Hlavní navigace

Pokuta za neodevzdané daňové přiznání

Finanční úřad může poplatníkovi uložit pokutu, pokud ve stanovené lhůtě nesplní své povinnosti. Pokutu lze uložit i opakovaně v případech, kdy nedošlo po sankci k nápravě a protiprávní vztah trvá.

Pokutu lze uložit:
  • za nesplnění registrační povinnosti,
  • pokud poplatník ani po výzvě nepodá daňové přiznání,
  • pokud poplatník neplní záznamní povinnosti,
  • za porušení omezení plateb v hotovosti.

Pokuta, při nesplnění povinnosti podat daňové přiznání, bude vyměřena i poplatníkovi, kterému vychází nulová daňová povinnosti.

Další sankce, které vyměří správce daně:
  • zvýšení daně,
  • penále,
  • úroky z prodlení.