Hlavní navigace

Od roku 2014 budou moci nezletilí podnikat na vlastní triko

15. 10. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Nový občanský zákoník umožňuje zahájit podnikání na vlastní triko i nezletilým. Postačí k tomu souhlas rodičů, který následně ještě potvrdí soud.

Od nového roku budou moci nezletilí již podnikat tzv. na vlastní pěst, postačí jim k tomu souhlas zákonného zástupce a soudu. V současnosti přitom mohou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost pouze prostřednictvím odpovědného zástupce. Změnu přináší nový občanský zákoník.

Nové Zakony.podnikatel.cz

Všechny právní normy od roku 1993, pravidelně aktualizované, ve všech dostupných znění. Porovnejte předchozí znění s aktuálním, zkoumejte budoucí znění. Hledejte v textu zákona konkrétní a vyznačené změny. 

Uložte si do záložek: zakony.podnikatel.cz

Nejlépe znají potomka jeho rodiče

Nový občanský zákoník umožňuje paragrafem 33 samostatnou výdělečnou činnost nezletilých, Podnikat tedy budou moct i občané, kteří ještě nedosáhli osmnácti let a nejsou tak svéprávní a způsobilí samostatně jednat. Od 1. ledna 2014 jim k tomu bude stačit souhlas zákonného zástupce (nejčastěji rodiče) a také soudu. Zároveň však samozřejmě zůstávají v platnosti další předpisy, které stanovují věk pro výkon práce, který nesmí být nižší než nejnižší věk skončení povinné školní docházky a v žádném případě nižší než 15 let.

Čtěte více: Nový občanský zákoník umožní podnikání nezletilým

Tvůrci občanského zákoníku vycházeli z premisy, že zákonní zástupci jsou ti, kdo nezletilého nejlépe znají a spolu s ním dokáží nejlépe posoudit jeho rozum, vůli a další individuální schopnosti. Je tedy na nich, aby vyhodnotili, zda je nezletilý pro dané právní jednání způsobilý či nikoliv a dali k právnímu jednání souhlas. Na soudu pak bude, aby opravil případný chybný postoj rodičů vůči svému potomkovi.

O žádostech budou rozhodovat soudy, které působí v místě bydliště nezletilého zájemce o podnikání. Pokud soud žádosti vyhoví, bude moct nezletilý požádat o vydání podnikatelského oprávnění jako kdokoli jiný a vykonávat veškerou činnost, která se s podnikáním pojí. Jedná se například o pronájem kanceláří, uzavírání smluv nebo založení bankovního účtu. 

 

Start: Začněte podnikat s Podnikatel.cz

Bez odpovědného zástupce si nyní nezapodnikáte

V současnosti mohou nezletilí podnikat pouze přes odpovědné zástupce, který za ně odpovídá a řádný provoz živnosti a dodržování všech předpisů. Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce upravuje živnostenský zákon v §11. Odpovědný zástupce:

  • je s podnikatelem ve smluvním vztahu,
  • nemůže vykonávat funkci odpovědného zástupce pro více než 4 podnikatele,
  • musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti,
  • netrvají u něj překážky provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákona,
  • mu nebylo zrušeno nebo pozastaveno živnostenské oprávnění (po dobu 1 roku od právní moci rozhodnutí) z důvodu:
  1. porušení nebo porušování podmínek stanovených rozhodnutím o udělení koncese, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy,
  2. neplnění závazků vůči státu (neplatí sociální pojištění),
  3. zastavení užívání nebo provozování zařízení nebo části zařízení, podnikatel měl odstranit závady a tyto nebyly do 1 roku od uplynutí stanovené lhůty (nebo od rozhodnutí) odstraněny,
  4. zahraniční osoba nemá povolení k pobytu a provozování živnosti je na platné povolení vázáno,
  • není členem dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu u právnické osoby, u které vykonává funkci odpovědného zástupce.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).