Hlavní navigace

Exekutor mu vyhrožoval další exekucí a policií. Může si to vůbec dovolit?

12. 4. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Má exekuční srážky ze mzdy, přesto mu exekutor vyhrožoval zabavením domu a návštěvou policie. Měl na to exekutor nárok? Odpovídá šéf exekutorů.

Potřebujete poradit od odborníka? K dispozici jsou odborné poradny, kde vám vybraní odborníci odpovědí rychle a kvalitně. Další informace v Podmínkách užívání.

Vybrané dotazy z Daňové poradny

Mám jen dotaz, zda při srážkách ze mzdy je možnost ještě dostat exekuci domů za asistence policie? 

Mám dlužnou částku z roku 2001, která byla vyčíslena na 130 000 (o výši nebudu polemizovat), volal jsem do exekuční kanceláře a bylo mi sděleno, že srážky ze mzdy je nezajímají a že částka musí být zaplacena v celé výši a že pokud ne, bude na mě poslána policie a exekutor domů.

Pokud jsou srážky ze mzdy, je toto možné, nebo je to jen vyhrožování exekutora? Člověk na telefonu vlastně vyhrožoval a byl velmi nepříjemný.

V případě, že jeden ze způsobů provádění exekuce nepostačuje k uspokojení pohledávky oprávněného, smí soudní exekutor podle ustanovení § 58 exekučního řádu provést exekuci více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby, a to současně nebo i postupně. 

Pokud exekuce srážkami ze mzdy zjevně nevede v rozumném horizontu k vymožení odsouzené pohledávky, je soudní exekutor podle výše zmíněného ustanovení oprávněn zvolit další způsob, pochopitelně za dodržení zásady přiměřenosti exekuce. 


Autor: www.isifa.com

Exekutor mu po telefonu vyhrožoval. Měl na to nárok?

Exekuční řád proto uvádí jakýsi klíč, podle něhož se postupuje v případě, že soudní exekutor volí více způsobů exekuce. V prvé řadě se provádí exekuce ukládající zaplacení peněžité částky přikázáním pohledávky (např. z účtu u peněžního ústavu) či srážkami ze mzdy, od 1. ledna 2013 též správou nemovitosti (nikoli prodejem), pozastavením řidičského oprávnění (v případě vymáhání dlužného výživného na nezletilé dítě) či zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. 

Teprve pokud tyto způsoby nepostačují k uhrazení pohledávky, jejího příslušenství, nákladů exekuce a nákladů oprávněného, provádí se exekuce dále prodejem movitých věcí či nemovitostí nebo postižením podniku. Pokud ve Vašem případě probíhají srážky ze mzdy třeba ve výši 1500 Kč měsíčně, a exekuce prováděná tímto způsobem by tedy trvala cca 7 let, je zjevné, že bude nezbytné přistoupit i k dalšímu způsobu provedení exekuce, což může být prodej movitých či nemovitých věcí. S exekucí prodejem věcí movitých je pak spojen tzv. soupis, který se provádí v bytě povinného. 

Pokud ve Vašem případě soudní exekutor postihuje nemovitost, přičemž srážky prováděné z Vaší mzdy postačí k uhrazení vymáhané povinnosti, nebo se například na Vašem účtu vyskytují prostředky, které jsou dostatečné k uhrazení částky vymáhané exekucí včetně jejích nákladů, či je ve Vašich možnostech tuto částku soudnímu exekutorovi zaplatit, může soudní exekutor na základě Vašeho návrhu rozhodnout o zrušení exekučního příkazu k prodeji nemovitosti, pokud doložíte, že zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje k uhrazení vymáhané pohledávky včetně nákladů oprávněného a nákladů exekuce. Stejně soudní exekutor rozhodne, pokud u něj složíte částku ve výši vymáhané pohledávky, nákladů exekuce a nákladů oprávněného. 

Z Vašeho popisu bohužel nevyplývá, jestli se má jednat o souběh exekuce srážkami ze mzdy a prodejem nemovitosti, nebo o souběh srážek ze mzdy a prodeje movitých věcí. V této věci Vás však mohu odkázat i na konstantní judikaturu Nejvyššího soudu. Zcela zjevně nepřiměřeným způsobem provedení exekuce by byl automatický prodej nemovitosti, aniž by soudní exekutor postihl mzdu povinného, ačkoliv tak učinit mohl, a zejména když by tímto způsobem mohla být pohledávka oprávněného vymožena. 

Avšak v případě, že jiným způsobem nelze pohledávku oprávněného vůbec nebo v přiměřené době uspokojit, není navrhovaný způsob zřejmě nevhodný ani tehdy, jestliže cena předmětu, z něhož má být oprávněný uspokojen, značně přesahuje výši vymáhané pohledávky s příslušenstvím.

Jiří Prošek, prezident Exekutorské komory ČR

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).