Hlavní navigace

Hlášení na Czech Pointech končí. Na nezaměstnané si posvítí inspekce práce

16. 9. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Projekt DONEZ definitivně končí. Nezaměstnaným ale povinnosti neubyly, hlásit se musí. Navíc se rozjíždí nový projekt, opět zaměřený na nelegální zaměstnávání.

Ten, kdo očekával, že spolu s ukončením projektu DONEZ skončí i povinná docházka uchazečů o zaměstnání, se zmýlil. Povinnosti zůstávají, kontrola nelegální práce rovněž. Čtěte podrobnosti.

Projekt DONEZ končí, kontrola nezaměstnaných zůstává

Projekt „DONEZ“, na základě kterého se lidé vedení v evidenci úřadu práce museli ve stanovenou dobu hlásit na určené pobočce České pošty, končí. Systém, který měl zabránit práci načerno, měl od začátku své trhliny. Uchazeči o zaměstnávání často poukazovali na skutečnost, že jim termíny návštěvy pošty kolidovaly s pohovory s potenciálními zaměstnavateli. Čas návštěvy konkrétní pobočky České pošty byl totiž uchazečům vygenerován systémem, aniž by se bral ohled na jejich potřeby. Potíže tak měli lidé z vesnic se špatným dopravním spojením, ale i rodiče malých dětí, které museli vyzvedávat v přesně určený čas ze škol apod. Na druhou stranu byl ale projekt podle jeho realizátorů přínosem. Podařilo se totiž odhalit lidi, kteří byli v evidenci nezaměstnaných a pracovali takzvaně načerno. 

Pro server Podnikatel.cz vysvětlil Jiří Vaněkministerstva práce a sociálních věcí, že projekt začal v listopadu 2011 a už tehdy se plánovalo, že skončí v září 2013. Od letošního února byl podle plánu postupně utlumován. Kontrola nelegální práce však nekončí. Státní úřad inspekce práce bude i nadále kontrolovat nelegální práci. Uchazeči o zaměstnání registrovaní na úřadu práce se budou hlásit už jen na pobočkách úřadů práce.

Projekt DONEZ jako součást kontroly nezaměstnaných

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Projekt DONEZ nebyl samostatným projektem, jednalo se pouze o klíčovou aktivitu.   

Jak ale upřesnil náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Jiří Macíček, veřejnosti známý projekt „DONEZ“ není samostatným projektem realizovaným Úřadem práce České republiky. Je pouze klíčovou aktivitou s názvem  „Pilotní ověření a provoz systému podpory kontrolní činnosti prostřednictvím systému Czech Point“ a je součástí projektu „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“. Realizátorem projektu je Státní úřad inspekce práce. Partnery projektu jsou Úřad práce České republiky a Česká správa sociálního zabezpečení. Jeho cílem je v maximální možné míře omezit nelegální zaměstnávání občanů ČR i cizích státních příslušníků a dokončit započatý proces zavedení klientského přístupu ve službách zaměstnanosti. 

Docházka nezaměstnaných na místa Czech Point provozované Českou poštou byla ukončena v měsíci srpnu 2013. Nyní probíhá  evaluace výsledků a poznatků z její realizace, kterou provádí partner projektu, tj. Úřad práce ČR. Ukončením této klíčové aktivity nedojde k přesunu pracovních míst na Státní úřad inspekce práce a ani nedojde ke zvýšení kontrolní činnosti. Intenzita kontrol v oblasti nelegálního zaměstnávání je shodná s intenzitou roku 2012, ujišťuje Jiří Macíček.

Náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce dodává, že nevyčerpané finanční prostředky alokované na realizaci aktivity „Pilotní ověření a provoz systému podpory kontrolní činnosti prostřednictvím systému Czech Point“ (DONEZ) budou využity při realizaci nové klíčové aktivity projektu, která bude probíhat na kontaktních pracovištích Úřadu práce České republiky a bude zaměřena na prevenci nelegálního zaměstnávání mezi uchazeči o zaměstnání.

Projekt končí, pravidlo vyřazení z evidence zůstává

Uchazeči o zaměstnání, které do systému DONEZ úřad práce zařadil, se museli ve stanovenou dobu hlásit na určené poště, jinak jim hrozilo vyřazení z evidence nezaměstnaných. Pokud se bez vážných důvodů nedostavili v předem stanovených termínech na pobočku České pošty, byli z evidence úřadu práce nemilosrdně vyřazeni. Na tom se ani dnes nic nemění. Již nyní je uchazeč o zaměstnání, kterému je stanoven termín ze strany úřadu práce, z evidence vyřazen, pokud se na takový termín bez vážného důvodu nedostaví, sdělil mluvčí ministerstva Jiří Vaněk.

Mluvčí pro upřesnění uvedl, že nová aktivita úřadů práce má za cíl nejen předejít potencionálnímu výkonu nelegální práce, ale zejména prostřednictvím intenzivní poradenské činnosti v konečném důsledku zprostředkovat uchazeči zaměstnání. Toto je samotným cílem evidence na úřadech práce. Evidence je samozřejmě dobrovolná. Uchazeč o zaměstnání sám při zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání deklaruje, že chce a může pracovat a o zaměstnání se uchází.

Vážné důvody pro nedostavení se na úřad práce

Vážné důvody, které omlouvají nedodržení stanoveného termínu na pracovišti úřadu práce, jsou:

  • osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
  • péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II, III a IV (doloží se dokladem potvrzujícím skutečnou péči o tuto osobu), 
  • docházka dítěte do předškolního zařízení a povinná školní docházka dítěte, 
  • místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera, 
  • zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání plnit součinnost s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání (doložení potvrzením lékaře), 
  • a jiné vážné osobní důvody nebo důvody hodné zvláštního zřetele.

Vážné důvody je potřeba doložit nejpozději do 8 kalendářních dnů na pracovišti úřadu práce. Jejich výčet je také součástí Základního poučení uchazeče o zaměstnání, které od úřadu práce dostane každý již při podání žádosti o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. V tomto poučení je vysvětleno, jak postupovat při dokládání potvrzení či dokladu o vážném důvodu. Poučení je rovněž uveřejněno na Integrovaném portále MPSV v sekci Zaměstnanost pod odkazem Pro občany – Formuláře ke stažení.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).