Hlavní navigace

Velký rozcestník změn v roce 2021, které se dotknou podnikatelů

4. 1. 2021
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Server Podnikatel.cz opět připravil velký přehled změn, které se v roce 2021 týkají či dotknou podnikatelů.

Změny se týkají jak OSVČ, firem, tak zaměstnanců. Kromě „tradičních změn“ pojistného pro OSVČ či minimální mzdy došlo ke schválení řady významných daňových novinek. Pro OSVČ se zavedla paušální daň, zaměstnancům se zase výrazně snížilo zdanění.

Co se dozvíte v článku
 1. Paušální daň pro OSVČ
 2. Zdravotní a sociální pojištění
 3. Zvýšení slevy na dani
 4. Zrušení superhrubé mzdy
 5. Online finanční úřad a prodloužení termínu přiznání
 6. Prodloužení lhůty pro přiznání
 7. Snížení pokuty za nepodání přiznání elektronicky
 8. Zavedení stravovacího paušálu
 9. Zrušení limitu u daňového bonusu
 10. Dohoda o pracovní činnosti
 11. Zvýšení minimální mzdy
 12. Změny u výpočtu dovolené a sdílená pracovní místa
 13. Změny u odpisů
 14. Změny u DPH u komunálního odpadu
 15. Zavedení záloh na odpočet u DPH
 16. Uplatnění DPH u nájmu nemovitých věcí
 17. Zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků
 18. Snížení spotřební daně u motorové nafty
 19. Změny u místního koeficientu daně z nemovitých věcí
 20. Účetní závěrku jde posílat skrze správce daně
 21. Vykazování dobíjení elektromobilů
 22. Menší distributoři lihu platí nižší kauci
 23. Osvobození od místních poplatků pro rodiče hospitalizovaných dětí
 24. Prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje investičních nemovitých věcí
 25. Limit pro úroky z hypoték klesl na 150 000 Kč
 26. Oceňovací předpisy
 27. Tuzemské a zahraniční cestovní náhrady
 28. Změny u mýta

Paušální daň pro OSVČ

OSVČ, které splní určité podmínky, mají možnost se prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Institut paušální daně je dobrovolný, nemohou jej však moct využít všechny OSVČ. Paušální daň mohou využít OSVČ, které mají příjmy do 1 milionu korun. Na paušál naopak mohou zapomenout plátci DPH (nárok nemají ani dobrovolní plátci DPH) i ti, kteří mají i registrační povinnost k DPH, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby. Zároveň OSVČ nesmí být dlužníkem, vůči které bylo zahájeno insolvenční řízení, a nesmí vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Paušální daň se skládá z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 korun. Pro rok 2021 tak činí 5469 Kč měsíčně (2976 Kč sociální pojištění, 2393 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů). Pro vstup do paušálního režimu stačí finančnímu úřadu podat oznámení o vstupu do paušálního režimu. Čas na podání oznámení mají OSVČ jen do 11. ledna.

Čtěte Velký manuál k paušální dani a stahujte formulář pro přihlášení

Zdravotní a sociální pojištění

Zdravotní a sociální pojištění OSVČ, které nepřejdou do režimu paušální daně, se tradičně mění zálohy na zdravotní a sociální pojištění. U zdravotního pojištění se minimální záloha zvyšuje z částky 2352 Kč na 2393 Kč. OSVČ, které v roce 2020 platily zálohy nižší než 2393 Kč, musí změnit výši záloh již za leden 2021. Splatnost lednových záloh na zdravotní pojištění je do 8. února.

Čtěte více: Změny ve zdravotním pojištěním v roce 2021

Minimální měsíční záloha na důchodové pojištění pro hlavní činnost bude od roku 2021 činit 2588 Kč, pro vedlejší výdělečnou činnost 1036 Kč. Osoby samostatně výdělečně činné, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění, musí platit minimálně 147 Kč. Změnil se rovněž měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském pojištění, a to na 3500 Kč.

Čtěte více: Zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ v roce 2021 vzrostou

Zvýšení slevy na dani

OSVČ, které nevyužijí paušální daň, se naopak ale zvýší základní sleva na dani, a to ze stávajících 24 840 Kč na 27 840 Kč v roce 2021 a následně v roce rok 2022 na 30 840 Kč. Zvýšení slevy na dani se týká i zaměstnanců.

Zrušení superhrubé mzdy

Sněmovna včera dle předpokladů schválila daňový balíček, a to v senátní verzi. Končí tak superhrubá mzda. Daň z příjmů se bude nově počítat ze mzdy hrubé a nikoli superhrubé. Základní sazba bude činit 15 %, přičemž z ročních příjmů nad 48násobek průměrné měsíční mzdy (přes 141tisíc) se pak bude odvádět daň ve výši 23 %.

Jak spočítal server Podnikatel.cz, ten, kdo bude od roku 2021 pobírat minimální mzdu 15 200 Kč, nově dostane o 990 korun čistého měsíčně více. Kdo aktuálně dostává 29 333 Kč, což byl medián mezd (půlka zaměstnanců bere vyšší a půlka nižší částku), každý měsíc vydělá navíc 1745 korun. Lidé s průměrnou mzdou 34 077 korun si přilepší o 1978 korun. Navzdory 23% přirážce z částky nad 140 tisíc však na změnách nejvíce vydělají vysokopříjmoví. Například ten, kdo bere měsíčně 150 tisíc, zaplatí na dani z příjmů měsíčně o 7553 korun méně. Pokud nicméně například nízkopříjmový čerpá kromě základní slevy i další slevy, třeba na manželku, nemusí na změně vydělat nic.

Čtěte více: Kolik nově vyděláte na zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na dani? 

Online finanční úřad a prodloužení termínu přiznání

Na začátku roku 2021 spustilo Generální finanční ředitelství na základě novely daňového řádu tzv. „online finanční úřad“. Ten nabízí poplatníkům komunikaci s finančním úřadem bez nutnosti fyzické interakce. Přes portál je možné postupně podat přiznání ke všem daním, např. dani z nemovitých věcí, silniční dani či k dani z příjmů fyzických osob. Občan v online úřadu získá osobní daňový kalendář s upozorněním na blížící se daňovou povinnost, funkci automatického předvyplňování daňových formulářů a možnost elektronického odeslání přiznání i zaplacení vyměřené daně, třeba prostřednictvím QR kódu.

Prodloužení lhůty pro přiznání

Změnily se termíny pro podání daňových přiznání a také vrácení přeplatků. Těm, kteří podají daňové přiznání elektronicky, bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o 1 měsíc.

Čtěte více: Od roku 2021 půjde podat přiznání až v květnu, musí být ale učiněno elektronicky

Snížení pokuty za nepodání přiznání elektronicky

Změn doznal i sankční systém. Kromě jiného došlo ke snížení pokuty za nedodržení elektronické formy podání, a to z 2000 Kč na 1000 Kč. Zároveň nově platí, že povinnost podávat přiznání elektronicky ve stanoveném formátu a struktuře v případě osob, které mají zpřístupněnou datovou schránku, se týká jen osob, které datovou schránku mají zřízenou na základě zákona, typicky tedy na firmy nebo vybrané profese.

Čtěte více: Při prodlení zaplatíte berňáku méně. Jak se změní úroky, které platí berňák vám?

Zavedení stravovacího paušálu

Zaměstnavatelé mají nově možnost vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování také přímo v peněžní formě, a to za stejných daňových podmínek, jako se nyní poskytují stravenky. Konkrétně nově platí, že daňově uznatelné jsou nejen výdaje (náklady) vynaložené na provoz vlastního stravovacího zařízení (kromě hodnoty potravin) nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované, ale také přímo peněžní příspěvek na stravování u zaměstnance.

Nově je i peněžní příspěvek na stravování u zaměstnance osvobozen maximálně do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného zvláštními právními předpisy. Horní limit stravného za současné právní úpravy u zaměstnance, který je uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce, je aktuálně 103 Kč. Pokud by tedy zaměstnavatel vyplácel maximální možnou částku, půjde při 22 pracovních dnech (letošní maximální počet pracovních dnů v měsíci) o nedaněný příspěvek 1584 Kč měsíčně.

Zrušení limitu u daňového bonusu

Změny se také dotkly daňového zvýhodnění na dítě, respektive limitu pro daňový bonus, který do konce loňského roku činil 60 300 Kč. Nově už žádný limit není.

Dohoda o pracovní činnosti

Od ledna 2021 se zvýšil limit u zaměstnání malého rozsahu, od kterého se platí pojistné. Nově se tak u dohod o pracovní činnosti bude platit až od 3500 Kč. To však zároveň znamená, že tyto osoby nebudou mít z titulu tohoto zaměstnání řešen svůj pojistný vztah. Za každého pojištěnce musí být zdravotní pojištění placeno – plátcem je buď pojištěnec sám, nebo jeho zaměstnavatel, případně stát (nezaopatřené děti, důchodci, osoby na rodičovské dovolené atd.).

Čtěte více: Dohoda o pracovní činnosti bude od roku 2021 výhodnější

Zvýšení minimální mzdy

Od 1. ledna 2021 se zvýšila minimální měsíční mzda ze současných 14 600 Kč na 15 200 Kč a u hodinové sazby ze 87,30 Kč na 90,50 Kč. Současně dochází k navýšení tzv. zaručené mzdy, a to celkem v osmi skupinách, v rozmezí od 15 200 Kč až do měsíční zaručené mzdy ve výši 30 400 Kč.

Čtěte více: Minimální a zaručená mzda a údaje, které se spolu s ní od roku 2021 zvyšují

Změny u výpočtu dovolené a sdílená pracovní místa

Takzvaná velká novela zákoníku práce nabyla účinnosti již 30. července 2020. Část změn však nabyla účinnost až k 1. lednu 2021. Jde především o zavedení sdílených pracovních míst či o problematiku řádné dovolené. Výpočet nároku na dovolenou se totiž nově neodvíjí od počtu odpracovaných dní, ale od počtu odpracovaných hodin. Nově se mezi překážky v práci na straně zaměstnavatele zařadilo také placené volno v obecném zájmu u personálu táborů pro děti a mládež a podobné činnosti na sportovních soustředěních pro děti a mládež.

Čtěte více: Novela zákoníku práce: Co již nabylo a co teprve nabude účinnosti?

Změny u odpisů

U nehmotného majetku došlo ke zrušení daňového odpisování a podnikatelé si tak vystačí s účetními odpisy, které budou plně daňově uznatelné.

U daňového odpisování hmotného majetku se zvyšuje hranice ze 40 000 na 80 000 korun. Zavádí se rovněž mimořádné odpisy pro majetek v první a druhé odpisové skupině v letech 2020 a 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny.

V neposlední řadě se mění kvůli odpisům i definice dlouhodobého majetku k DPH.

Změny u DPH u komunálního odpadu

Do první snížené sazby DPH ve výši 15 % byl přeřazen komunální odpad a druhotné suroviny.

Zavedení záloh na odpočet u DPH

Plátcům DPH, u kterých se prověřuje pouze část nadměrného odpočtu, se nesporná část odpočtu bude vyplácet v podobě záloh, přičemž lhůta pro vratky DPH nakonec zůstala na 30 dnech. Oproti původní verzi, kterou předloni připravilo ministerstvo, bude platit, že o nároku na zálohu se primárně nebude rozhodovat ve vyhledávací činnosti, ale až následně v průběhu kontrolního postupu. Záloha bude vyplacena, jestliže část odpočtu správce daně nehodlá prověřovat a zároveň dotčená částka přesáhne 50 000 Kč.

Čtěte více: Lhůta na vratky DPH zůstane na 30 dnech a nesporná část se bude vracet 

Uplatnění DPH u nájmu nemovitých věcí

Do konce loňského roku bylo možné, aby se plátce DPH rozhodl, že u nájmu jakékoliv nemovité věci uplatní daň z přidané hodnoty, pokud jde o nájem jiným plátcům daně z přidané hodnoty pro uskutečňování jejich ekonomických činností. Od 1. ledna 2021 dochází k omezení této volby v případech, kdy předmětem nájmu pro jiného plátce jsou vybrané nemovité věci, jejichž součástí jsou prostory, které jsou určeny pro trvalé bydlení.

Zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků

Spotřební daň se zvýšila jak u cigaret, doutníků, tabáku ke kouření, tak ze zahřívaných tabákových výrobků, a to v roce 2021 o 10 %. V dalších letech se pak zvýší o 5 %.

Snížení spotřební daně u motorové nafty

U motorové nafty se naopak snížila sazba spotřební daně o 1 korunu na litr.

ZMĚNY V ROCE 2021

Co se všechno změní v roce 2021 pro podnikatele? Změny zákonů na jednom místě

Změny u místního koeficientu daně z nemovitých věcí

Obce mohou nově stanovovat odlišné místní koeficienty pro jednotlivé své části a rovněž už není třeba, aby byl místní koeficient celé číslo. Nově je možný ve výši v rozmezí 1,1 až 5, přičemž musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo.

Účetní závěrku jde posílat skrze správce daně

Obchodní korporace mají možnost předat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného správce daně z příjmů.

Vykazování dobíjení elektromobilů

Pokud se pracovní cesta uskuteční ve vozidle poháněném elektřinou, je nově možné prokázat výdaje na tuto cestu s pomocí tzv. referenční ceny elektřiny. Referenční cena elektřiny je upravena ve vyhlášce ministerstva práce a sociálních věcí a pro rok 2020 je stanovena ve výši 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu.

Menší distributoři lihu platí nižší kauci

U distribuce alkoholu se zavedlo více pásem u stanovování kaucí pro distributory lihu podle objemu distribuovaného lihu. V minulosti byl každý distributor lihu povinen složit kauci ve výši 5 000 000 Kč. Nově existují tři pásma, a to 500 000 Kč, 1 000 000 Kč a 5 000 000 Kč.

Osvobození od místních poplatků pro rodiče hospitalizovaných dětí

Daňový balíček také osvobodil od místních poplatků průvodce hospitalizovaných osob, u kterých je nutná celodenní přítomnost u pacienta, pokud je jim pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje investičních nemovitých věcí

Došlo k prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu je účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. U vlastního bydlení pak zůstává časový test 2 roky. 

Limit pro úroky z hypoték klesl na 150 000 Kč

Oproti původnímu návrhu schválenému vládou v rámci zákona rušícího daň z nabytí nemovitých věcí si poplatníci budou moci nadále uplatňovat i v roce 2021 odpočty úroků ze smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně, pouze dochází ke snížení limitu odpočtu pro nově obstarané bytové potřeby od 1. ledna 2021 z původních 300 000 Kč na 150 000 Kč. Na bytové potřeby obstarané před tímto datem se bude nadále aplikovat limit 300 000 Kč, a to včetně pozdějšího refinancování.

Čtěte více: Končí daň z nabytí nemovitostí. Jaké další daňové změny nyní řeší poslanci? 

Oceňovací předpisy

Úprava oceňovacích předpisů upřesnila pravidla určování obvyklé ceny majetku i služeb a nově umožňuje v některých případech ocenění nemovitých věcí i tržní hodnotou. Současně je pro znalce oceňující nemovité věci zaváděna povinnost s obvyklou cenou a tržní hodnotou pro kontrolu určit i vyhláškovou cenu, tzv. cenu zjištěnou.

Tuzemské a zahraniční cestovní náhrady

Tradičně také dochází ke změně tuzemských cestovních náhrad pro rok 2021. Pro stanovení sazeb stravného je určující vývoj indexů cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování ve srovnání se statistickými údaji, které byly vzaty jako základ pro zákonem stanovené hodnoty.

Čtěte více: Tuzemské cestovní náhrady pro rok 2021 a „strop“ pro stravenkový paušál

Vyhláškou se rovněž mění výše zahraničního stravného pro rok 2021. Cílem změn je zajištění dostatečné finanční kompenzace zaměstnancům v případech, kdy je zaměstnavatel vyšle na zahraniční pracovní cestu a v této souvislosti jim vzniknou výdaje na stravování.

Čtěte více: Zahraniční cestovní náhrady budou od roku 2021 vyšší

Content First

Změny u mýta

Od 1. ledna 2021 došlo u elektronického mýtného pro vozidla nad 3,5 tuny k několika změnám. Upravily se rovněž sazby mýtného.

Čtěte více: Platíte mýto? Pozor, přinášíme přehled změn, které se vás týkají 

Jaký očekáváte, že bude rok 2021 z pohledu podnikání?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).