Hlavní navigace

Jak na svůj projekt získat dotace z EU? Přečtěte si příběhy úspěšných žadatelů

18. 1. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Uvažujete o novém projektu a váháte, zda se na jeho realizaci pokusit získat dotace EU? Možná vám s rozhodováním pomůžou zkušenosti dvou českých firem, které se rozhodly finanční podporu z fondů EU využít.

Společnost Wamag spol. s r.o. získala dotaci na nový informační systém z programu ICT v podnicích a společnost DC Concept a.s. vyvíjí nový software a čerpá dotace z programu ICT a strategické služby na mzdy pracovníků v rámci tohoto projektu.

Kontaktujte CzechInvest, vyplatí se to

Společnost Wamag z Mníšku pod Brdy se rozhodla pořídit nový informační systém, který měl řešit problém nedostatečného integrovaného řešení podnikové informatiky. Wamag je dnes přední firmou působící v oblasti magnetických systémů a z rodinné firmy dorostla do člena mezinárodní skupiny Goudsmit Magnetic Group. V posledních letech zažívá společnost vysoký růst obratu a ziskovosti, podnik velice rychle přerostl z malé firmy do středně velké společnosti, ale informační systém tomu nebyl přizpůsoben. Podnik nedisponoval uceleným ERP informačním systémem a kvalitní řízení podnikových procesů se tak stalo v dynamicky rozvíjející se společnosti obtížně řešitelným. To byl impulz k realizaci projektu v rámci dotačního titulu ICT v podnicích, který je součástí Operačního programu Podnikání a Inovace, administrovaného agenturou CzechInvest. Čtěte více: Dotační programy fungují také jako alternativa investičních pobídek

Bylo však nutné počkat na vyhlášení výzvy, která naštěstí přišla zanedlouho. Vedení společnosti mezitím začalo intenzivně komunikovat s CzechInvestem, který jim poskytl všechny potřebné informace. Protože šlo o první projekt, se kterým se naše společnost o dotace EU ucházela, rozhodli jsme se neponechat nic náhodě a spojit síly se zkušenou poradenskou společností, říká jednatel společnosti Jan Kolář.

Po několika konzultacích a kompletaci potřebných materiálů (především finančních výkazů společnosti a základních informací o projektu) byla podána registrační žádost, kterou zanedlouho CzechInvest schválil. Mohly tedy začít přípravy plné žádosti a podnikatelského záměru. Bylo třeba důkladně promyslet zejména požadované cíle projektu, harmonogram a rozpočet. Neproblematičtějším momentem se stalo výběrové řízení na dodavatele řešení, které bylo nutné v souladu s podmínkami programu provést. V době podání žádosti už měla společnost Wamag k dispozici nabídky jednotlivých uchazečů, které nicméně nebyly vzhledem k časové tísni definitivně vyhodnoceny. To však nebylo překážkou pro kladné hodnocení projektu, jelikož výběrové řízení na dodavatele stačí provést až v průběhu realizace projektu. Čtěte více: V roce 2011 bude poslední možnost výrazně využít dotací z programů OPPI

Po několika týdnech udělala společnosti radost zpráva o kladném vyhodnocení projektu.

Nyní nastal čas soustředit se na samotnou realizaci a na to, aby bylo vše v souladu s podmínkami, ke kterým se každý příjemce dotace z programu OPPI zavazuje. Na podzim 2007 bylo dokončeno výběrové řízení a vybráno nejvhodnější řešení, které se bez odkládání začalo implementovat. Trvalo přibližně rok, než bylo vše precizně vyladěno a bylo tak možné podat žádost o proplacení dotace. Tzv. žádost o platbu spočívala ve vyplnění potřebných dokumentů, které je potřeba společně s doklady o úhradách, relevantními fakturami či smlouvami s dodavatelem a dalšími dokumenty, vztahujícími se k projektu, předat v kopiích agentuře CzechInvest. Všem žadatelům bych doporučil kontaktovat regionální kancelář CzechInvestu, kde vám ochotně poradí, které dokumenty je potřeba archivovat a jakým způsobem, abyste měli v momentě podávání žádosti o platbu vše v pořádku, dodává Jan Kolář.

CzechInvest podrobuje všechny dokumenty důkladné kontrole, proto se snadno může stát, že nalezne nějaké nesrovnalosti, které žadatel přehlédl. Tak tomu bylo i v případě Wamagu. Bylo potřeba opravit několik chybných údajů, nicméně na druhý pokus již bylo vše v pořádku a zanedlouho se na účtu společnosti objevila přislíbená částka dotace. Díky dotaci z programu ICT v podnicích jsme mohli implementovat řešení, které nám pomohlo zkvalitnit řízení a nastavení procesů výroby, zlepšit vztahy se zákazníky a zvýšit konkurenceschopnost naší společnosti. Díky celkovému úspěchu projektu jsme se rozhodli podat další žádost o dotace z EU, tentokrát do programu Inovace, shrnuje Jan Kolář.

Dotace jde využít i na mzdy

Dotace z fondů EU se rozhodla využít také brněnská firma DC Concept. Společnost se již od svého založení věnuje oblasti informačních technologií. V roce 2001 byl na trh uveden nový produkt – informační systém QI – a společnost se začala velice dynamicky rozvíjet. Ke konci roku 2008 tak již došlo k přetíženosti zaměstnanců, což do značné míry limitovalo další rozvoj firmy. Navíc nastal příhodný čas vyvinout novou generaci doposud úspěšného informačního systému QI.

Vedení společnosti začalo zjišťovat, zda by bylo možné rozšíření vývojových kapacit částečně financovat ze strukturálních fondů EU. Po úvodních konzultacích s agenturou CzechInvest dospěl DC Concept k závěru, že jejich záměry přesně korespondují s cíli programu ICT a strategické služby. Rozhodnutí pokusit se získat dotaci tedy padlo záhy a začaly přípravy k podání žádosti. Jakmile byla schválena registrační žádost, která posuzuje finanční zdraví žadatele a všeobecný soulad projektu s programem, začala běžet tříměsíční lhůta k podání plné žádosti, jejíž součástí je podrobný podnikatelský záměr. Čtěte více: Chcete přivést na trh nový či inovovaný produkt? Máte reálnou šanci získat dotace

Bylo tedy nutné pečlivě stanovit veškeré parametry projektu, zejména důkladně promyslet, kolik nových zaměstnanců bude společnost v nejbližších letech pro vývoj nové generace QI potřebovat, na které pozice a v jakých etapách. Protože vývoj nového softwaru je dlouhodobou záležitostí a dotace EU na projekt se proplácejí zpětně, rozhodla se společnost na základě rady CzechInvestu projekt rozdělit na šest přibližně půlročních etap tak, aby po skončení každé z nich mohla být podána žádost o platbu a na účet firmy byla připsána příslušná část dotace. Společnost stanovila, že v rámci projektu bude nutné zaměstnat 12 nových odborníků, především programátorů a analytiků, na jejichž superhrubé mzdy je uplatňována dotace. Čtěte více: Zjednodušení dotací pro venkov sníží byrokracii

Protože byl projekt plně v souladu s programem ICT a strategické služby a neobjevily se žádné problematické body, plná žádost byla schválena zanedlouho po podání. Mezitím se již rozběhla realizace projektu (uplatňovat způsobilé výdaje lze totiž již od momentu schválení registrační žádosti) a společnost začala obsazovat příslušné pracovní pozice.

Již v průběhu první etapy realizace projektu přišlo oznámení o chystané monitorovací kontrole. Kontrola narazila na několik drobných nepřesností v účetnictví v rámci projektu. Díky tomu, že členové monitorovacího týmu celou záležitost ihned konzultovali s MPO, které mělo vstřícný přístup a poradilo nám, jak chyby opravit, se podařilo najít řešení a nenastal žádný větší problém, uvádí Jiří Rychetský, předseda představenstva společnosti DC Concept.

MM červen tip 1

S blížícím se koncem první etapy již bylo v rámci projektu vytvořeno 9 pracovních míst, avšak z technických důvodů nakonec společnost musela podání žádosti o platbu odložit o dva měsíce, jelikož práce na projektu se oproti původnímu plánu o něco pozdržely. Naštěstí prodloužení jednotlivých etap nebývá u projektů v OPPI problémem. Když byla v září 2010 žádost o platbu včetně všech potřebných příloh podána, objevila v ní agentura CzechInvest několik nedostatků. Jejich oprava však byla poměrně jednoduchou záležitostí, především díky tomu, že CzechInvest přesně definoval nejen jednotlivá pochybení, ale také konkrétní kroky k jejich nápravě. Zanedlouho tak DC Concept obdržel na svůj účet dotaci za první etapu projektu.

V současné době již DC Concept obsadil všech 12 pozic v rámci projektu a na vývoji informačního systému QI se intenzivně pracuje. Blíží se konec druhé etapy a tedy druhá žádost o platbu z předpokládaných šesti. Snad bude i nadále vše probíhat bez větších zádrhelů jako tomu bylo doposud, doufá Jiří Rychetský a dodává: O vývoji nové generace QI se ve firmě uvažovalo již nějaký čas. Když jsme zjistili, že je na mzdy nových odborníků, který tento projekt vyžadoval, možné čerpat dotace z EU, byl to pro nás jeden z důležitých impulzů k okamžité realizaci. Díky dotaci se náklady na vývoj produktu markantně sníží a společnost tak může ušetřené prostředky alokovat do jiných, neméně důležitých, oblastí.

O autorovi: Jana Feireislová působí jako projektový manažer ve společnosti eNovation s.r.o., je specialistou na administraci dotačních projektů OPPI.

enovation

Autor článku

Jana Feireislová působí jako projektový manažer ve společnosti eNovation s.r.o., je specialistou na administraci dotačních projektů OPPI.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).