Hlavní navigace

Bude nový rok příznivý pro podnikání? Čtěte názory odborníků

3. 1. 2014
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Jsme na prahu nového roku. Bude pro podnikání v malém dobrým nebo ne? Zeptali jsme se lidí, kteří už tuší. Zde jsou jejich odpovědi.

Jaký bude právě započatý rok 2014 pro živnostníky a malé firmy? Už je jisté, že se nebudou měnit sazby DPH, ani sazby daně z příjmu. Osobám samostatně výdělečně činným je umožněno ještě celý tento rok podávat přehledy na okresní správu sociálního zabezpečení v papírové podobě. Navíc se nijak dramaticky nezvedly zálohy minimálního pojistného. Společnost s ručením omezeným bude možné založit už za jednu korunu. Světová hospodářská krize byla zažehnána a pokud se naplní vize České národní banky a umělé oslabení naší měny zafunguje tak, jak by si členové její rady představovali, mohl by se konečně více roztočit kolotoč investic a utrácení. Otázkou zůstává, jak se k živnostníkům postaví nově vznikající vláda. Co se jí nakonec podaří prosadit z programového prohlášení a jak se to dotkne právě živnostníků. Mezi prioritami jsou například rozvoj podmínek pro svobodné podnikání, zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky země, tvorba pracovních míst s důrazem na problémové regiony nebo zintenzivnění výstavby infrastruktury.

Server Podnikatel.cz se rozhodl nevěštit z koule ani z karet. Namísto toho oslovil osobnosti, které se v problematice malého podnikání vyznají. Všichni odpovídali na tři stejné otázky:

1. Budou se v příštím roce podmínky pro podnikání zlepšovat nebo naopak?
2. Co by podnikatelům pomohlo zlepšit jejich situaci?
3. Jaké obory podnikání budou lukrativní? Do jakých oblastí by naopak bylo riziko vstupovat? 

Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

1. Malé a střední firmy mají tu výhodu, že se jim může dařit poměrně dobře, nehledě na celkový stav v ekonomice. To je velká výhoda vůči větším firmám, které jsou daleko citlivější na makroekonomické změny. Úspěch malého podnikání je daleko více rukou majitelů než například v míře vládních podpůrných programů. Z tohoto pohledu malé a střední firmy nečeká žádná větší změna. 

2. Těm nejmenším prostá věc – aby nikdo nic příliš neměnil. Mikrofirmy jsou dnes a denně ubíjeny desítkami změn, které, byť na první pohled míří k lepšímu, jim způsobí spíše starosti. Živnostník musí zvládnout obchod, výrobu, finance firmy a má-li k tomu ještě sledovat všechny změny, nejenže není schopen se v tom již zorientovat, ale každá změna je pro něj přímá časová a tedy i finanční ztráta. U středně velkých firem je to koncentrace vládních programů podpory do užší nabídky, ale ve větším rozsahu. Stane se tak čitelnější i dosažitelnější. 

3. V malém podnikání to není tolik o trendech, zmařených či využitých příležitostech, ale hlavně o důslednosti, extrémní pracovitosti, odhadu a schopnosti denně podstupovat riziko ztráty střechy nad hlavou. Pokud k podnikání takto přikročíme a obětujeme mu navoněný komfort, pak je solidní šance, že se bude dařit, nehledě na odvětví, ve kterém působíme. 

Marie Bílková, generální ředitelka Úřadu práce ČR

1. Věřím, že podnikatelé v České republice dokáží využít všech možností, které jim v současné době nabízí postupné oživování ekonomiky. Věřím, že budou otevřeni novým nápadům a že objeví nové oblasti, ve kterých budou moci dlouhodobě podnikat. Ostatně – prosperita českých podnikatelů přináší vznik nových pracovních míst. A přesně to Úřad práce ČR potřebuje pro své klienty. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé už v současné době nejsou povinni hlásit Úřadu práce volná pracovní místa, klademe velký důraz na osobní a přímý kontakt s nimi. A tento postup se nám vyplácí. V poslední době se nám daří evidovat v některých regionech vyšší počet volných pracovních míst. Oslovujeme i podnikatele, se kterými jsme dosud nebyli v přímém kontaktu a u kterých existuje velká pravděpodobnost rozvoje, a tím pádem nárůstu volných pracovních míst. Zároveň si ale uvědomujeme, že řada z nich je, a asi ještě nějakou dobu bude, po zkušenostech, které jim přinesla globální krize, přinejmenším opatrnější v rámci přijímání dalších pracovníků. A že bude spíše prosazovat flexibilnější formy práce.

2. Úřad práce ČR je připraven pomoci firmám s vyhledáváním vhodných zaměstnanců, připravit je po stránce profesní na konkrétní místo u konkrétního zaměstnavatele. A v případě potřeby vznik takového místa a jeho trvání podpořit i finančně. Zájemcům můžeme nabídnout například příspěvek na zapracování nového zaměstnance nebo na už zkušeného pracovníka, který nově přijatého člověka zaučí. K tomu je ale třeba, aby se naše společnost dokázala oprostit od všeobecného postoje, že v evidenci Úřadu práce jsou jen lidé, kteří nic neumí nebo nechtějí pracovat. Tak to rozhodně není. Globální krize přivedla mezi naše klienty celou řadu vzdělaných a zkušených lidí, kteří mají ty nejlepší předpoklady stát se dobrými a výkonnými zaměstnanci. Teď je jen třeba dát jim šanci, aby to mohli dokázat. Aby mohli pracovat, žít ze svých příjmů a přinášet tak prospěch nejen svému zaměstnavateli, ale celé společnosti. Jsou to lidé, kteří nemusí nutně žít z dávek. Naopak – pokud jim to umožníme, mohou přispět k rozvoji konkurenceschopnosti naší země.

3. Asi řadu z nás napadnou v první řadě, v souvislosti s obrovským technickým rozvojem, informační technologie a služby poskytované v tomto oboru. Nebo určité obory pro „velké“ podnikání. Zde vidím šanci například pro sofistikovanější výrobu a služby. Ale je řada dalších odvětví, které sice nemusí hned vést k rychlému zbohatnutí, přesto však mají obrovský potenciál a poměrně vysokou míru jistoty. Jako příklad uvedu zdravotní a sociální služby. V celé Evropě jsou považovány za zdroj tvorby stabilních pracovních míst. A není divu. Nejen evropská, ale i česká populace pomalu stárne a generace v produktivním věku stojí před těžkým rozhodnutím – jak se postarat o své rodiče, děti a ještě obstát na trhu práce? Bez služeb pro rodinu a domácnost to, dle mého názoru, zkrátka nepůjde.

Luděk Pfeifer, spolumajitel poradenské společnosti M.C.TRITON, s r.o.

1. Podmínky pro podnikání se u nás díky lokálnímu i evropskému kontextu už řadu let pravidelně zhoršují. Nevidím, bohužel, důvod, proč by tomu v příštím roce mělo být jinak. 

2. Zlepšení situace podnikatelů by napomohlo omezení regulací, především v oblastech vývozu/dovozu a trhu práce, razantní omezení nebo úplné zastavení evropských dotací, pružnější přístup k finančním zdrojům a větší stabilita legislativního prostředí.

3. Jako perspektivní obory pro podnikání vidím například technologicky vyspělou výrobu, zdravotnictví a sociální služby, energetiku. Podstatným faktorem pro rozjezd podnikání je přitom schopnost operovat v minimálně evropském měřítku. Rizikové je, především z pohledu dlouhodobého, nespekulativního efektu, všechno, kde podnikáte s fiktivní a iluzorní přidanou hodnotou.

Vyhledejte své obchodní partnery a souvislosti. Vyzkoušejte Rejstřík firem

Petr Čížek, projektový manažer portálu ZalozFirmu.cz

1. Od 1. 1. 2014 došlo k podstatným změnám legislativy, které se významně dotknou i podmínek podnikání. Tyto nové podmínky by měly jejich situaci spíše zlepšovat a naopak by měly omezovat nepoctivá jednání, nedůvěryhodné obchodní partnery apod. Lze nicméně předpokládat, že než si vše „sedne“, může v některých věcech docházet k mylným interpretacím, chybným postojům úřadů apod. Věřím však, že se jedná o krok správným směrem, který bude podnikatelskému prostředí nakonec prospěšný. 

2. Nemyslím si, že by podnikatelé byli dnes obecně ve špatné situaci způsobené chybně nastaveným podnikatelským prostředím. Je pravdou, že řada z nich čelí dopadům útlumu ekonomiky, nicméně toto je dáno ekonomickým cyklem, který ekonomiku zkrátka čas od času postihne. V takových chvílích dochází k přirozené obměně podnikatelských příležitostí a na státu je, aby těmto obměnám kladl co nejméně překážek, umožňoval maximální flexibilitu a možnosti přizpůsobení včetně např. nesvazování pracovního trhu apod. Nejsem příznivcem dotačních politik, státních záchran krachujících podniků apod. 

3. Domnívám se, že obecně jsou perspektivní obory realizované v online prostoru a takto dostupné velkému spektru potenciálních zákazníků. Jako rizikové naopak vidím obory, kde je velká konkurence levnějších výrobků z asijských zemí (textilnictví, obuvnictví apod.).

Tomáš Hajdušek, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro podnikání a ochranu spotřebitele

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

A jak vidíte letošní rok vy? 

1. Vše záleží na tom, jak se nová vláda bude k podnikatelům stavět. Všechny politické strany obecně podporu podnikatelům deklarují, v tom problém není. Zakopaný pes je vždy v konkrétních řešení, neboť ďábel se vždy skrývá v detailu. Určitě pozitivní může být záměr vznikající koalice neměnit v roce 2014 daňové předpisy. Obavy mám z toho, jakým způsobem dopadne na podnikatele nový občanský zákoník. Přece jenom nejasností je mnoho, stejně jako povinností přizpůsobit postavení firmy a firemní předpisy nové úpravě.

2. Vždy opakuji, že stát nesmí podnikatelům především překážet. Přeji si proto, aby se nezaváděla žádná nová nadbytečná administrativa, a i v roce 2014 pokračovalo snižování té stávající. A samozřejmě by podnikatelům pomohlo stabilní právní prostředí a vyšší vymahatelnost práva, např. ve vztahu k dlužníkům. Zlepšit by se měla úprava veřejných zakázek, aby k nim měly snazší přístup malé a střední podniky.

3. Určitě se bude i nadále dařit oborům, založeným na vysoké přidané hodnotě s využitím moderních technologií a inovací. Osobně bych nedoporučoval začít podnikat v dopravě či stavebnictví.

Pavel Mrázek, ředitel Oddělení legislativy, informací a poradenství Hospodářské komory ČR

1. S příchodem nové kodifikace soukromého práva dojde ke zjednodušení vstupu fyzických osob do podnikání a lze předpokládat nárůst počtu podnikajících osob. Spolu s novým kodexem však přichází určitá právní nejistota, která potrvá do doby, než bude existovat dostatečná rozhodovací praxe soudů, která vyjasní všechny aspekty nové úpravy. Velké obavy máme z připravovaných změn v oblasti inkasa daní, kde se připravuje zavedení Jednoho inkasního místa, které by mělo dosavadní velmi komplikovaný systém výběru daní zlepšit, avšak tento projekt prozatím doprovází poměrně velké nejasnosti a hrozí jeho další posouvání.

2. Situaci podnikatelů by mohlo zlepšit zpřehlednění a zjednodušení zadávacích řízení v rámci zákona o veřejných zakázkách. Velkým přínosem pro podnikatele by byla podpora podnikatelského prostředí a podněty k nastartování hospodářského růstu ze strany vlády. S velkými očekáváními v tomto budeme sledovat kroky nové vlády, která v připravované koaliční smlouvě avizovala podporu MSP, inovací a exportu a prorůstové průmyslové politiky s dlouhodobou vizí. Poměrně výrazným přínosem pro podnikatele by také bylo, pokud se začnou plně dodržovat pravidla vyplývající ze směrnice o opožděných platbách. Tato směrnice byla přijata z podnětu Hospodářské komory České republiky, byla již plně transponována do české legislativy a podle této směrnice by měly být hrazeny závazky podnikatelům do 30 dnů, v odůvodněných případech pak do 60 dnů.

3. Lukrativní budou zejména obory informačních technologií a služby obecně, naopak jako rizikové vidíme stavebnictví a případně též slevové portály a obdobné projekty.

Jiří Cihlář, analytik finančních trhů Next Finance, s.r.o.

1. Jakýkoliv podnikatel vám řekne, že jeho velkým nepřítelem je nejistota, a to především ta daňová. V posledních dvou letech se podnikatelský sektor musel vyrovnávat se změnami sazeb DPH. To se v tomto roce nestane. Navíc se nebudou měnit ani sazby z příjmů fyzických a právnických osob. Z tohoto pohledu by se měla situace v podnikatelském sektoru pozvolna stabilizovat.

2. Firmám, které se specializují na vývoz, pomohou devizové intervence České národní banky. Slabší koruna zlepší jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích. Navíc dostaly od České národní banky záruku, že se kurz koruny bude po většinu roku pohybovat v blízkosti 27-tikorunové hranice. Díky tomu se zlepší také jejich schopnost plánovat.

3. Automobilový průmysl se v závěru uplynulého roku dostával z krize a i v tom letošním bude tahounem naší ekonomiky. Dařit by se mělo i dalším odvětvím, která jsou navázána na export. Naopak stavebnictví zůstane i v roce 2014 v útlumu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).