Hlavní navigace

Kerina, a.s.

Firma Kerina, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 12863, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 87 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28197283

Sídlo:

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 11. 2007

DIČ:

CZ28197283

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 12863, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Kerina, a.s. od 29. 11. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 29. 11. 2007

adresa

Vladislavova 1390/17
Praha 11000 od 24. 9. 2015

adresa

Václavské náměstí 1601/47
Praha 1 11000 do 24. 9. 2015 od 29. 11. 2007

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 13. 2. 2014

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 13. 2. 2014 od 29. 11. 2007

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 13. 2. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 9. 4. 2018 od 13. 2. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 9. 4. 2018 od 13. 2. 2014

Na základě projetku vnitrostátní fúze schváleného dne 19. července 2011 došlo k fúzi sloučením obchodních společností Kerina, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, identifikační číslo 281 97 283 a Relax Centrum Ostrava a.s., se s ídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, identifikační číslo 258 59 188 (dále jen "Fúze"). Fúzí došlo k zániku obchodní společnosti Relax Centrum Ostrava a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, identifikační číslo 259 59 188 a obchodní jmění této zanikající obchodní společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou obchodní společnost Kerina, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, identifikační číslo 281 97 283. od 8. 8. 2011

Jako jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti Kerina, a.s. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 85.000.000,-- Kč (slovy osmdesátpětmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 850 (osmsetpadesát) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kóto vané. Upsání všech 850 (osmsetpadesát) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Czech Property Inv estments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ 427 16 161, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1115, (dále jen "Czech Property Investments, a.s." nebo jen "určitý zájemce"), který tímto rovněž využije svého přednostního práva na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku. Akcie je možno upsat na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 (dvacetjeden) den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Kerina, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným nebo předaným určitému zájemci, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozd ěji do 21 (dvacetijednoho) dne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých). Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je určitý zájemce jako upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 21 (dvacetijednoho) dne ode dne upsání akcií, a to na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Kerina, a.s. ve výši 85.000.000,-- Kč (slovy osmdesátpětmilionů korun českých) za určitým zájemcem společností Czech Property Inves tments, a.s. z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti Czech Property Investments, a.s. za společností Kerina, a.s. ve výši 85.000.000,-- Kč (slovy osmdesátpětmilionů korun českých) z titul u smlouvy o úvěru uzavřené dne 13. srpna 2010 mezi společností Czech Property Investments, a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností Kerina, a.s., na straně druhé jako dlužníkem, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru ve výši EUR 5.700.000,-- (p ětmilionůsedmsettisíc eur). Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Kerina, a.s. určitému zájemci při úpisu akcií. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. do 16. 5. 2011 od 4. 5. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 87 000 000 Kč

od 16. 5. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 16. 5. 2011 od 29. 11. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 870 od 16. 5. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 16. 5. 2011 od 29. 11. 2007

Statutární orgán

5 fyzických osob

Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2018

vznik členství: 2. 11. 2017

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 122 vztahů k této osobě

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2018

vznik členství: 2. 11. 2017

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 131 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 1. 11. 2012

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 121 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2012

vznik členství: 1. 11. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 36 vztahů k této osobě

Mgr. Ing. Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2012

vznik členství: 1. 11. 2012

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 90 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 4. 2018

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 1. 11. 2017

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2012 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 1. 11. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2012 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 11. 2. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Mgr. Ing. Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2012 - Poslední vztah: 9. 4. 2018

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 1. 11. 2017

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2007 - Poslední vztah: 14. 12. 2012

vznik členství: 29. 11. 2007

zánik členství: 1. 11. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2007 - Poslední vztah: 14. 12. 2012

vznik členství: 29. 11. 2007

zánik členství: 1. 11. 2012

Bellova 16, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Radan Kamenický

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2007 - Poslední vztah: 14. 12. 2012

vznik členství: 29. 11. 2007

zánik členství: 1. 11. 2012

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 9. 4. 2018

Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.

do 9. 4. 2018 od 29. 11. 2007

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Milan Trněný

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2014

vznik členství: 11. 2. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 147 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

vznik členství: 23. 3. 2009

zánik členství: 11. 2. 2014

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

vznik členství: 23. 3. 2009

zánik členství: 11. 2. 2014

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Radan Kamenický

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2012 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 11. 2. 2014

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 23. 3. 2009

zánik členství: 11. 2. 2014

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 23. 3. 2009

zánik členství: 11. 2. 2014

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

JUDr. Vladimír Sup

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2009 - Poslední vztah: 14. 12. 2012

vznik členství: 23. 3. 2009

zánik členství: 1. 11. 2012

Ke Skále 179, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Vojtěch Karas

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2007 - Poslední vztah: 28. 4. 2009

vznik členství: 29. 11. 2007

zánik členství: 28. 2. 2009

Sokolovská 85/104, Praha 8, 186 00, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2007 - Poslední vztah: 28. 4. 2009

vznik členství: 29. 11. 2007

zánik členství: 28. 2. 2009

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2007 - Poslední vztah: 28. 4. 2009

vznik členství: 29. 11. 2007

zánik členství: 28. 2. 2009

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Další vztahy firmy Kerina, a.s.

Historické vztahy

JUDr. Tomáš Rybář Ph.D.

První vztah: 18. 12. 2007 - Poslední vztah: 4. 12. 2009

Na Dlážděnce 107/41, Praha 8, 182 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • Novegro, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Gerosa, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Borboni, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Vilanel, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Marcano, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 3. 7. 2015

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 4. 5. 2011 - Poslední vztah: 3. 7. 2015

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

CPI Hotels, a.s.

První vztah: 4. 12. 2009 - Poslední vztah: 4. 5. 2011

Bečvářova 2081/14, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

Dalších 11 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Marcela Tvarochová

  člen představenstva, člen představenstva, Člen představenstva

  Nová 428, Skalná, 351 34, Česká republika

 • Ing. Vratislav Puchinger

  člen dozorčí rady, člen dozorčí rady, Člen dozorčí rady

  Na novině 1068/14, Praha, 141 00, Česká republika

 • Ing. Zdeněk Havelka

  Předseda dozorčí rady

  Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

 • Ing. Jan Kratina

  Předseda představenstva, předseda představenstva

  Skřivanová 94, Jesenice, 252 42, Česká republika

Wanchai, a.s.

První vztah: 29. 11. 2007 - Poslední vztah: 18. 12. 2007

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Akcionáři

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Vladislavova 1390/17, Česká republika, Praha, 110 00

od 3. 7. 2015

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Václavské náměstí, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 3. 7. 2015 od 4. 5. 2011

CPI Hotels, a.s., IČ: 47116757

Bečvářova, Česká republika, Praha 10, 100 00

do 4. 5. 2011 od 4. 12. 2009

JUDr. Tomáš Rybář Ph.D.

Na Dlážděnce, Česká republika, Praha 8, 182 00

do 4. 12. 2009 od 18. 12. 2007

Wanchai, a.s., IČ: 27920232

Václavské náměstí, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 18. 12. 2007 od 29. 11. 2007

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).