Hlavní navigace

Co je z hlediska kontroly nelegální práce pracovištěm zaměstnavatele?

10. 5. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Státní úřad inspekce práce specifikoval pojem „pracoviště zaměstnavatele“. Čtěte, kdy musí mít zaměstnanci kopie smluv u sebe a kdy mohou být u vedoucího.

Obsah termínu „pracoviště zaměstnavatele“ popisuje zákon o zaměstnanosti, konkrétně ustanovení paragrafu 133 a 136. Pracovištěm kontrolované osoby (zaměstnavatele) se pro účely tohoto zákona rozumí místa určená a obvyklá pro výkon činnosti kontrolované osoby. Co si pod tím představit specifikoval Státní úřad inspekce práce. Čtěte také: Sedm znaků, které prokazují švarcsystém 

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Určené pracoviště zaměstnavatele

Pracovištěm zaměstnavatele jsou místa určená a obvyklá pro výkon jeho činnosti. Za činnost se přitom považuje zajištění výroby nebo poskytování služeb a obdobná činnost podle zvláštních předpisů. Určeným pracovištěm zaměstnavatele je sjednané místo výkonu práce uvedené v pracovní smlouvě, dohodě o pracovní činnosti a dohodě o provedení práce. Jestliže zaměstnanec na takovém místě vykonává práci, inspektor práce ověří doklady prokazující pracovněprávní vztah přímo na tomto místě. Čtěte také: Při kontrole švarcsystému se můžete bránit. Víme jak

Ovšem jsou i případy, kdy je vzhledem k charakteru práce určeným pracovištěm zaměstnavatele vy­mezený obvod. Může se například jednat o území obce, města, území zemědělského hospodářského celku a další. V takových situacích inspektor ověří totožnost zaměstnance vykonávajícího práci a následně ověří existenci pracovněprávního vztahu kontrolou kopií dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu v místě řídícího pracoviště zaměstnavatele pro daného zaměstnance. Tedy v místě pracoviště vedoucího zaměstnance. Čtěte také: Generální inspektor vydal pokyn ke kontrolám nelegální práce. Známe jeho obsah  

Zaměstnavatel má tedy mít kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu na tomto řídícím pracovišti. Ale inspekce nevylučuje ani možnost neprodleného doručení písemností na místo, kde byla kontrola zahájena.

Obvyklé pracoviště zaměstnavatele

Naopak obvyklým pracovištěm zaměstnavatele je pracoviště, na kterém zaměstnanec dočasně vykonává práci. Toto místo není totožné s místem výkonu práce sjednaným v pracovní smlouvě nebo v dohodě konané mimo pracovní poměr. Zpravidla se za taková pracoviště považují místa realizace stavebních, montážních a jiných prací (např. hlídací a úklidové služby, služby poskytované v lesnictví a zemědělství). Jak upozorňuje Státní úřad inspekce práce, je v těchto případech zaměstnavatel povinen splnit svou povinnost přímo na těchto pracovištích. Kopie dokladů musí být k dispozici zde.  Čtěte také:  Švarcsystém v roce 2012. Detailní pohled právničky 

MM_socky3

Komplikované může být prokazování u dálkové osobní a nákladní přepravy. Tady je pracovištěm zaměstnavatele místo řídícího pracoviště daného zaměstnance (sídlo nebo provozovna zaměstnavatele). Inspektor při kontrole ověří totožnost zaměstnance vykonávajícího práci a následně ověří existenci pracovněprávního vztahu kontrolou kopií dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu v místě řídícího pracoviště.  Čtěte více: Známe první výsledky kontrol nelegálního zaměstnávání

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).