Hlavní navigace

Další dotace pro váš byznys. Zjistili jsme, na co můžete čerpat

24. 10. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Od 1. října 2011 je možné podávat žádosti o další dotace EU. Víme, na jaké projekty můžete konkrétně žádat.

Program ICT a strategické služby podporuje dva základní typy aktivit – vývoj software a outsourcing vnitropodnikových procesů, kam se nově řadí budování či rozšiřování datových center. Dotaci lze obdržet buď na výstavbu či koupi nemovitosti a pořízení hardwarové a softwarové infrastruktury centra, nebo na mzdové náklady včetně odvodů zaměstnanců centra zajišťujících jeho provoz po technické stránce.

Aby bylo možné výstavbu datového centra podpořit formou dotace, musí toto centrum splňovat specifické parametry. Především se musí jednat o centrum, které poskytuje kapacitu pro ukládání dat, anebo poskytuje pronájem či provoz formou služeb různých aplikací – informačních systémů. V rámci této definice tedy nelze uplatnit nárok na telehousingové projekty, tj. pouze zázemí pro umístění hardware ve vlastnictví klienta.

Další podmínkou je určitý stupeň technologické vyspělosti centra, které musí být založeno na virtualizaci serverů. To má za následek efektivnější nakládání se zdroji a zároveň snižuje energetickou náročnost centra. K tomu musí přispívat i funkce operačních systémů serverů, které umožňují optimalizaci spotřeby energie díky vypínání nepoužívaných jader procesorů, či periferií.

Dotace získáte buď na mzdy, nebo na investice

V rámci projektu lze žádat jak o dotaci na vybudování zcela nového centra, nebo na rozšíření kapacit centra stávajícího. Můžete si zvolit variantu, zda budete chtít dotaci vyplatit na superhrubé mzdy zaměstnanců na odborných pozicích, tedy těch pracovníků, kteří obsluhují provoz centra, nebo na investice spojené s výstavbou či rozšířením centra. Kromě pracovníků datových center lze z programu čerpat dotace na mzdy zaměstnanců na následujících pozicích:

IT firmy:

 • Vývojáři
 • Programátoři
 • Analytici
 • Testeři
 • SW inženýři
 • IT projektoví manažeři
 • Konzultanti implementující produkt u klienta (částečně)
 • Vedoucí týmu vývoje

Centra sdílených služeb:

 • Pracovníci Helpdesk
 • Správci informačních systémů
 • HR
 • Účetní
 • Administrativní specialisté

Základní podmínkou je v programu vytvoření daného minimálního počtu pracovních míst. V případě center sdílených služeb, a tedy i datových center, je to u malých podniků 10 pracovních míst, u středních podniků 20 pracovních míst a u velkých podniků 40 pracovních míst. Zároveň je nutné provést povinnou minimální investici do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 0,5 milionu Kč pro malé, 1 milion Kč pro střední a 3 miliony Kč pro velké podniky. Čtěte také: Jak na svůj projekt získat dotace z EU? Přečtěte si příběhy úspěšných žadatelů

Ať již se rozhodnete pro variantu dotace na mzdové či na investiční náklady, v obou případech musíte výše uvedené podmínky splnit. A kolik vlastně můžete získat? Dotace na jeden projekt se pohybuje v rozmezí 1 až 100 milionů Kč, ve vybraných regionech až 150 milionů Kč.

Za tzv. způsobilé výdaje, tj. ty náklady, na které je následně vyplacena příslušná procentuální míra dotace, jsou považovány investice do pořízení a rekonstrukcí nemovitostí (včetně pozemků) a investice do HW a SW infrastruktury, včetně podpůrných non-IT zařízení a strojů jako klimatizace apod. V tomto případě je ovšem nutno dodržet poskytovatelem požadovaný poměr způsobilých výdajů na nemovitost a stavební práce vůči celkové investici, kdy tyto stavební náklady mohou dosáhnout max. 50 % všech investičních nákladů spojených s pořízením datového centra. Jinými slovy žadatel obdrží dotaci na stavbu maximálně do té samé výše, jako obdrží dotaci na HW, SW a jiná zařízení.

Datové centrum musí být umístěno mimo Prahu

Co se týče ostatních hlavních podmínek programu, je nutné, aby datové centrum bylo umístěno v České republice, mimo katastr území hlavního města Prahy. Není přitom rozhodující sídlo společnosti, která datové centrum zřizuje, ale místo realizace. Další důležitou podmínkou je, aby mělo datové centrum mezinárodní zaměření. Tím se myslí, aby jeho klienty byli i zahraniční odběratelé (non residenti v ČR), přičemž příjemce dotace musí prokázat, že 40 % obratu, které datové centrum generuje, pochází právě ze zahraničí.

Než se rozhodnete o dotace na datové centrum zažádat, zvažte dlouhodobou udržitelnost projektu, datové centrum musí existovat alespoň 3 roky po jeho ukončení, v případě velkých podniků dokonce 5 let.

Před podáním žádosti o dotace je nutné provést srovnání kvality plánovaného centra na základě metodiky Uptime Institute, která stanovuje kategorizaci datových center.

nástroje v mkt - tip

Samotné podání žádosti probíhá ve dvou krocích; nejprve je nutné podat tzv. registrační žádost, která slouží zejména pro obecné posouzení souladu projektu s podmínkami programu a posouzení finančního zdraví žadatele. Druhým krokem je podání tzv. plné žádosti, která má pevně danou strukturu a jejíž součástí je podnikatelský záměr. Pokud nemáte se strukturálními fondy EU žádné nebo malé zkušenosti, doporučujeme využít služeb některé z poradenských společností, které se danou problematikou zabývají. Ty kvalitní by měly díky svým zkušenostem a know-how zvýšit vaše šance na získání dotace a zároveň přebrat většinu administrativy spojenou se získáním a udržením dotace.

S rozhodováním, zda o dotace na mzdy zaměstnanců zažádat, doporučujeme příliš neotálet. Příjem registračních žádostí v programu ICT a strategické služby je sice otevřen až do 15. ledna 2012, nicméně se může stát, že dojde k jeho předčasnému zastavení z důvodu výrazného překročení alokace. Vzhledem k tomu, že jde o poslední výzvu v rámci programovacího období 2007 až 2013, mohli byste přijít o poslední šanci na podporu z tohoto programu.

Pro server Podnikatel.cz připravila společnost eNovation, s.r.o. 

enovation

Autor článku

Milan Struna působí ve společnosti eNovation s.r.o., je specialistou na administraci dotačních projektů OPPI.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).