Hlavní navigace

Pojízdné provozovny jsou in. Jděte do nich, ale dejte pozor na hygienu

Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Zdeněk Vesecký

Pokud se letos chystáte vyrazit s potravinovým zbožím na trhy se svou novou pojízdnou prodejnou, nezapomeňte se registrovat na úřadech a připravit na kontroly.

Doba čtení: 5 minut

Pojízdné prodejny zažívají renesanci. Díky rozšíření nejrůznějších tržišť jsou stále populárnější, oproti letům před sametovou revolucí ale změnily svou podobu. Namísto autobusů se smíšeným zbožím jsou dnes mnohem menší a často specializované na konkrétní druh potravin. Jejich technická specifikace se pak liší pro prodej pečiva, masných a uzenářských výrobků a tak dále. A právě podle druhu nabízeného zboží se na pojízdné prodejny zaměřují i kontrolní orgány. Pokud plánujete, že si pojízdnou prodejnu také koupíte nebo pronajmete, čtěte následující řádky velmi pečlivě.

Státní veterinární správa loni našla pochybení u více než čtvrtiny všech zkontrolovaných tržišť. Nejvíc prohřešků se týkalo nedostatečného značení potravin, prodejci neměli úplné doklady o původu či složení jídla. Více než 70 prodejců ovšem také nedodrželo správnou hygienickou praxi. Veterináři našli problémy s nedostatečnou osobní hygienou, nesprávným nakládáním s odpady, případně nebyl odpovídající stav pracovních pomůcek. Častou závadou bylo nedodržení stanovených teplot potravin a další prohřešky týkající se skladování nabízených produktů, upozorňuje mluvčí Státní veterinární správy Petr Pejchal. Takových případů bylo 92. Řadu pochybení objevili také hygienici. Ti loni provedli přes 23 000 kontrol a k nejčastějším prohřeškům patřily nedostatky v provozní hygieně, ve skladování potravin a neodpovídající stavebně-technický stav provozoven. Dají se ale zákonem stanovené požadavky v pojízdných prodejnách dodržet?

Psali jsme: Restauratéři kašlou na uvádění alergenů. Jakými způsoby o nich informovat?

Za provozní chyby odpovídáte vy, ne výrobce

Ilustrační obrázek.
Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Záleží především na tom, jak moc podnikatel do takové provozovny investuje. Ceny nových vozů nejsou vůbec malé. Jejich provozovatelé se proto často uchylují k nákupu starších vozů, které už mohou vykazovat jisté problémy. Řešením pak může být pronájem, který v Česku nabízí několik firem. I tak ale veškerou zodpovědnost za provozování prodejních stánků a pojízdných prodejen nesou jejich provozovatelé. Prodejní a prezentační stánky jsou nabízeny jako nevybavené skříňové přívěsy. Jejich vybavení a s tím spojené legislativní požadavky si vždy řeší zákazník. Pokud chce zařízení na provoz stánku namontovat, je možné se dohodnout i na této alternativě. Nicméně pořád platí, že nám uvedené zařízení dodá sám a zajišťuje si i potřebnou dokumentaci, říká Michal Vížďa z obchodního oddělení společnosti Vezeko. 

Firma zákazníkovi dodá na vyžádání pouze hygienický atest na použitý materiál na skelet skříně. A pokud si zákazník objedná montáž elektrických rozvodů, tak i zprávu o revizi elektrického zařízení. Stejně k problematice přistupuje i společnost Unita Letohrad. Její obchodní manažer Martin Faltus na otázku, zda má podnikatel jistotu, že pojízdné prodejny Unity splňují všechny legislativní podmínky pro prodej potravinářských produktů, odpovídá takto: Ano, pokud zákazník využije naši nabídku v plném rozsahu. V případě částečné dodávky vybavení nejsme schopni zaručit, že si zákazník zbylé části dovybaví dle předpisů.

Pojízdné prodejny je možné využít k prodeji prakticky veškerého sortimentu. Všechna vozidla převážející a prodávající potraviny mají vlastní certifikát, mohou disponovat hygienickým příslušenstvím s teplou, respektive studenou vodou, bezdotykovou baterií, protiskluzovou hygienickou podlahou a jsou vyrobeny z materiálů splňujících normy pro styk s potravinami. K dispozici je celá řada variací. Zmíněný problém s nedodržením stanovených teplot skladování podle Martina Faltuse nehrozí: „U námi vyráběných chladících vitrín problémy s teplotami nemáme. Při užívání zařízení dle návodu tyto potíže nastat nemohou. Všechny naše prodejny sice vyrábíme na míru každému klientovi, ale s nutným ohledem na zachování zákonem požadovaných parametrů.“

Mohlo by se vám hodit: Trable kolem provozoven. Dejte pozor na pokuty

Kontroly a zákonné požadavky

Provozovny jako takové řeší § 17 živnostenského zákona. Podle něj se provozovnou rozumí prostor, v němž je provozována živnost. Za provozovnu se tedy považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna. Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce. Na kontrolu proto mohou přijít jak pracovníci živnostenského úřadu, tak samozřejmě kontroloři České obchodní inspekce. Co se týká hygienických a zdravotních požadavků, ty jsou v gesci hygieniků okresních hygienických stanic, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy. Záleží na tom, jaký druh potravin bude v pojízdné prodejně nabízen.

Na potraviny rostlinného původu a zpracované potraviny živočišného původu, pokud nejsou schválené Státní veterinární správou, se zaměří Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Potraviny živočišného původu jako jsou čerstvé maso, ryby, ale třeba i med budou zase zajímat Státní veterinární správu. Pracovníci okresních hygienických stanic se pak zaměří na mobilní prodejny po stránce hygienické, a to zejména v případě prodeje občerstvení. Podnikatel má povinnost se u příslušného úřadu registrovat.

Dále čtěte: Gastro byznys, ze kterého si příklad neberte. Inspekce zavírá 3 desítky podniků

Daň z nemovitosti tip Podnikatel.cz

Podle živnostenského zákona je podnikatel povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů. Musí tedy splňovat zejména požadavky technické, hygienické, protipožární a další požadavky. Na ty je vhodné se ptát už při pořizování prodejny. 

A dále je nutno počítat s požadavky, které na hygienu prodeje potravin klade Evropská unie. Ta v nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) Č. 852/2004 říká, že prostory a prodejní automaty musí být v prakticky dosažitelné míře umístěny, navrženy, konstruovány a udržovány v čistotě a v dobrém stavu tak, aby nedocházelo k riziku kontaminace, zejména zvířaty a škůdci. Proto musí být například povrchy přicházející do styku s potravinami v bezvadném stavu a snadno čistitelné, a je-li to nezbytné, dezinfikovatelné. To vyžaduje použití hladkých, omyvatelných a korozivzdorných netoxických materiálů, pokud provozovatelé potravinářských podniků nepřesvědčí příslušný orgán o vhodnosti jiných použitých materiálů. Při prodeji masa a masných výrobků nebo mléčných produktů je zase požadavek na odpovídající zařízení nebo systémy pro udržování a monitorování vhodných teplotních podmínek pro potraviny. Další podrobnosti obsahuje samotná norma.

5 tipů pro bezproblémový provoz stánku nebo mobilní provozovny:

  1. Nebalené potraviny chránit před prachem, dotykem se zemí, kontaktem s kupujícími (ti nesmí na nabízené potraviny sahat, kýchat, kašlat…), kontaktem s rukama prodejce (ideální je s nebalenými potravinami manipulovat podávacími kleštěmi nebo s použitím jednorázových rukavic).
  2. Plochy stánku, na které jsou kladeny potraviny, musí být omyvatelné a udržovány v čistotě.
  3. Potraviny vyžadující chlazení (maso, masné a mléčné výrobky, sýry, mléko, čerstvé šťávy, rybí výrobky, cukrářské výrobky apod.) uchovávat v chladícím zařízení.
  4. Mít přístup k sociálnímu zařízení.
  5. Při prodeji nebalených potravin, u nichž případně dochází i k dělení, mít zajištěnu pitnou vodu, dle potřeby i teplou vodu, pokud nebude vyřešena očista nářadí a rukou jiným vhodným způsobem.