Hlavní navigace

Lockhart, a.s.

Firma Lockhart, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 12474, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 67 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28170644

Sídlo:

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 10. 2007

DIČ:

CZ28170644

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 12474, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Lockhart, a.s. od 16. 10. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 16. 10. 2007

adresa

Vladislavova 1390/17
Praha 11000 od 17. 9. 2015

adresa

Václavské náměstí 1601/47
Praha 1 11000 do 17. 9. 2015 od 16. 10. 2007

Předmět podnikání

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 30. 4. 2014

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí,bytů a nebytových prostor. do 30. 4. 2014 od 16. 10. 2007

Ostatní skutečnosti

Dle projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 17. října 2019 zúčastněnými společnostmi - společností Baudry, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 279 59 287, společností CPI Beta, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 242 83 720, společností CPI Epsilon, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 018 01 384, společností CPI Lambda, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 018 02 534, spo lečností Malerba, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 282 12 428, společností Marissa, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 281 63 915, společností Marissa Kappa, a.s., se sídlem Vladislav ova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 248 32 529, společností CPI West, s.r.o., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 242 81 581, na straně jedné jako zanikajícími společnostmi, a společností Czech Property Investments, a. s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 427 16 161, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikajících společností - společnosti Baudry, a.s., společnosti CPI Beta, a.s., společnosti CPI Epsilon, a.s., s polečnosti CPI Lambda, a.s., společnosti Malerba, a.s., společnosti Marissa, a.s., společnosti Marissa Kappa, a.s. a společnosti CPI West, s.r.o. bez likvidace a k přechodu jejich jmění na nástupnickou společnost Czech Property Investments, a.s., která vs toupila do právního postavení zanikajících společností. od 3. 12. 2019

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 30. 4. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 25. 4. 2018 od 30. 4. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 25. 4. 2018 od 30. 4. 2014

Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti Lockhart, a.s. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 65.000.000,-- Kč (slovy šedesátpětmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 650 (šestsetpadesát) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kót ované. Upsání všech 650 (šestsetpadesát) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci ? stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Czech Property In vestments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ 427 16 161, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1115, (dále jen ?Czech Property Investments, a.s.? nebo jen ?určitý zájemce?) , který tímto rovněž využije svého přednostního práva na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku. Akcie je možno upsat na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 (dvacetjeden) den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Lockhart, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným nebo předaným určitému zájemci, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpo zději do 21 (dvacetijednoho) dne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých). Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je určitý zájemce jako upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 21 (dvacetijednoho) dne ode dne upsání akcií, a to na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Lockhart, a.s. ve výši 65.000.000,-- Kč (slovy šedesátpětmilionů korun českých) za určitým zájemcem společností Czech Property Inve stments, a.s. z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti Czech Property Investments, a.s. za společností Lockhart, a.s. ve výši 65.000.000,-- Kč (slovy šedesátpětmilionů korun českých) z tit ulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 6. září 2010 mezi společností Czech Property Investments, a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností Lockhart, a.s., na straně druhé jako dlužníkem, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru ve výši EUR 29.400.000,-- (dvacetdevětmilionůčtyřistatisíc eur). Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Lockhart, a.s. určitému zájemci při úpisu akcií. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. do 19. 4. 2011 od 4. 4. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 67 000 000 Kč

od 19. 4. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 19. 4. 2011 od 16. 10. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 670 od 19. 4. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 19. 4. 2011 od 16. 10. 2007

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2018

vznik členství: 25. 10. 2017

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 131 vztahů k této osobě

Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2018

vznik členství: 25. 10. 2017

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 122 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 25. 4. 2018

vznik členství: 24. 10. 2012

zánik členství: 24. 10. 2017

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 122 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 25. 4. 2018

vznik členství: 24. 10. 2012

zánik členství: 24. 10. 2017

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 122 vztahů k této osobě

Mgr. Ing. Martin Němeček

člen

První vztah: 17. 9. 2015 - Poslední vztah: 25. 4. 2018

vznik členství: 24. 10. 2012

zánik členství: 24. 10. 2017

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 91 vztahů k této osobě

Mgr. Ing. Martin Němeček

člen

První vztah: 17. 9. 2015 - Poslední vztah: 25. 4. 2018

vznik členství: 24. 10. 2012

zánik členství: 24. 10. 2017

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 91 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 24. 10. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 37 vztahů k této osobě

Milan Trněný

člen

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 30. 4. 2014

vznik členství: 24. 10. 2012

zánik členství: 22. 4. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 24. 10. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 37 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 13. 11. 2012 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 24. 10. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 37 vztahů k této osobě

Milan Trněný

člen

První vztah: 13. 11. 2012 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 24. 10. 2012

zánik členství: 22. 4. 2014

Bellova 16, Brno, 623 00, Česká republika

Mgr. Ing. Martin Němeček

člen

První vztah: 13. 11. 2012 - Poslední vztah: 17. 9. 2015

vznik členství: 24. 10. 2012

Jakubská 649/8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2007 - Poslední vztah: 13. 11. 2012

vznik členství: 16. 10. 2007

zánik členství: 24. 10. 2012

vznik funkce: 16. 10. 2007

zánik funkce: 24. 10. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 37 vztahů k této osobě

Ing. Radan Kamenický

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2007 - Poslední vztah: 13. 11. 2012

vznik členství: 16. 10. 2007

zánik členství: 24. 10. 2012

vznik funkce: 16. 10. 2007

zánik funkce: 24. 10. 2012

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2007 - Poslední vztah: 13. 11. 2012

vznik členství: 16. 10. 2007

zánik členství: 24. 10. 2012

vznik funkce: 16. 10. 2007

zánik funkce: 24. 10. 2012

Bellova 16, Brno, 623 00, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 30. 4. 2014

Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.

do 30. 4. 2014 od 16. 10. 2007

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Milan Trněný

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2014

vznik členství: 22. 4. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 147 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 30. 4. 2014

vznik členství: 15. 1. 2009

zánik členství: 22. 4. 2014

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 30. 4. 2014

vznik členství: 15. 1. 2009

zánik členství: 22. 4. 2014

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Radan Kamenický

První vztah: 13. 11. 2012 - Poslední vztah: 30. 4. 2014

vznik členství: 24. 10. 2012

zánik členství: 22. 4. 2014

Zahradní, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

JUDr. Vladimír Sup

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2009 - Poslední vztah: 13. 11. 2012

vznik členství: 15. 1. 2009

zánik členství: 24. 10. 2012

Ke Skále 179, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 15. 1. 2009

zánik členství: 22. 4. 2014

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 15. 1. 2009

zánik členství: 22. 4. 2014

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2007 - Poslední vztah: 20. 3. 2009

vznik členství: 16. 10. 2007

zánik členství: 15. 1. 2009

vznik funkce: 16. 10. 2007

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2007 - Poslední vztah: 20. 3. 2009

vznik členství: 16. 10. 2007

zánik členství: 15. 1. 2009

vznik funkce: 16. 10. 2007

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Vojtěch Karas

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2007 - Poslední vztah: 20. 3. 2009

vznik členství: 16. 10. 2007

zánik členství: 15. 1. 2009

vznik funkce: 16. 10. 2007

Sokolovská 85/104, Praha 8, 186 00, Česká republika

Další vztahy firmy Lockhart, a.s.

Historické vztahy

Milada Malá

První vztah: 14. 11. 2007 - Poslední vztah: 9. 9. 2010

Zemědělská 285/40, Brno, 613 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

 • Tandis, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Felisa, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Benjina, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Konkola, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Saleya, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Ogwell, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Rosenfeld, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 3. 12. 2019

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 9. 9. 2010 - Poslední vztah: 13. 9. 2011

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Wanchai, a.s.

První vztah: 16. 10. 2007 - Poslední vztah: 14. 11. 2007

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Akcionáři

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Vladislavova 1390/17, Česká republika, Praha, 110 00

od 3. 12. 2019

Baudry, a.s., IČ: 27959287

Vladislavova 1390/17, Česká republika, Praha, 110 00

do 3. 12. 2019 od 7. 8. 2015

Baudry, a.s., IČ: 27959287

Václavské náměstí, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 7. 8. 2015 od 13. 9. 2011

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Václavské náměstí, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 13. 9. 2011 od 9. 9. 2010

Milada Malá

Zemědělská, Česká republika, Brno, 613 00

do 9. 9. 2010 od 14. 11. 2007

Wanchai, a.s., IČ: 27920232

Václavské náměstí, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 14. 11. 2007 od 16. 10. 2007

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).