Hlavní navigace

Last minute daňové přiznání za rok 2017

28. 3. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Termín podání přiznání se kvapem blíží. Jde o 3. dubna 2018. Podle daňového řádu lze podat bez postihu o celých 5 pracovních dnů později, tj. 10. dubna 2018.

Kdo podá přiznání později, toho již pokuta nemine. Musí být vyměřena vždy. Minimálně 500 korun, maximálně ve výši 300 000 korun.

Ne všichni poplatníci daňové přiznání podávají. Někteří využili možnosti ročního zúčtování daní u svého zaměstnavatele, na jiné se jednoduše povinnost daňového přiznání nevztahuje. V souladu s § 38g zákona o daních z příjmů podává daňové přiznání:

 • každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč. Daňové přiznání se podává i v případě, že tyto příjmy nepřesáhly 15 000 Kč, ale byla vykázána daňová ztráta.
 • zaměstnanec (poplatník s příjmy ze závislé činnosti, který pobírá zdanitelné příjmy z jednoho nebo více zaměstnání souběžně, nebo postupně a jeho jiný příjem např. z podnikání, pronájmu nebo příležitostného prodeje je vyšší než 6000 Kč).

Výjimkou jsou příjmy osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou (např. dohody o provedení práce zdaněné 15% srážkovou daní při jejich výplatě). Na druhou stranu je v těchto situacích podání daňového přiznání často velmi výhodné díky využití neuplatněných slev na dani či nezdanitelných částí základu daně. Zejména u studentů, důchodců či osob na rodičovské dovolené. 

Čtěte také: Jednoduchý návod na vyplnění daňového přiznání zaměstnancem

Povinnost podání daňového přiznání se tedy v řadě případů týká i zaměstnanců. Nejde jen o situaci, kdy při zaměstnání podnikají. Například mají povinnost dodanit příjmy z důvodu předčasného výběru nebo zrušení soukromého životního pojištění či penzijního připojištění. Daňové přiznání podávají, pokud byli členem volební komise, zastupitelem, zúčastnili se aktivních vojenských záloh. Ve všech případech se totiž jedná o souběžné příjmy ze závislé činnosti. Důvodem může být i uplatnění úroků z hypoték: 

Naopak daňové přiznání se nepodává, pokud se jedná pouze o příležitostné příjmy do limitu 30 000 korun ročně. Ovšem musí se skutečně jednat o příjem příležitostný. Ne ve všech situacích jednorázového příjmu lze osvobození využít. Podrobněji článku: Jaké příjmy se v daňovém přiznání uvádět nemusí?

Daňové přiznání klasické, nebo zjednodušené?

Poplatníci s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci) mohou využít zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání. Použije se u souběžných příjmů z pracovních poměrů (včetně dohod o provedení práce), souběžných příjmů z pracovněprávních vztahů s odměnou za výkon funkce právnických osob, odměnou zastupitelstva, odměnou za účast ve volbách, náhradou ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti při pracovním úrazu apod. 

Ostatní poplatníci musí vyplnit základní čtyřstránkový formulář daňového přiznání. To se týká i zaměstnanců, kteří „dodaňují“ dosud uplatněné nezdanitelné části základu daně při zrušení nebo předčasném výběru z životního pojištění. Jde totiž o ostatní příjem zdaňovaný podle § 10 zákona o daních z příjmů

Čtěte více: Dodanění penzijního a životního pojištění při ukončení smlouvy

K přiznání se přikládají přílohy podle druhu dosažených příjmů:

 • Příloha č. 1 pro příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (podle § 7)
 • Příloha č. 2 pro příjmy z pronájmu a ostatní příjmy (podle § 9 a 10)
 • Příloha č. 3 pro příjmy ze zdrojů v zahraničí (podle § 38f)
 • Příloha č. 3a (samostatný list) pro příjmy ze zdrojů v zahraničí – metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí

Daňové přiznání dvoustránkové i čtyřstránkové včetně všech příloh je k dispozici na stránkách serveru Podnikatel.cz. Jedná se o formuláře, které obsahují nápovědu, automatické součty, a velkou část kolonek dokonce vyplní automaticky. Do určitého limitu příjmů nebo vyměřovacího základu je jejich využití zdarma: Stahujte interaktivní formuláře. 

Podání daňového přiznání

Daňové přiznání je možné podat několika způsoby:

 1. Formulář vytisknout, vyplnit ručně a zanést (odeslat poštou) správci daně.
 2. Vyplnit formulář v počítači (nejlépe interaktivní), vytisknout a dodat správci daně.
 3. Vyplnit pomocí speciálního softwaru, který umožní tisk nebo odeslání elektronické. 
 4. Vyplnit prostřednictvím elektronických formulářů EPO, které jsou k dispozici na Daňovém portálu.

Podnikatelé se zpřístupněnou datovou schránku nebo ti, kteří mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, podávají daňové přiznání vždy elektronicky, a to v předepsaném formátu a struktuře. K tomu jsou vhodné interaktivní formuláře, daňový systém EPO nebo přímé načtení souboru vytvořeného v jiné aplikaci (např. speciální účetní software umožňující takový přenos). Více v článku: Jak lze podat daňové přiznání? Někteří podnikatelé musí elektronicky

Paušální, nebo skutečné výdaje?

Důležité je rozhodnutí, zda využít skutečné nebo paušální výdaje. Na to je ideální myslet již začátkem zdaňovacího období. V okamžiku podání daňového přiznání již může být na rozhodnutí pozdě, ale v některých situacích to možné je. Pro srovnání lze využít orientační výpočet daně zadáním údajů do kalkulátoru serveru Podnikatel.cz: Daňová kalkulačka OSVČ

O výši procenta paušálního výdaje rozhoduje druh výdělečné činnosti nebo živnostenského oprávnění. Pro přiznání za rok 2017 je navíc možné volit mezi dvěma variantami. Uplatnění daňového zvýhodnění a slevy na manželku za cenu nižšího výdajového paušálu nebo vyšší výdajový paušál, ale bez uvedených slev. 

Nezdanitelné části základu daně

K vyplnění daňového přiznání je třeba získat všechna potřebná potvrzení. Například potvrzení od všech plátců (zpravidla zaměstnavatelů) o výši příjmů a sražených zálohách. Týká se samozřejmě jen osob s příjmy ze závislé činnosti. Poplatníci by samozřejmě neměli zapomenout snížit daňový základ o nezdanitelné části základu daně. Uvádí je, včetně podmínek pro uplatnění, zákon o daních z příjmů. Patří sem:

 • bezúplatná plnění (včetně darování krve a kostní dřeně )
 • úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru,
 • pojistné na penzijní připojištění,
 • pojistné na soukromé životní pojištění,
 • členské odborové příspěvky,
 • příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání.

O způsobu nezdanitelných částek a jejich prokázání podrobněji v článku: Změny v nezdanitelných částech základu daně za rok 2017

Slevy na dani

Jednotlivé slevy na dani a jejich uplatnění popisuje článek. Slevy na dani za rok 2017 a změny pro rok 2018.  Od roku 2017 se zvýšilo daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Více v článku: Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2017 a 2018

Sleva na dani (rok 2017) V roční výši
Sleva na poplatníka (základní) 24 840 Kč
Sleva na manželku/manžela 24 840 Kč (ZTP/P 48 680 Kč)
Invalidní důchod (první a druhý stupeň) 2 520 Kč
Invalidní důchod (třetí stupeň) 5 040 Kč
Status ZTP/P 16 140 Kč
Student do 26 (28) let věku 4 020 Kč
Sleva za umístění dítěte 11 000 Kč
Sleva na EET 5 000 Kč
Daňové zvýhodnění: diferencovaně
-  na první vyživované dítě 13 404 Kč (ZTP/P 26 808 Kč)
-  na druhé vyživované dítě 19 404 Kč (ZTP/P 38 808 Kč)
– na třetí a každé další vyživované dítě 24 204 Kč (ZTP/P 48 408 Kč)

Čtěte také: 

cif - debata 2

Platba daně

Daň je splatná ve lhůtách pro podání daňového přiznání. To znamená, že 3. dubna 2018 musí být platba daně připsána na účet finančního úřadu nebo složena v hotovosti v pokladně správce daně. Pokud je provedena hotovostní platba nebo připsána částka daně na účet správce daně po 3. dubnu 2018, ale nejpozději 10. dubna 2018, jedná se sice o pozdní platbu, ale ještě bez sankce. Platit je možné:

 • poštovní poukázkou typu A,
 • v pokladně příslušného finančního úřadu,
 • příkazem k úhradě. 

Čtěte více: Jak správně zaplatit daň z příjmů. Máme čísla účtů všech berňáků 

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).