištění odpovědnosti za škodu
  • pojištění přepravy nákladu
  • pojištění odpovědnosti za vadný výrobek
  • škody vzniklé výpadkem provozu
  • pojištění finančních rizik
  • pojištění odpovědnosti v zemědělství

Podnikatel je velmi široký pojem. A zvláště v pojišťovnictví jsou proto velké rozdíly v jemu nabízených produktech. Produkt, který je vhodný například pro živnostníka, nevyhovuje potřebám velké průmyslové firmy. Proto pojišťovny rozlišují podle potřeb konkrétních zákazníků. Lze sjednat i pojištění proti všem nebezpečím, takzvaný all-risk. Jsme schopni připravit pojistná řešení pro všechny podnikatelské subjekty s jejich specifickými potřebami. Kromě velkých průmyslových podniků, obcí a menších firem běžně vytváříme programy na pojištění určitého druhu podnikatelských činností, uvádí Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské pojišťovny.

Důležité jsou pojistky proti živelním událostem a blbosti

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Vybrat si vhodnou pojišťovnu není jednoduché. Bez pojištění podnikatelských rizik by ale podnikatel zůstávat neměl.  

Skladbu rizik i druhy pojištění si podnikatelé obvykle volí podle odvětví jejich činnosti. Kvalitní pojišťovací produkt by měl být sestaven tak, aby ošetřil zásadní momenty, s nimiž se může podnikatel při své činnosti setkat. Jde o optimální skladbu rizik, výhodnou cenu, jednu pojistnou částku pro věci movité a pro zásoby a jednu pojistnou částku pro věci v užívání a věci převzaté. Například řemeslníci by neměli zapomínat na pojištění odcizení hotovosti, kterou u sebe mívají při výjezdech. Stejně tak je doporučováno pojištění nářadí a zásob, a to nejen v konkrétním místě, ale rovněž v kufru auta, radí Jan Marek, mluvčí České pojišťovny. Majitelům restaurací a penzionů se pak mohou hodit pojištění pro případy, kdy vznikne škoda na zásobách a movitých věcech tím, že dojde k výpadku elektrické energie na straně dodavatele. Každý obor si žádá své.

V první řadě by se ale podnikatelé měli pojistit proti takovým nebezpečím, která jim mohou způsobit největší škody. Jsou to živelní pojištění a především často opomíjené pojištění přerušení provozu. Právě toto pojištění je ochrání v případě, že musí kvůli požáru, povodni nebo z jiné příčiny na čas přerušit provoz jejich podniku. Doporučujeme také věnovat pozornost pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozní činností a vadou výrobku. To představuje pojistnou ochranu pro případ škody, kterou pojištěný při své podnikatelské činnosti může způsobit třetí osobě, to je škody na životě, zdraví nebo věci a z těchto škod vyplývající jiné majetkové škody. Účelem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku je minimalizovat škody, které mohou vzniknout konečnému spotřebiteli v důsledku vady výrobku, za kterou výrobce nebo prodejce odpovídá, doporučuje Václav Bálek, mluvčí pojišťovny Allianz s tím, že tato pojištění se vztahují i na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poškozeného. Součástí tohoto pojištění bývají rovněž náklady nutné k právní ochraně proti uplatněnému nároku na náhradu škody. Pro podnikatele, kteří mají minimálně jednoho zaměstnance, je toto pojištění ze zákona povinné.

Někdy se šetřit nevyplácí

Podnikatelé jsou si možnosti nenadálých problémů vědomi a proto zájem o pojišťovací produkty šité na míru firmám i živnostníkům roste. Ne každý je ale připraven pojistit celé spektrum rizik a také pojistné částky, které si podnikatelé sjednávají, nemohou někdy kompenzovat škody v případě fatální události. Lidé převážně zohledňují cenu pojištění. To ale není ta nejlepší cesta. Důležité je vybírat také podle rozsahu krytí a přiměřenosti nabídnutých pojistných částek, doprovodného servisu a případně zkušeností s péčí o klienta a hlavně s vyřizováním škod. Smlouvu je také dobré pravidelně aktualizovat podle vývoje firmy, ale i v zájmu získání nových krytí, která třeba mezitím pojišťovna začne nabízet, říká Eva Svobodová, ředitelka marketingu v pojišťovně UNIQA. A Marcela Gregorová, manažerka marketingu pojišťovny Triglav, dodává: Podnikatel by se měl zajímat hlavně o podmínky pojištění, za které si platí. Důležité je, jak se pojišťovna ke svému klientovi postaví v případě škodní události. Proto by měl pojišťovnu volit i podle kvality likvidace.

To, zda zvolili správnou pojišťovnu, si řada podnikatelů a firem v Čechách vyzkoušela při nedávných povodních. Zejména řádění přírodních živlů, ke kterým dochází stále častěji, prověří jak pojistné smlouvy samotných podnikatelských subjektů, tak také připravenost pojišťoven při likvidaci škod vůbec nejlépe. Alfou a omegou při rozhodování je pak také servis, který zástupce pojišťovny podnikatelům během doby pojištění či v průběhu řešení pojistné události poskytuje.

Konkurence je mezi pojišťovnami velká a jejich klienti z toho mohou profitovat. Především se jedná o zvýhodněné podmínky pro ty klienty, kteří mají u pojišťovny sjednáno více druhů pojištění. Podnikatelům se připravují výhodné balíčky pro osobní pojištění majetku a jiné bonusy. Ceny jednotlivých pojišťovacích produktů jsou vždy závislé především na charakteru a kvalitě pojišťovaného rizika.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).