Hlavní navigace

Víte, co je to v mailu disclaimer? Radíme, co do něj rozhodně nedávat

23. 7. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Disclaimer objevíte od odesílatele na konci mailu. Většinou se jedná o drobný text šedivé barvy či označený kurzivou. Proč byste ho (ne)měli používat i vy?

Od nového roku výrazně přibylo společností, jejichž zaměstnanci ve svých automatických emailových podpisech používají tzv. disclaimer. Přitom využitelnost a potřeba těchto sdělení, která často tvoří podstatnou část zprávy, je diskutabilní.

Jaké náležitosti by tedy měl disclaimer splňovat, aby byl skutečně funkční a nestalo se z něj jen několik odstavců textu, obtěžujících adresáty?

Ihned v úvodu bych rád zmínil jednu zásadní skutečnost, která i přes svou jednoduchost majitelům firem anebo adresátům emailů uniká. Každý by se měl řídit jednoduchým pravidlem a psát do mailu jen to, k čemu je oprávněn, posílat je pouze odpovídajícím adresátům. Maily jsou totiž dnes zcela standardně soudy brány za dostatečný důkaz o průběhu jednání, dobré víře či vyvolání předpokladu např. vedoucího k uzavření/neuzavření smlouvy, když obě situace mohou vést k následnému požadavku na náhradu škody, z mého pohledu často bez ohledu na disclaimer.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Disclaimer je v mailech často zbytečný. 

Nový občanský zákoník zvýšil počet disclaimerů v mailech

Platnost nového občanského zákoníku (NOZ) měla přímý vliv na počet tzv. „contract disclaimerů.“ Právě díky nim ale může nastat situace, kdy si disclaimer a obsah emailu v podstatě protiřečí. Z mého pohledu nedává příliš smysl email, který obsahuje návrh smluvních podmínek, cenu a podmínky obchodního případu, který zároveň obsahuje diclaimer pojednávající o tom, že smlouvu může podepsat (tedy uzavřít) pouze statutární zástupce dané obchodní korporace. V takovém případě totiž taková informace v podání adresáta nemá být nabídkou, ale pouze informací, která nemusí mít žádný dopad, platnost ani účinek. Což zcela odporuje skutečnému určení zprávy (jejímž cílem je často pochopitelně opak.) V takovém případě bude rozhodující posoudit, zda průměrná osoba byla schopna z daného mailu usoudit, že jde o návrh smlouvy se všemi náležitostmi nebo má větší váhu daný „contract disclaimer“.

Nutno dodat, že i přes tento paradox jsem se setkal s řadou právníků, kteří v důsledku NOZ právě onen „contract disclaimer“ navrhují a doporučují. Osobně nepovažuji disclaimery za něco, co by mělo být přeceňováno. O skutečné roli a případném dopadu disclaimerů, pokud nějaký je, nás však přesvědčí až soud ve své soudní praxi.

Prohlášení o důvěrnosti je nesmysl

Mezi další nejčastější obsahy disclaimeru patří prohlášení o autorských právech, diskriminaci, obtěžování, souladu s obchodními podmínkami společnosti či prohlášení o virech. Přičemž největší zastoupení mají sdělení ohledně virů a důvěrnosti.

V obou těchto případech jsem přesvědčen, že takové sdělení nedává žádný smysl. Typickým sdělením je, že obsah zprávy je určen pouze jejímu adresátovi a v případě, že příjemce není adresátem, pak je obsah považován za důvěrný.

Pominu-li skutečnost, že pokud mi mail byl zaslán, byl jsem tedy jeho adresátem, a až z obsahu či kontextu jsem schopen následně zjistit, že obsah nebyl určen/adresován mé osobě, je už pozdě tvrdit, že obsah je důvěrný – nemohu se totiž přimět k tomu, abych zprávu již nepřečetl, či její obsah zapomněl. Důvěrnost je v takovém případě pouze iluzí, protože to, že adesílatel zašle mail a připojí tzv. disclamer důvěrnosti nemůže jeho (navíc mylného adresáta) zavázat k tomu, aby takové jednostranné prohlášení či závazek důvěrnosti dodržoval.

V takovém případě navíc odesílatel přímo prohlašuje, že si je vědom toho, že obsah je důvěrný a jejím odesláním jiné osobě než původně zamýšlené znamená, že objektivně již porušil důvěrnost. Často je důvěrnost mezi smluvními partnery chráněna smlouvou a smluvní pokutou, takto špatně odeslaný mail znamená objektivní porušení povinnosti a možnost uplatnit smluvní pokutu ze strany smluvní partnera v případě, že se o takové chybě dozví.

Čtěte také: Osobní e-mail typu „sexyfrajer@“ k podnikání nepoužívejte

V případě situací, kdy email obsahuje disclaimer s prohlášením o jeho bezpečnosti v otázce virů a kdy je realita jiná, je většinou pozdě po otevření takového mailu se odvolávat na disclaimer. V takovém případě lze dokonce uvažovat o náhradě škody či podobného nároku, ale bylo by nutné prokázat, že odesílatel (označen v samotném mailu jako odesílatel) jím skutečně byl. Obdobné je to i v případě, že mail obsahuje disclaimer o tom, že odesílateli lze zasílat pouze mail bez viru, kdy takové sdělení nemá fakticky žádný účinek.

Také autorská práva jsou v disclaimeru zbytečná

V případě disclaimeru, týkajícího se ochrany autorských práv, se jedná opět o zbytečnou (byť pravdivou) informaci. Obsah samotného mailu může být předmětem ochrany autorského práva a jeho kopírování tedy může být porušením práva jeho autora. Tento disclaimer není tak častý ani není nutný s ohledem na zákonnou úpravu ochrany autorských práv jak osobnostních tak i majetkových.

Prohlášení o rovných pracovních podmínkách, nediskriminačním prostředí, tzv. obtěžování či podobný obsah mailového disclaimaru považuji spíše za marketingový, v našich podmínkách málo používaný a samotný obsah pak uvedený disclaimer nemůže změnit. Samotné prohlášení o výhradnosti (mlčenlivosti) apod. považuji za zavlečený způsob doplňování mailu původem z USA, kdy takové označování bylo soudy uznáno s právními účinky (např. Mattel, Inc. v. MGA Entm’t, Inc., 2010 U.S. Dist. LEXIS 102461, 23 (C.D. Cal. Sept. 22, 2010). Jde tedy spíše o americký způsob psaní mailů, když právě shora uvedené disclaimare plynou z americké soudní praxe a jsou (pokud správně používány) soudy akceptovány.

Příklad z praxe

Uvést lze i příklad z praxe. Jedním z takových případů byl i mail jehož obsah byl velice agresivní až výhružný, jednalo se o agenturu specializující se na vymáhání dluhů, když obsah vyzněl tak, že „adresát bude platit a nic mu nepomůže“, přičemž vlastní text obsahoval velmi nevybíravé až agresivní slovní spojení, které mohli vyvolat i obavu z toho, co bude následovat. Mail také obsahoval tzv. násilný (violent) disclaimer, provedený malým písmem v závěru mailu, typicky kurzivou. 

Diclaimer prohlašoval, že obsah mailu nemá za cíl vystrašit či hrozit adresátovi jakýmkoliv násilným jednáním. Soud v USA, který žalobu na násilnou povahu a výhružky z podnětu adresáta projednával, uznal, že takový mail nelze považovat za násilný či výhružný a že nedošlo k žádnému porušení práv adresáta. Na druhou stranu lze s úspěchem pochybovat o účinnost takového mailu, když obsahem je i prohlášení, že vlastně nic z výhrůžek není myšleno jako výhružka.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).