Hlavní navigace

Nemáte na zaplacení dlužného pojistného? Zdravotní pojišťovny umožňují splátky

13. 3. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 631791
Některé zdravotní pojišťovny vycházejí vstříc svým klientům a umožňují úhradu dlužného pojistného či penále formou splátek. Přistupují ale individuálně.

Blíží se termín pro odevzdání Přehledu pro zdravotní pojišťovnu. Poplatníkovi v něm může vzniknout dluh na pojistném, který je rozdílem mezi zálohami a skutečnou výší pojistného. Tento dluh musí OSVČ zaplatit do osmi dnů ode dne, ve kterém byl (nebo měl být) podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2011. 

V případě, že bude zaplacen v pozdějším termínu, čeká OSVČ penále z prodlení v částce 0,05 % z dlužné částky za den prodlení. Stahujte přehledy o příjmech a výdajích pro všechny zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovny ale dopředu upozorňují, že případné nedoplatky lze uhradit i formou splátek. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění úhrady dluhu ve splátkách sice blíže neupravuje, ale v § 26e možnost povolení splátek připouští.

Například Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) může umožnit dlužníkovi splácení dluhu formou písemné „Dohody o úhradě dluhu ve splátkách“ podle občanského zákoníku. Uzavření této dohody je v zásadě poslední způsob, který může vést k úhradě dlužné pohledávky bez nutnosti zahájit exekuční řízení, pokud dlužník své závazky z uzavřené dohody bude plnit. V případě porušení uzavřené dohody následuje ze strany VZP již fáze exekučního vymáhání pohledávek, upozornil mluvčí VZP Jiří Rod.

VZP umožní dlužníkovi uhradit dluh ve splátkách především, jestliže by jednorázová úhrada byla spojena s vážnou újmou pro něj nebo jeho blízké, případně tam, kde není možno dlužnou částku vybrat najednou. Čtěte také: Jednatelé a zdravotní pojištění v roce 2012

Podobný systém umožňuje i Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Přihlížíme rovněž k sociální situaci poplatníka a také k jeho předchozí platební morálce, upřesnila pro server Podnikatel.cz mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Jak doplnil Jiří Rod, v každém případě dlužník nesmí být v likvidaci, v úpadku podle insolvenčního zákona, ani nesmí být podán návrh na prohlášení konkurzu na jeho majetek podle zákona o konkurzu a vyrovnání. Čtěte také: Změnili jste vloni zdravotní pojišťovnu? Naposledy se podávají dva přehledy

U dohod o splátkách je účtováno penále z dlužného pojistného podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den). Po splnění dohody je možno požádat o prominutí penále vyúčtovaného z dlužného pojistného za dobu splátek.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).