Hlavní navigace

Posíláte e-maily bez elektronického podpisu? Úřady ne na všechny musí reagovat

26. 5. 2015
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Jeden úřad na e-maily bez elektronického podpisu reagoval, jiný nikoli. Ministerstvo vnitra teď vydalo metodiku, která úředníkům postup sjednocuje.

Elektronická komunikace s úřady má nejen podnikatelům, ale běžnému občanovi zjednodušit život. Vyřizování žádostí e-mailem ale bylo donedávna nejednoznačné. Jedny úřady reagovaly na všechny e-mailové zprávy, aniž by řešily, zda mají či nemají elektronický podpis. Jiné zase e-mail bez elektronického podpisu nebraly v potaz s tím, že nesplňuje zákonem požadovanou formu.

Už dříve jsme psali:  Podepište se elektronicky, ušetříte cestu na úřad

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

Na tento fakt upozornila ochránkyně práv Anna Śabatová, která prostřednictvím dotazníků prověřila praxi ministerstev, krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností. Na základě toho vydalo ministertsvo vnitra jednotnou metodiku pro všechny úředníky veřejné správy, jak s e-maily od firem, ale i občanů nakládat. Úředníci tak mají jasná pravidla, které typy e-mailů je třeba vyřizovat i bez elektronického podpisu, kdy je naopak třeba odesílatele poučit o nutnosti jeho doplnění a důsledcích pro jeho věc, pokud tak neučiní apod.

  • Podání v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem je učiněno okamžikem podání na elektronickou adresu podatelny správního orgánu nebo na jinou elektronickou adresu správního orgánu; to neplatí, pokud se nedostalo do dispozice správního orgánu. Podání lze učinit také jiným technicky možným způsobem (například elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu), pokud je do pěti dnů potvrzeno nebo doplněno řádným způsobem, jinak takový úkon nelze považovat za podání.
  • Úkon bez uznávaného elektronického podpisu, který není v zákonné pětidenní lhůtě potvrzen nebo doplněn řádným způsobem, není podáním ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.
  • Správní orgán nemá podle správního řádu povinnost vyzývat podatele úkonu bez uznávaného elektronického podpisu k potvrzení, či doplnění tohoto úkonu řádným způsobem 
  • Poučování podatelů o nutnosti potvrzení, či doplnění úkonu bez uznávaného elektronického podpisu řádným způsobem je však, pokud je to reálně možné, vhodné s ohledem na principy dobré správy. Podatele je v takovém případě třeba poučit v čase a způsobem (e‑mailem, či telefonicky), který mu reálně umožní stihnout lhůtu 5 dnů od doručení formálně vadného úkonu stanovenou pro jeho řádné potvrzení, nebo doplnění. Nedostatek takového poučení ovšem nemůže mít vliv na běh lhůt a nejedná se o nesprávný úřední postup.
  • Podnět není podáním, a proto podnět bez uznávaného elektronického podpisu je podnětem řádným a úřad jej musí bezodkladně vyřídit zákonem upraveným způsobem.
  • Žádost o poskytnutí informace může být podána i bez uznávaného elektronického podpisu, a proto je i bez uznávaného elektronického podpisu žádostí řádnou a úřad ji musí bezodkladně vyřídit zákonem předvídaným způsobem. Žádost o poskytnutí informace však musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).