Hlavní navigace

Nemáte na zaplacení dlužného pojistného? Zdravotní pojišťovny umožňují splátky

Autor: 631791
Redakce

Některé zdravotní pojišťovny vycházejí vstříc svým klientům a umožňují úhradu dlužného pojistného či penále formou splátek. Přistupují ale individuálně.

Doba čtení: 2 minuty

Blíží se termín pro odevzdání Přehledu pro zdravotní pojišťovnu. Poplatníkovi v něm může vzniknout dluh na pojistném, který je rozdílem mezi zálohami a skutečnou výší pojistného. Tento dluh musí OSVČ zaplatit do osmi dnů ode dne, ve kterém byl (nebo měl být) podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2011. 

V případě, že bude zaplacen v pozdějším termínu, čeká OSVČ penále z prodlení v částce 0,05 % z dlužné částky za den prodlení. Stahujte přehledy o příjmech a výdajích pro všechny zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovny ale dopředu upozorňují, že případné nedoplatky lze uhradit i formou splátek. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění úhrady dluhu ve splátkách sice blíže neupravuje, ale v § 26e možnost povolení splátek připouští.

Například Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) může umožnit dlužníkovi splácení dluhu formou písemné „Dohody o úhradě dluhu ve splátkách“ podle občanského zákoníku. Uzavření této dohody je v zásadě poslední způsob, který může vést k úhradě dlužné pohledávky bez nutnosti zahájit exekuční řízení, pokud dlužník své závazky z uzavřené dohody bude plnit. V případě porušení uzavřené dohody následuje ze strany VZP již fáze exekučního vymáhání pohledávek, upozornil mluvčí VZP Jiří Rod.

Ptejte se odborníka v poradně Daně a účetnictví
Ing. Jan Molín Ph.D.
poradce pro daně

VZP umožní dlužníkovi uhradit dluh ve splátkách především, jestliže by jednorázová úhrada byla spojena s vážnou újmou pro něj nebo jeho blízké, případně tam, kde není možno dlužnou částku vybrat najednou. Čtěte také: Jednatelé a zdravotní pojištění v roce 2012

Podobný systém umožňuje i Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Přihlížíme rovněž k sociální situaci poplatníka a také k jeho předchozí platební morálce, upřesnila pro server Podnikatel.cz mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Jak doplnil Jiří Rod, v každém případě dlužník nesmí být v likvidaci, v úpadku podle insolvenčního zákona, ani nesmí být podán návrh na prohlášení konkurzu na jeho majetek podle zákona o konkurzu a vyrovnání. Čtěte také: Změnili jste vloni zdravotní pojišťovnu? Naposledy se podávají dva přehledy

Podnikatel_tip_nejvetsi server

U dohod o splátkách je účtováno penále z dlužného pojistného podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den). Po splnění dohody je možno požádat o prominutí penále vyúčtovaného z dlužného pojistného za dobu splátek.

Foto: www.isifa.com