Hlavní navigace

Pojízdné provozovny jsou in. Jděte do nich, ale dejte pozor na hygienu

16. 3. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Pokud se letos chystáte vyrazit s potravinovým zbožím na trhy se svou novou pojízdnou prodejnou, nezapomeňte se registrovat na úřadech a připravit na kontroly.

Pojízdné prodejny zažívají renesanci. Díky rozšíření nejrůznějších tržišť jsou stále populárnější, oproti letům před sametovou revolucí ale změnily svou podobu. Namísto autobusů se smíšeným zbožím jsou dnes mnohem menší a často specializované na konkrétní druh potravin. Jejich technická specifikace se pak liší pro prodej pečiva, masných a uzenářských výrobků a tak dále. A právě podle druhu nabízeného zboží se na pojízdné prodejny zaměřují i kontrolní orgány. Pokud plánujete, že si pojízdnou prodejnu také koupíte nebo pronajmete, čtěte následující řádky velmi pečlivě.

Státní veterinární správa loni našla pochybení u více než čtvrtiny všech zkontrolovaných tržišť. Nejvíc prohřešků se týkalo nedostatečného značení potravin, prodejci neměli úplné doklady o původu či složení jídla. Více než 70 prodejců ovšem také nedodrželo správnou hygienickou praxi. Veterináři našli problémy s nedostatečnou osobní hygienou, nesprávným nakládáním s odpady, případně nebyl odpovídající stav pracovních pomůcek. Častou závadou bylo nedodržení stanovených teplot potravin a další prohřešky týkající se skladování nabízených produktů, upozorňuje mluvčí Státní veterinární správy Petr Pejchal. Takových případů bylo 92. Řadu pochybení objevili také hygienici. Ti loni provedli přes 23 000 kontrol a k nejčastějším prohřeškům patřily nedostatky v provozní hygieně, ve skladování potravin a neodpovídající stavebně-technický stav provozoven. Dají se ale zákonem stanovené požadavky v pojízdných prodejnách dodržet?

Psali jsme: Restauratéři kašlou na uvádění alergenů. Jakými způsoby o nich informovat?

Za provozní chyby odpovídáte vy, ne výrobce

Ilustrační obrázek.
Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Záleží především na tom, jak moc podnikatel do takové provozovny investuje. Ceny nových vozů nejsou vůbec malé. Jejich provozovatelé se proto často uchylují k nákupu starších vozů, které už mohou vykazovat jisté problémy. Řešením pak může být pronájem, který v Česku nabízí několik firem. I tak ale veškerou zodpovědnost za provozování prodejních stánků a pojízdných prodejen nesou jejich provozovatelé. Prodejní a prezentační stánky jsou nabízeny jako nevybavené skříňové přívěsy. Jejich vybavení a s tím spojené legislativní požadavky si vždy řeší zákazník. Pokud chce zařízení na provoz stánku namontovat, je možné se dohodnout i na této alternativě. Nicméně pořád platí, že nám uvedené zařízení dodá sám a zajišťuje si i potřebnou dokumentaci, říká Michal Vížďa z obchodního oddělení společnosti Vezeko. 

Firma zákazníkovi dodá na vyžádání pouze hygienický atest na použitý materiál na skelet skříně. A pokud si zákazník objedná montáž elektrických rozvodů, tak i zprávu o revizi elektrického zařízení. Stejně k problematice přistupuje i společnost Unita Letohrad. Její obchodní manažer Martin Faltus na otázku, zda má podnikatel jistotu, že pojízdné prodejny Unity splňují všechny legislativní podmínky pro prodej potravinářských produktů, odpovídá takto: Ano, pokud zákazník využije naši nabídku v plném rozsahu. V případě částečné dodávky vybavení nejsme schopni zaručit, že si zákazník zbylé části dovybaví dle předpisů.

Pojízdné prodejny je možné využít k prodeji prakticky veškerého sortimentu. Všechna vozidla převážející a prodávající potraviny mají vlastní certifikát, mohou disponovat hygienickým příslušenstvím s teplou, respektive studenou vodou, bezdotykovou baterií, protiskluzovou hygienickou podlahou a jsou vyrobeny z materiálů splňujících normy pro styk s potravinami. K dispozici je celá řada variací. Zmíněný problém s nedodržením stanovených teplot skladování podle Martina Faltuse nehrozí: „U námi vyráběných chladících vitrín problémy s teplotami nemáme. Při užívání zařízení dle návodu tyto potíže nastat nemohou. Všechny naše prodejny sice vyrábíme na míru každému klientovi, ale s nutným ohledem na zachování zákonem požadovaných parametrů.“

Mohlo by se vám hodit: Trable kolem provozoven. Dejte pozor na pokuty

Kontroly a zákonné požadavky

Provozovny jako takové řeší § 17 živnostenského zákona. Podle něj se provozovnou rozumí prostor, v němž je provozována živnost. Za provozovnu se tedy považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna. Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce. Na kontrolu proto mohou přijít jak pracovníci živnostenského úřadu, tak samozřejmě kontroloři České obchodní inspekce. Co se týká hygienických a zdravotních požadavků, ty jsou v gesci hygieniků okresních hygienických stanic, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy. Záleží na tom, jaký druh potravin bude v pojízdné prodejně nabízen.

Na potraviny rostlinného původu a zpracované potraviny živočišného původu, pokud nejsou schválené Státní veterinární správou, se zaměří Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Potraviny živočišného původu jako jsou čerstvé maso, ryby, ale třeba i med budou zase zajímat Státní veterinární správu. Pracovníci okresních hygienických stanic se pak zaměří na mobilní prodejny po stránce hygienické, a to zejména v případě prodeje občerstvení. Podnikatel má povinnost se u příslušného úřadu registrovat.

Dále čtěte: Gastro byznys, ze kterého si příklad neberte. Inspekce zavírá 3 desítky podniků

Podle živnostenského zákona je podnikatel povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů. Musí tedy splňovat zejména požadavky technické, hygienické, protipožární a další požadavky. Na ty je vhodné se ptát už při pořizování prodejny. 

A dále je nutno počítat s požadavky, které na hygienu prodeje potravin klade Evropská unie. Ta v nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) Č. 852/2004 říká, že prostory a prodejní automaty musí být v prakticky dosažitelné míře umístěny, navrženy, konstruovány a udržovány v čistotě a v dobrém stavu tak, aby nedocházelo k riziku kontaminace, zejména zvířaty a škůdci. Proto musí být například povrchy přicházející do styku s potravinami v bezvadném stavu a snadno čistitelné, a je-li to nezbytné, dezinfikovatelné. To vyžaduje použití hladkých, omyvatelných a korozivzdorných netoxických materiálů, pokud provozovatelé potravinářských podniků nepřesvědčí příslušný orgán o vhodnosti jiných použitých materiálů. Při prodeji masa a masných výrobků nebo mléčných produktů je zase požadavek na odpovídající zařízení nebo systémy pro udržování a monitorování vhodných teplotních podmínek pro potraviny. Další podrobnosti obsahuje samotná norma.

5 tipů pro bezproblémový provoz stánku nebo mobilní provozovny:

  1. Nebalené potraviny chránit před prachem, dotykem se zemí, kontaktem s kupujícími (ti nesmí na nabízené potraviny sahat, kýchat, kašlat…), kontaktem s rukama prodejce (ideální je s nebalenými potravinami manipulovat podávacími kleštěmi nebo s použitím jednorázových rukavic).
  2. Plochy stánku, na které jsou kladeny potraviny, musí být omyvatelné a udržovány v čistotě.
  3. Potraviny vyžadující chlazení (maso, masné a mléčné výrobky, sýry, mléko, čerstvé šťávy, rybí výrobky, cukrářské výrobky apod.) uchovávat v chladícím zařízení.
  4. Mít přístup k sociálnímu zařízení.
  5. Při prodeji nebalených potravin, u nichž případně dochází i k dělení, mít zajištěnu pitnou vodu, dle potřeby i teplou vodu, pokud nebude vyřešena očista nářadí a rukou jiným vhodným způsobem.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).