Hlavní navigace

V roce 2011 bude poslední možnost výrazně využít dotací z programů OPPI

7. 12. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Podnikatelé, kteří mají zájem čerpat dotace z programu Podnikání a Inovace (OPPI), by měli zbystřit. Rok 2011 bude zřejmě posledním, kdy si sáhnou na evropské dotace v takovém rozsahu.

Rok 2011 bude s největší pravděpodobností posledním obdobím, kdy budou vyhlášeny nové výzvy všech existujících dotačních titulů spadajících pod operační program Podnikání a Inovace (OPPI). Pro podnikatele to znamená dost možná poslední šanci sáhnout si na evropské dotace v takové míře, v jaké je nabízí plánovací období 2007–2013. V tom následném 2014–2020 už k nám z evropského rozpočtu poputuje o poznání menší objem financí a dotační možnosti pro podnikatele budou znatelně omezenější, než je tomu nyní.

Operační program Podnikání a inovace nabízí podnikatelům celkem 12 různě zaměřených dotačních titulů. Většina z nich již má uzavřený příjem registračních žádostí. Výjimkou jsou programy Potenciál a Poradenství, které ještě stále umožňují žádosti podávat. U zbylých deseti programů se předpokládá vyhlášení nové výzvy ve druhém či třetím kvartálu roku 2011. Ve většině případů půjde již o výzvu poslední. Výjimkou by mělo být několik programů, u nichž by mohla následovat ještě další výzva v roce 2012 v případě, že se nepodaří vyčerpat celkovou alokaci OPPI. Zbylé prostředky se potom realokují ve prospěch programů, které mají potenciál peníze rychle a úspěšně vyčerpat, aby bylo z celkového objemu financí v OPPI využito maximum. Čtěte také: Chcete přivést na trh nový či inovovaný produkt? Máte reálnou šanci získat dotace

Obecně je velká většina dotačních programů OPPI určena zejména na podporu zpracovatelského průmyslu, IT sektoru či výzkumných a vývojových kapacit. Jednou ze základních podmínek pro čerpání dotací z OPPI je nutnost mít uzavřená alespoň dvě po sobě jdoucí účetní období (u některých programů je možné tuto skutečnost doložit pouze za svou mateřskou společnost). Projekty podpořené z tohoto programu musí být realizovány mimo území hl.m. Prahy, to však neznamená, že společnost samotná nemůže mít v Praze své sídlo (s výjimkou programu Marketing). Dotační tituly Operačního programu Podnikání a inovace jsou určeny především na podporu malých a středních podniků, ale většinu z nich mohou využívat také velké podniky. Čtěte také. Podnikáte v oblasti IT? Můžete pro svou firmu získat dotace z EU

Na co konkrétně a z jakých programů tedy bude možné čerpat dotace v roce 2011 nejspíš naposledy?

Potenciál

Program Potenciál je určen ke zvyšování kapacit pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace. Díky tomuto programu lze pořídit potřebné výzkumné a vývojové zázemí, tedy především nové stroje, technologie, zařízení, software a hardware. Program Potenciál je určen pro podniky všech velikostí a je v současné době otevřen pro příjem registračních žádostí, a to až do 30. září 2011.

ICT a strategické služby

Tento program je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů především v oblasti ICT. Umožňuje čerpat dotace na mzdy nových odborných pracovníků míst v IT firmách vyvíjejících software nebo společnostech zajišťujících outsourcing vnitropodnikových funkcí, např. účetnictví, řízení lidských zdrojů, správa informačních systémů, finance, controlling, nákup atp.

ICT v podnicích

Díky programu ICT v podnicích mohou malé a střední podniky, působící zejména v oblasti IT nebo zpracovatelského průmyslu získat dotace na IT vybavení, jako například nový informační systém, ERP, nové moduly, rozšíření funkcionalit, CRM, CAD-CAM aj., a k tomu i nutný HW na provoz aplikací, jako servery, PC, notebooky atp. Pro IT firmy to znamená nejen možnost zefektivnit svoji činnost díky nových technologiím, ale také příležitost zvýšit odbyt svých softwarových produktů.

Prosperita, Spolupráce

Program Prosperita podporuje zakládání, rozvoj či provoz vědeckotechnických parků, center pro transfer technologií či podnikatelských inkubátorů. Vzhledem ke svému zaměření je určen nejen pro podniky, ale také pro vysoké školy či veřejné výzkumné instituce. Podobného zaměření je program Spolupráce, který umožňuje vznik nových klastrů a technologických platforem.

Školicí střediska

Z programu školicí střediska lze dotovat zejména výstavbu či rekonstrukci objektů, určených pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů. Dotovány jsou nákup či úprava nemovitostí, technická a dopravní infrastruktura, školicí pomůcky, software a školicí programy. Program je určen po podniky všech velikostí působící zejména v oblasti zpracovatelského průmyslu.

Marketing

Díky programu Marketing může Vaše firma získat dotace na podporu expanze na zahraniční trhy, konkrétně ve formě dotace na účast na výstavách a veletrzích. Program je ovšem určen pouze pro malé a střední podniky se sídlem mimo hl.m. Praha.

Poradenství

Tento program je spolu s programem Potenciál jediný, který v současné době ještě umožňuje příjem registračních žádostí, a to do konce ledna 2011. Program umožňuje čerpat dotace na externí poradenské služby, související se zaváděním inovací a zvyšováním konkurenceschop­nosti, a je určen pro malé a střední podniky.

U výše uvedených programů bude výzva v roce 2011 s největší pravděpodobností tou poslední. Plánujete-li v nejbližší budoucnosti investice, které je možné kofinancovat z fondů EU, bylo by dobré je zakomponovat do svých plánů tak, aby bylo možné je provést v časovém a věcném souladu s nabízenými programy. Ušetřit tak můžete až 60% svých nákladů, které se u některých projektů mohou pohybovat v řádech stamiliónů. Čtěte také: Víte, že OSVČ mohou dostat dotace od úřadů práce? Dokonce až 90 000 korun

Vzhledem k tomu, že podmínky jednotlivých výzev se v zásadních aspektech většinou příliš neliší, je vhodné si prostudovat výzvy předchozí a udělat si tak představu o základních parametrech programů. Budete tak mít dostatek času svůj projekt promyslet tak, abyste se s ním o dotace mohli ucházet. Všechny minulé výzvy najdete na stránkách agentury CzechInvest, která má program OPPI na starosti. Důležité však je vědět, že nelze žádat o dotace na investice, které již byly provedeny. S investicemi, na které chcete získat podporu, je nutné počkat až do schválení tzv. registrační žádosti vašeho projektu.

Nevíte-li si rady, nebo chcete-li si ušetřit pečlivé studování mnoha materiálů, můžete se obrátit na některou z poradenských společností, které se na dotace z Evropské unie specializují. Ty kvalitní by vám měly provést základní dotační audit zdarma a poradit, které programy jsou pro Vás vhodné. Kromě již uvedených dotačních titulů budou v průběhu roku 2011 vyhlášeny také výzvy programů Inovace, Nemovitosti, Ekoenergie a Rozvoj. Jedná se o programy, u nichž pravděpodobně nedojde k vyčerpání celkové alokace a do roku 2013 tak bude následovat ještě jedna výzva k podávání žádostí. Nelze však odhadnout, kolik finančních prostředků bude ve kterém z programů k dispozici po roce 2011, proto bude vaše šance na získání dotace vyšší, podáte-li svou žádost v rámci nejbližší výzvy. Čtěte také: O jaké dotace může podnikatel žádat? Nabízíme rychlý přehled

Inovace

Na program Potenciál svým zaměřením věcně navazuje na program Inovace, určený pro podporu zavádění inovovaných produktů do výroby. Tyto produkty musí navazovat na předchozí výzkumné a vývojové aktivity. Obdobně jako u Potenciálu lze u tohoto programu financovat především nákup nových technologií, strojů, hardware a software.

Nemovitosti

Z programu Nemovitosti lze financovat zejména rekonstrukce nemovitostí, které mají sloužit jako výrobní haly. Dotaci však můžete získat také na nemovitosti sloužící pro výzkum a vývoj, jako technologická centra, centra strategických služeb, na přípravu podnikatelské zóny či zhotovení projektové dokumentace.

Content 22 tip novy

Ekoenergie

Dotační program Eko-energie přináší podnikatelům možnost získat dotace na aktivity v oblasti snižování energetické náročnosti výroby, spotřeby primárních energetických zdrojů a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů a jejich udržitelný růst.

Rozvoj

Nákup strojů, zařízení a moderních technologií mohou malé a střední podniky kofinancovat z programu Rozvoj. Ten je ovšem omezen pouze na vybrané regiony a odvětví.

Pro server Podnikatel.cz připravila společnost eNovation, s.r.o. 

enovation

Autor článku

Jiří Kvíz je senior projektový manažer společnosti eNovation, odborník na dotační poradenství pro technologický sektor.
www.eNovation.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).