Hlavní navigace

Praktický souhrn novinek ve zdaňování zaměstnanců

20. 12. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Zaměstnavatelé, čtěte hlavní novinky ve zdaňování zaměstnanců, na které byste se měli od roku 2014 připravit.

V souvislosti se zdaňováním zaměstnanců se firmy budou muset od nového roku připravit na několik novinek. Například u dohod o provedení práce se zvyšuje limit pro uplatnění konečné srážkové daně z pěti na deset tisíc korun. Dále dochází k osvobození od daně u příjmů za práci učňů a studentů v rámci praxe. Mění se také maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění. Nová situace nastává s ohledem na povinnost všech zaměstnavatelů od ledna 2014 komunikovat s orgány správy sociálního zabezpečení elektronicky. A zaměstnanci ve vyšších příjmových skupinách, kteří v roce 2013 podléhali solidárnímu zvýšení daně, jsou povinni podat daňové přiznáni.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek.

V roce 2014 zůstává i nadále v platnosti superhrubá mzda, 15procentní sazba daně z příjmů fyzických osob i sedmiprocentní solidární zvýšení daně u vysokopříjmových zaměstnanců. Zaměstnavatelé by však měli pamatovat na to, že u zaměstnanců, kteří solidárnímu sedmiprocentnímu zvýšení daně podléhali v roce 2013, byť i jen v jednom měsíci, nelze provést roční zúčtování. Tito zaměstnanci jsou povinni podat za rok 2013 daňové přiznáni. Řádově se jedná o desetitisíce občanů a mnozí z nich budou daňové přiznání podávat poprvé v životě. Pokud by na to zapomněli, hrozí jim sankce.

Co se mění ve zdaňování zaměstnanců?

Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva (344/213 Sb.) přináší pro rok 2014 tyto změny ve zdaňování zaměstnanců:

  1. Zvyšuje se limit pro uplatnění konečné srážkové daně u poplatníků, kteří nepodepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, a to z pěti na deset tisíc korun měsíčně. Tuto srážkovou daň bude možné aplikovat pouze na příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce. Tím dojde ke sjednocení s podmínkami pro osvobození od pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
  2. Příjmy za práci učňů a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy budou osvobozeny od daně (i sociálního a zdravotního pojištění).
  3. Částka mzdy, ze které se již bude odvádět sedmiprocentní solidární zvýšení daně, se mírně zvyšuje na 103 768 korun v daném měsíci.

Změny v sociálním a zdravotním pojištění

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění se v roce 2014 oproti letošku mírně zvyšuje a bude činit 1 245 216 korun (v roce 2013 to bylo 1 242 432 korun). Minimální měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském, a tím i na důchodovém pojištění se měnit nebude a bude nadále činit 2 500 korun měsíčně.

Maximální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění se v roce 2014 nebude uplatňovat a toto omezení zůstane v platnosti i v roce 2015. Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění počítané z minimálního vyměřovacího základu, respektive minimální mzdy 8 500 korun, bude i nadále činit 1 148 korun.

Elektronická komunikace se správou sociálního zabezpečení 

Od 1. ledna 2014 byla zavedena pro všechny zaměstnavatele povinnost elektronické komunikace s orgány správy sociálního zabezpečení.
Zaměstnavatelé by tak měli podávat předepsané tiskopisy (například přehled o výši pojistného či oznámení o nástupu do zaměstnání) pouze v elektronické podobě (tzv. e-podání), a to buď podepsané uznávaným elektronickým podpisem a zaslané na určenou elektronickou adresu podatelny orgánu sociálního zabezpečení, nebo do určené datové schránky orgánu sociálního zabezpečení. K e-podání by tudíž zaměstnavatelé měli mít pro rok 2014 zřízenou datovou schránku nebo uznávaný elektronický podpis.

Vzhledem k tomu, že velká část zaměstnavatelů se ale ještě nestihla na elektronickou komunikaci připravit, udělila Česká správa sociálního zabezpečení z této povinnosti aktuálně roční výjimku, která umožní zaměstnavatelům v příštím roce podávat veškeré tiskopisy ještě v klasické papírové podobě. Zamýšlená povinnost podávat předepsané tiskopisy pouze elektronicky se netýká komunikace s příslušnými zdravotními pojišťovnami. U nich mohou zaměstnavatelé postupovat dosavadním způsobem a předepsané písemnosti podávat i nadále písemně nebo elektronicky.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).