Hlavní navigace

Posílení práv mobilních operátorů je v rozporu s evropskými směrnicemi

19. 2. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Koncem roku 2014 vešla v účinnost novela zákona o elektronických komunikacích, která posílila práva mobilních operátorů. Její dopady cítí především podnikatelé.

Mobilní telefon je v dnešní době naprostou nezbytností a pro podnikatele toto platí dvojnásob. Možnosti být neustále k dispozici a s nástupem smartphonů být také neomezeně online pomohly v posledních letech ke zvýšení dynamičnosti podnikání. Nad tím vším však stojí mobilní operátoři v pozici, která je značně silnější než pozice těch, kteří jejich služeb využívají. A po přijetí novely publikované ve Sbírce zákonů pod č. 285/2014 Sb. postavení operátorů ještě více posílilo. Právě vůči podnikatelům získali operátoři mnohem větší pravomoci.

Novela prošla i přes připomínky ČTÚ

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Mobilní operátoři mají nad živnostníky navrch.

Kromě odmítavých hlasů odborné veřejnosti byl jedním z těch, kdo se vyslovoval nejvíce nesouhlasně ohledně znění novely, Český telekomunikační úřad (ČTÚ), tedy regulátor mobilního trhu, který je mimo jiné oprávněn i k řešení sporů operátorů s jejich klienty. Dalo by se očekávat, že vzhledem k naléhavým připomínkám jednoho z mála subjektů, o nichž lze říci, že stojí „nad“ operátory, nemůže mít novela v předkládané podobě velkou šanci projít. Avšak na patřičných místech se nikdo nad důvodnými obavami ČTÚ nepozastavil a novela tak relativně hladce prošla legislativním procesem až k podpisu prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonů. ČTÚ nad tím nevěřícně kroutí hlavou, operátoři se mohou radovat a zákazníkům, zdá se, zbyly jen oči pro pláč.

Odstoupit od smlouvy je výrazně složitější

Do přijetí novely měl operátor povinnost při změně smluvních podmínek, k níž je jednostranně oprávněn, zákazníka včas informovat o této změně formou shodnou s tím, jakou je zákazníkovi zasíláno vyúčtování, a rovněž ho musel se zněním změny vhodným způsobem seznámit. Kámen úrazu novely spočívá v tom, že v § 63 odst. 6 je nově uvedeno, že operátor je povinen informovat zákazníka pouze v případech, kdy jde o podstatnou změnu smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení zákazníka.

Zároveň s tím novela vypustila jakýkoliv výčet toho, co takovou podstatnou změnou je, což přivedlo klienty v bludný kruh, kdy o podstatnosti změn a tedy i povinnosti k informování rozhoduje sám operátor. Rovněž ohledně seznámení se zněním změn smluvních podmínek klade novela na operátora mnohem menší nároky. Nově totiž stačí, když zákazníka uvědomí o tom, že tato změna existuje a byla zveřejněna, a její samotné dohledání pak nechá na zákazníkovi.

Použití analogie s principem vigilantibus iura, tedy právo slouží bdělým, kdy je zákazník v případě, že se chce se změnou seznámit, nucen se k jejímu písemnému znění často doslova prodrat skrz složitou strukturu internetových stránek operátora, je zcela jistě pro podobný případ jasně spotřebitelského vztahu naprosto nevhodné. Nelze srovnávat umístění nových smluvních podmínek kamsi na internetové stránky nebo ponechání kopie na provozovně k nahlédnutí s publikací právních předpisů ve Sbírce zákonů. Vzhledem k tomu, že tyto změny v mnoha případech značně ztíží, někdy i zcela znemožní, klientům odstoupení od smlouvy bez sankcí, je očividné, že daná změna není krokem správným směrem a pro mnoho lidí bude její dopad negativní.

Čtěte také: Změna mobilního operátora se živnostníkům nově prodraží o tisíce korun

Ještě horší režim pro podnikatele

Další ze změn, které novela přinesla, je nahrazení slova „účastník“ slovem „spotřebitel“ v některých ustanoveních. Tím pádem se tato ustanovení nově nevztahují na podnikatele a živnostníky. Například se jich přestalo týkat nedávno zavedené pravidlo, že při odstoupení od smlouvy musí jako sankci platit maximálně jednu pětinu zbývajícího smluvního závazku. Výše případné sankce je tak zcela v dikci operátora a ten může podnikateli udělit povinnost uhradit i 100 % všech do konce smlouvy zbývajících paušálů, čímž podnikatele v mnoha případech prakticky drží v hrsti.

Podnikatelům se mimo to značně nově nevyplácí uzavírat smlouvy nebo jejich změny telefonicky nebo po internetu, jelikož operátor není povinen jim zaslat shrnutí uzavřeného závazku a podnikatel ztrácí možnost do 14 dnů od smlouvy případně odstoupit. A aby toho nebylo málo, operátor rovněž nemusí podnikatele nijak informovat o začlenění klauzule o automatické prolongaci smlouvy v obchodních podmínkách operátora.

Čtěte také: 4 změny, které oklešťují práva podnikatelů vůči mobilním operátorům

Rozpor s evropským právem může ČR stát miliony

Poměrně podstatným problémem je rovněž skutečnost, že zákon ve znění novely je v rozporu se zněním evropských směrnic týkajících se dané oblasti. I na toto byl zákonodárce ze strany ČTÚ během legislativních prací upozorněn, rovněž bez úspěchu. ČTÚ prohlásil, že jako subjekt oprávněný k řešení sporů mezi operátorem a zákazníky, bude při řešení těchto sporů vycházet ze znění směrnic, jakožto právního pramene vnitrostátnímu zákonodárství nadřazenému.

To by se mohlo zdát pro podnikatele záchranou, neboť směrnice jim přiznává stejná práva jako jakémukoliv jinému účastníku, tedy i ta, které česká úprava v současné situaci upírá. Lze ale očekávat, že v případě těchto sporů řešených před ČTÚ iniciuje operátor soudní řízení kvůli nesouhlasu s tímto postupem ČTÚ. A obecnému prvoinstančnímu soudu nezbude než se obrátit na Evropský soudní dvůr s předběžnou otázkou. Cesta k domožení se spravedlnosti se tak může značně protáhnout. Nad rovinu sporů operátorů s jejich klienty však může přijetí novely způsobit velké problémy i samotné České republice. Evropská komise s ní může zahájit řízení o nesprávné transpozici komunitárních předpisů. Možné sankce se zde pohybují v milionech eur.

Čtěte také: Také Vodafone okleštil práva podnikatelů, týká se to ale jen nových smluv

Do další změny je nutno být na pozoru

Přijatá novela zákona o elektronických komunikacích je bohužel další z ukázek toho, jak změna zákona odsouhlasená ve formě tzv. legislativního přílepku může mít nedozírné následky na ty subjekty, na které dopadá. Všichni účastníci smluvních vztahů s operátory – a podnikatelé obzvlášť – musí dbát zvýšené opatrnosti a změny ve smluvních podmínkách operátora pečlivě hlídat, aby nebyli na svých právech zkráceni. A to se netýká jen klientů mobilních operátorů, ale rovněž klientů poskytovatelů kabelového a satelitního televizního vysílání nebo internetového připojení. Do doby, než dojde ke změně současného neutěšeného stavu, ať už další novelizací zákona nebo cestou zrušení změn pro rozpor s evropským právem, jsou tak všichni vystaveni zvýšeným rizikům.

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).