Hlavní navigace

Při změně zdravotní pojišťovny podává podnikatel přehledy dva

24. 3. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Je nejvyšší čas na podání daňového přiznání a přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. Podnikatelé, kteří v roce 2009 změnili zdravotní pojišťovnu, podávají letos o jeden přehled navíc. Pro původní i novou zdravotní pojišťovnu.

Změnit zdravotní pojišťovnu není nic neobvyklého. Každý člověk tak může učinit jednou za dvanáct měsíců, a to vždy začátkem kalendářního čtvrtletí. Změna tedy může nastat k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu. Zaměstnanec novou zdravotní pojišťovnu jednoduše nahlásí svému zaměstnavateli a ten začne pojistné odvádět na její účet. V případě osoby samostatně výdělečně činné je postup složitější. Čtěte více: Změnu zdravotní pojišťovny musí zaměstnanec oznámit včas

Změna zdravotní pojišťovny a OSVČ

Nejprve je nutné na nejbližší pobočce zvolené pojišťovny vyplnit příslušný formulář a předložit doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo doklad o existenci trvalého pobytu na území ČR). Osoba samostatně výdělečně činná navíc předkládá fotokopii živnostenského oprávnění a doklad vystavený dosavadní zdravotní pojišťovnou o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu. Samozřejmě jen pokud OSVČ podnikala v předcházejícím kalendářním roce. Od okamžiku změny hradí podnikatel měsíční zálohy na pojistné pojišťovně nové. Ta také provede administrativní odhlášení u původní zdravotní pojišťovny. Pojištěnci by ale měli změnu pojišťovny nahlásit všem ošetřujícím lékařům, u kterých jsou zaregistrováni, a vyplnit zde nový registrační lístek, doporučuje na svých internetových stránkách Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR.

Nedobrovolná změna zdravotní pojišťovny

Může nastat situace, že zaměstnanec či podnikatel změní zdravotní pojišťovnu bez vlastního přičinění. Tato varianta je možná jen při vstupu zdravotní pojišťovny do likvidace zavedením nucené správy nad zdravotní pojišťovnou nebo při zjištění nerovnováhy v hospodaření zdravotní pojišťovny, pokud Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásí den změny ve sdělovacích prostředcích. Čtěte více: Změna dne platby se týká i zdravotního pojistného

Přehled o příjmech a výdajích se podává všem zdravotním pojišťovnám

Osoby samostatně výdělečně činné podávají přehled o příjmech a výdajích do jednoho měsíce ode dne, kdy měly podat přiznání k dani z příjmů za příslušné zdaňovací období, tj. většinou do 30. dubna následujícího roku. Jestliže však v předchozím období došlo ke změnám, předkládají přehled všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byly v jeho průběhu pojištěny. Vzhledem k tomu, že změna je možná 1× za 12 měsíců připadají v jednom kalendářním roce v úvahu jen dvě zdravotní pojišťovny, vysvětluje Jiří Rod, vedoucí tiskového oddělení a mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Formulář „Přehled o příjmech a výdajích“ vydává každá zdravotní pojišťovna vlastní. Jsou připraveny k vyzvednutí na kterémkoli pracovišti zdravotních pojišťoven nebo na jejich webových stránkách. Tiskopisy jednotlivých zdravotních pojišťoven pro tisk, vyplnění nebo odeslání přímo z počítače jsou k dispozici také na stránkách serveru Podnikatel.cz. Stahujte nové interaktivní daňové formuláře

Banner - Jak na daně

Výpočet zdravotního pojistného

Osoba samostatně výdělečně činná, která změnila zdravotní pojišťovnu, odvádí poměrnou část pojistného oběma pojišťovnám, a to podle doby pojištění u každé z nich. Údaje na Přehledu o příjmech a výdajích se uvádějí za celé rozhodné období kalendářního roku. Pro výpočet pojistného u každé zdravotní pojišťovny se tedy zapisují i údaje platné k době pojištění u jiné zdravotní pojišťovny. Celkové roční pojistné se dělí mezi zdravotní pojišťovny poměrnou částí, sděluje Jiří Rod, mluvčí VZP. Čtěte více: Změny v sociálním a zdravotním pojištění v roce 2010

Může se tedy stát, že některá zdravotní pojišťovna (případně i obě pojišťovny), neobdrží na pojistném ani částku rovnající se součtu minimálních záloh na pojistné. Celkový součet ovšem musí odpovídat alespoň součtu minimálních základů na pojistné za celý rok. Výjimkou jsou osoby, pro které není stanoven minimální vyměřovací základ. Čtěte více: Jak na zdravotní pojištění

Stejně jako doplatek pojistného se poměrnou částí rozpočítá i případný přeplatek pojistného, který vrátí každá z pojišťoven v poměrné výši. Podnikatel nepodává speciální žádost o jeho vrácení, tou je podání Přehledu. Nezbytné je ale potvrzení druhé zdravotní pojišťovny, u níž byla OSVČ v kalendářním roce pojištěna, o vyměřovacím základu a platbách pojistného v kalendářním roce.

Příklad: K 1. říjnu 2009 změnil podnikatel zdravotní pojišťovnu. Původní pojišťovna vystavila doklad o výši záloh na pojistné vypočtené z vyměřovacího základu. Zálohy podnikatel odvádí od 1. října nové zdravotní pojišťovně i nadále ve výši 1720 Kč. Příjmy za rok 2009 činily 400 000 Kč, výdaje uplatňuje paušální, a to 80 % z dosažených příjmů.

Do přehledu pro původní zdravotní pojišťovnu vyplní podnikatel příjmy ve výši 400 000 Kč, výdaje 320 000 Kč, minimální vyměřovací základ ze 12 měsíců samostatné činnosti činí 141 330 Kč. Stejně tak úhrn zaplacených záloh uvádí za celé příslušné období, tj. 20 640 (12×1720 Kč).

Výsledný přeplatek ve výši 1560 Kč se rozpočítá poměrnou částí. Následně podnikatel požádá na první straně přehledu o vrácení vypočteného přeplatku 1170 Kč, což je devět dvanáctin z částky 1560 Kč za období leden až září 2009. Stejným způsobem vyplní přehled pro novou zdravotní pojišťovnu a požádá o vrácení přeplatku ve výši 390 Kč, tj. tři dvanáctiny z částky 1560 Kč za měsíce říjen až prosinec 2009. Nově vypočtenou měsíční zálohu ve výši 1601 Kč bude samozřejmě platit aktuální zdravotní pojišťovně.

Ukázka vyplnění interaktivního přehledu pro původní pojišťovnu:

Přehled pro původní zdravotní pojišťovnu (XLS 136192 bytů)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).