Hlavní navigace

CPI - Bor, a.s.

Firma CPI - Bor, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5651, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 171 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25712136

Sídlo:

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 11. 1998

DIČ:

CZ25712136

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

351 Výroba, přenos a rozvod elektřiny
3530 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
5590 Ostatní ubytování
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5651, Městský soud v Praze

Obchodní firma

CPI - Bor, a.s. od 20. 7. 2015

Obchodní firma

CPI - Bor, a.s. do 20. 7. 2015 od 3. 10. 2007

Obchodní firma

I.Z.B. a.s. do 3. 10. 2007 od 20. 11. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 20. 11. 1998

adresa

Vladislavova 1390/17
Praha 11000 od 20. 7. 2015

adresa

Václavské náměstí 1601/47
Praha 1 11000 do 20. 7. 2015 od 3. 10. 2007

adresa

Na Záhonech čp.1386 č.or.73
Praha 4 14100 do 3. 10. 2007 od 17. 7. 2003

adresa

Perlová 412/1
Praha 1 11000 do 17. 7. 2003 od 6. 9. 2002

adresa

Spálená 29/97
Praha 1 do 6. 9. 2002 od 21. 8. 2000

adresa

Štěpánská 15
Praha 2 12000 do 21. 8. 2000 od 20. 11. 1998

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 16. 5. 2017

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 5. 2017

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci, realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW do 16. 5. 2017 od 27. 1. 2014

Poskytování telekomunikačních služeb do 9. 3. 2007 od 6. 9. 2002

Výroba tepelné energie a rozvoj tepelné energie nepodléhající licenci, realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje na 50 kW do 27. 1. 2014 od 6. 9. 2002

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 16. 5. 2017 od 6. 9. 2002

Rozvod elektřiny do 16. 5. 2017 od 6. 9. 2002

Výroba tepla do 16. 5. 2017 od 6. 9. 2002

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 16. 5. 2017 od 6. 9. 2002

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu do 16. 5. 2017 od 6. 9. 2002

Obstaravatelská činnost v oblasti obchodu do 16. 5. 2017 od 6. 9. 2002

Provoz ubytoven do 16. 5. 2017 od 6. 9. 2002

Provozování vodovodů a kanalizací do 16. 5. 2017 od 6. 9. 2002

Reklamní činnost a marketing do 16. 5. 2017 od 6. 9. 2002

provoz ubytoven do 6. 9. 2002 od 5. 2. 2001

provozování vodovodů a kanalizací do 6. 9. 2002 od 5. 2. 2001

rozvod elektřiny do 6. 9. 2002 od 17. 2. 1999

výroba tepla do 6. 9. 2002 od 17. 2. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 6. 9. 2002 od 17. 2. 1999

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu do 6. 9. 2002 od 17. 2. 1999

obstaravatelská činnost v oblasti obchodu do 6. 9. 2002 od 17. 2. 1999

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 6. 9. 2002 od 20. 11. 1998

Ostatní skutečnosti

Dle projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 28. května 2019 zúčastněnými společnostmi CPI Park Mlýnec, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 282 07 025, na straně jedné jako zanikající společností, a CPI - Bor, a.s., se sí dlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 257 12 136, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikající společnosti CPI Park Mlýnec, a.s. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost CPI - Bor, a.s., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti. od 8. 7. 2019

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech od 27. 1. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 16. 5. 2017 od 27. 1. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 16. 5. 2017 od 27. 1. 2014

Dne 22. ledna 1999 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění z částky 1.000.000,- Kč na částku 171.000.000,- Kč tj. o 170.000.000,- Kč upsáním 1.700 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě se jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč každá, veřejně neobchodovatelných, které budou nově vydány, jejichž emisní kurz se rovná jejich jmenovité hodnotě s tím, že emisní ážio se neupisuje. Všech 1.700 ks akcií, které budou nově vydány, upíše v rámci svého přednostního práva výše uvedený jediný akcionář, a to v rozsahu svého 100% podílu na základním jmění, a to nepeněžitým vkladem. Akcionář uskuteční své přednostní právo na upsání všech 1.700 ks akcií, které budou nově vydány v příslušně označené prostoře v sídle společnosti, a to ve lhůtě 30-ti dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu, kterým bude zapsán úmysl o předmětném zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad bude splacen jediným akcionářem v den úpisu akcií. Předmětem nepeněžitého vkladu tohoto jediného společníka jsou nemovitosti zapsané na listech vlastnictví č. 782, 752, 962 vedený v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Tachově. Ocenění tohoto výše uvedeného nepěněžitého vkladu bylo určeno ve smyslu § 59 odst.3 obchodního zákoníku dvěma níže uvedenými znaleckými posudky, a to: 1) znaleckými posudkem číslo 2574/98 ze dne 16.12.1998 vypracovaného Ing. Františkem Slaninou, znalcem v oboru ekonomika, stavebnictví, ceny a odhady nemovitostí, stavby obytné, prům. a zeměď., bytem Příbram VII., Mládežnická 520, ve znění dodatku č. 2603/99 ze dne 10.1.1999, vypracovaného totožným znalcem, a to částkou 170.522.320,- Kč /slovy stosedmdesátmilionůpětsetdvacetdvatisíctřistadvacet korun českých/ 2. znaleckým posudkem číslo 1635/99 ze dne 15.12.1998 vypracovaného Ladislavem Řehořkem, znalcem v oboru ekonomika, specializace ceny a odhady nemovitostí, bytem Příbram V., Drkolnovská 219, ve znění jeho dodatku č. 1635/99 (s označením dodatek č.1) ze dne 3.1.1999, vypracovaného totožným znalcem, a to částkou 170.894.930,- Kč /slovy stosedmsedátmilionůosmsetdevadesátčtyřitisícdevětsettřicet korun českých/. Tyto znalecké posudky, které byly jedinému akcionáři předloženy, byly tímto jediným akcionářem schváleny, a pro ocenění vkládaného nepeněžitého vkladu jediný akcionář použil nižší z obou ocenění, a to ocenění provedené znaleckým posudkem číslo 2574/98 ze dne 16.12.1998 vypracovaným Ing.Františkem Slaninou, znalcem v oboru ekonomika, stavebnictví, ceny a odhady nemovitostí, stavby obytné, prům. a zeměď., bytem Příbram VII., Mládežnická 520, ve znění jeho dodatku č. 2603/99 ze dne 10.1.1999, vypracovaného totožným znalcem, které pro účely zvýšení jmění zaokrouhlil směrem dolů z částky 170.522.320,- Kč na částku 170.000.000,- Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu podle tohoto použitého tržního ocenění (po jeho zaokrouhlení směrem dolů) činí tedy 170.000.000,- Kč a odpovídá emisnímu kursu upsaných akcií splácených tímto nepeněžitým vkladem s tím, že emisní kurs každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč /slovy jednostotisíc korun českých/, tj.za všech 1700 ks upisovaných akcií 170.000.000,- Kč. do 29. 3. 1999 od 17. 2. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 171 000 000 Kč

od 21. 8. 2000

Základní kapitál

vklad 171 000 000 Kč

do 21. 8. 2000 od 29. 3. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 29. 3. 1999 od 20. 11. 1998
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 710 od 3. 10. 2007
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 710 do 3. 10. 2007 od 29. 3. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 29. 3. 1999 od 20. 11. 1998

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Milan Trněný

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 10. 5. 2017

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 147 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Milan Trněný

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2014 - Poslední vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 21. 1. 2014

zánik členství: 10. 5. 2017

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Milan Trněný

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2014 - Poslední vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 21. 1. 2014

zánik členství: 10. 5. 2017

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2012 - Poslední vztah: 27. 1. 2014

vznik členství: 25. 10. 2012

zánik členství: 21. 1. 2014

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Radan Kamenický

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2012 - Poslední vztah: 27. 1. 2014

vznik členství: 25. 10. 2012

zánik členství: 21. 1. 2014

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2012 - Poslední vztah: 27. 1. 2014

vznik členství: 25. 10. 2012

zánik členství: 21. 1. 2014

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2007 - Poslední vztah: 14. 11. 2012

vznik členství: 19. 9. 2007

zánik členství: 25. 10. 2012

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Vojtěch Karas

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2007 - Poslední vztah: 14. 11. 2012

vznik členství: 19. 9. 2007

zánik členství: 25. 10. 2012

Sokolovská 85/104, Praha 8, 186 00, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2007 - Poslední vztah: 14. 11. 2012

vznik členství: 19. 9. 2007

zánik členství: 25. 10. 2012

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2006 - Poslední vztah: 3. 10. 2007

vznik členství: 6. 3. 2006

zánik členství: 18. 9. 2007

vznik funkce: 6. 3. 2006

zánik funkce: 18. 9. 2007

Slámova 462, Prachatice, 338 01, Česká republika

JUDr. Martin Kalista Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2006 - Poslední vztah: 3. 10. 2007

vznik členství: 11. 10. 2005

zánik členství: 18. 9. 2007

Severní III 24, Praha 4, 141 00, Česká republika

Martina Pařízková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2006 - Poslední vztah: 3. 10. 2007

vznik členství: 11. 10. 2005

zánik členství: 18. 9. 2007

Na Záhonech 1386/73, Praha 4, 141 00, Česká republika

Mgr. Pavel Šedivec

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2006 - Poslední vztah: 26. 7. 2006

vznik členství: 11. 10. 2005

zánik členství: 6. 3. 2006

vznik funkce: 11. 10. 2005

zánik funkce: 6. 3. 2006

Albrechtice 33, 284 01, Česká republika

Mgr. Kateřina Mazáčová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2004 - Poslední vztah: 2. 1. 2006

vznik členství: 2. 6. 2004

zánik členství: 11. 10. 2005

Rudná u Prahy 169, 252 19, Česká republika

Ing. Jana Krčová

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2003 - Poslední vztah: 2. 1. 2006

vznik členství: 29. 5. 2003

zánik členství: 11. 10. 2005

vznik funkce: 29. 5. 2003

zánik funkce: 11. 10. 2005

Kardašovská 753/17, Praha 9, Česká republika

Klára Hořejší

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2003 - Poslední vztah: 3. 8. 2004

vznik členství: 29. 5. 2003

zánik členství: 2. 6. 2004

Koněvova 122, Praha 3, Česká republika

Vlastimil Frabša

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2003 - Poslední vztah: 2. 1. 2006

vznik členství: 29. 5. 2003

zánik členství: 11. 10. 2005

Poděbradská 113, Praha 9, Česká republika

Mgr. Radim Kubica

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2002 - Poslední vztah: 17. 7. 2003

zánik členství: 29. 5. 2003

vznik funkce: 21. 3. 2002

zánik funkce: 29. 5. 2003

Jugoslávská 47, Ostrava, 700 30, Česká republika

Victora Friedman

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2001 - Poslední vztah: 17. 7. 2003

zánik členství: 29. 5. 2003

vznik funkce: 2. 5. 2001

zánik funkce: 29. 5. 2003

Ramat Hasron, Moria 7, Izraelský stát

Jan Černohous

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2001 - Poslední vztah: 6. 9. 2002

vznik funkce: 2. 5. 2001

Zálešná II/3411, Zlín, 760 01, Česká republika

Lenka Krebesová

První vztah: 5. 2. 2001 - Poslední vztah: 17. 7. 2003

zánik členství: 29. 5. 2003

J. Zeyera 1474, Čelákovice, Česká republika

Mgr. Dagmar Pallová

První vztah: 21. 8. 2000 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

zánik funkce: 30. 4. 2001

Gagarinova 1842/77, Boskovice, Česká republika

Lenka Jírů

První vztah: 21. 8. 2000 - Poslední vztah: 5. 2. 2001

J. Zeyera 1474, Čelákovice, Česká republika

Jan Dařílek

První vztah: 20. 11. 1998 - Poslední vztah: 21. 8. 2000

Tři Dvory 214, Kolín, 280 02, Česká republika

Věra Lopatová

První vztah: 20. 11. 1998 - Poslední vztah: 21. 8. 2000

Sídliště 876, Třemošná u Plzně, 330 11, Česká republika

Naděžda Makulová

První vztah: 20. 11. 1998 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

zánik funkce: 30. 4. 2001

Podjavorinské 1603, Praha 4, 149 00, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 10. 5. 2017

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 121 vztahů k této osobě

Mgr. Ing. Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 10. 5. 2017

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 90 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 25. 10. 2012

zánik členství: 10. 5. 2017

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 25. 10. 2012

zánik členství: 10. 5. 2017

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Milan Trněný

předseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 27. 1. 2014

vznik členství: 23. 9. 2011

zánik členství: 21. 1. 2014

vznik funkce: 23. 9. 2011

zánik funkce: 21. 1. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2012 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 25. 10. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 37 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2012 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 25. 10. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 37 vztahů k této osobě

Mgr.Ing. Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2012 - Poslední vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 25. 10. 2012

zánik členství: 10. 5. 2017

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr.Ing. Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2012 - Poslední vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 25. 10. 2012

zánik členství: 10. 5. 2017

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Trněný

předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2011 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 23. 9. 2011

zánik členství: 21. 1. 2014

vznik funkce: 23. 9. 2011

zánik funkce: 21. 1. 2014

Bellova 16/355, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2007 - Poslední vztah: 14. 11. 2012

vznik členství: 19. 9. 2007

zánik členství: 25. 10. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 37 vztahů k této osobě

Ing. Radan Kamenický

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2007 - Poslední vztah: 14. 11. 2012

vznik členství: 19. 9. 2007

zánik členství: 25. 10. 2012

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Milan Trněný

předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2006 - Poslední vztah: 14. 12. 2011

vznik členství: 26. 6. 2006

zánik členství: 23. 9. 2011

vznik funkce: 26. 6. 2006

zánik funkce: 23. 9. 2011

Bellova 16/355, Brno, 623 00, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2006 - Poslední vztah: 3. 10. 2007

vznik členství: 18. 1. 2006

zánik členství: 18. 9. 2007

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Tomáš Spěvák

předseda představenstva

První vztah: 2. 1. 2006 - Poslední vztah: 26. 7. 2006

vznik členství: 14. 9. 2005

zánik členství: 26. 6. 2006

vznik funkce: 14. 9. 2005

zánik funkce: 26. 6. 2006

Lindnerova 6, Praha 8, 180 00, Česká republika

Vlastimil Frabša

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2006 - Poslední vztah: 3. 10. 2007

vznik členství: 11. 10. 2005

zánik členství: 18. 9. 2007

Poděbradská 113, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Martin Matušů CSc.

člen představesntva

První vztah: 17. 7. 2003 - Poslední vztah: 2. 1. 2006

vznik členství: 29. 5. 2003

zánik členství: 14. 9. 2005

Mezilesí 2057, Praha 9, 193 00, Česká republika

Mgr. Pavel Šedivec

předseda představesntva

První vztah: 17. 7. 2003 - Poslední vztah: 2. 1. 2006

vznik členství: 19. 9. 2002

zánik členství: 11. 10. 2005

vznik funkce: 29. 5. 2003

zánik funkce: 14. 9. 2005

Albrechtice 33, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

David Brynda

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2003 - Poslední vztah: 8. 2. 2006

vznik členství: 19. 9. 2002

zánik členství: 18. 1. 2006

Matoušova 16, Praha 5, Česká republika

Mgr. Pavel Šedivec

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2003 - Poslední vztah: 17. 7. 2003

vznik členství: 19. 9. 2002

Albrechtice 33, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Vlastimil Frabša

předseda představenstva

První vztah: 20. 1. 2003 - Poslední vztah: 17. 7. 2003

vznik členství: 19. 9. 2002

zánik členství: 29. 5. 2003

vznik funkce: 19. 9. 2002

zánik funkce: 29. 5. 2003

Poděbradská 113, Praha 9, Česká republika

Dipl.Min Eduard Krebes

člen

První vztah: 15. 8. 2001 - Poslední vztah: 20. 1. 2003

vznik funkce: 2. 5. 2001

zánik funkce: 19. 9. 2002

Na strážnici 201, Nové Město nad Metují, Česká republika

Ing. arch. Peter Doričko

předseda

První vztah: 15. 8. 2001 - Poslední vztah: 20. 1. 2003

vznik funkce: 2. 5. 2001

zánik funkce: 19. 9. 2002

Masná 3, Praha 1, Česká republika

Dipl.Min Eduard Krebes

předseda

První vztah: 5. 2. 2001 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

zánik funkce: 30. 4. 2001

Na strážnici 201, Nové Město nad Metují, Česká republika

Věra Lopatová

člen

První vztah: 21. 8. 2000 - Poslední vztah: 20. 1. 2003

zánik funkce: 19. 9. 2002

Sídliště 876, Třemošná, Česká republika

Ing. arch. Peter Doričko

člen

První vztah: 21. 8. 2000 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

zánik funkce: 30. 4. 2001

Masná 3, Praha 1, Česká republika

Ing. Ladislav Novák

člen

První vztah: 20. 11. 1998 - Poslední vztah: 21. 8. 2000

Libčická 286/5, Praha 8, Česká republika

Dipl.Min Eduard Krebes

předseda

První vztah: 20. 11. 1998 - Poslední vztah: 5. 2. 2001

ul.Havlíčkova 473, Třemošná u Plzně, Česká republika

Ing. Milan Polák

člen

První vztah: 20. 11. 1998 - Poslední vztah: 21. 8. 2000

Brodská 94, Příbram, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 16. 5. 2017

Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.

do 16. 5. 2017 od 3. 10. 2007

Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.

do 3. 10. 2007 od 17. 7. 2003

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva.

do 17. 7. 2003 od 15. 8. 2001

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. Za společnost je oprávněn podepisovat předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. Členové představenstva nejsou oprávněni společnost samostatně zastupovat a za společnost samostatně podepisovat.

do 15. 8. 2001 od 20. 11. 1998

Další vztahy firmy CPI - Bor, a.s.

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 3. 7. 2015

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 27. 1. 2014 - Poslední vztah: 3. 7. 2015

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Akcionáři

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Vladislavova 1390/17, Česká republika, Praha, 110 00

od 3. 7. 2015

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Václavské náměstí, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 3. 7. 2015 od 27. 1. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 12. 1998

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 12. 1998

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).