Hlavní navigace

Partnerova krachující firma už vás může nechat klidnými

28. 2. 2014
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Začal váš manžel nebo manželka podnikat? Druhý z partnerů to může považovat za ohrožení a nepřiměřené riziko a nově nemusí trpět případné následky.

Vzal si váš manžel půjčku a vy jste o tom nevěděli? Hrozí vám exekuce, protože partner nesplácel dluh? Díky novému občanskému zákoníku se tomu dá účinně bránit. Jedná se o přelomovou změnu, která chrání poctivé manžele, kteří dluhy nevytvářejí.

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Partnerova krachující firma už vás může nechat klidnými. Vy na tom škodní nebudete.

Proti zadlužování společného jmění manželů je nyní pro nedlužící partnery zakotvena účinná obrana. Nový občanský zákoník stanoví, že vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který projevil nesouhlas vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, kterou by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění manželů zrušeno a vypořádáno. Znamená to tedy, že pokud si manžel bez vědomí manželky a proti její vůli vzal úvěr, jeho problém se ženy podstatě netýká. A to i když jde o společné jmění manželů. Okamžitě se vymezte vůči věřiteli, nejlépe písemně a před zahájením nalézacího řízení, v němž soud rozhoduje, kdo je dlužník a jak vysoký dluh má zaplatit. Kdyby soud posléze proti vašemu manželovi nařídil exekuci, postih by se týkal jen jeho množiny majetku, radí David Koncz, prezident Exekutorské komory ČR.

§ 724 nového občanského zákoníku umožňuje ze závažných důvodů požadovat zrušení společného jmění manželů nebo zúžit jejich stávající rozsah, protože například druhý z manželů podstupuje nepřiměřená rizika. Závažným důvodem je vždy skutečnost, že manželův nebo manželčin věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto partnerovi. Stejně tak lze manžela nebo manželku považovat za marnotratné, jakož i to, že manžel či manželka soustavně nebo opakovaně podstupují nepřiměřená rizika. Jako závažný důvod může být shledáno také to, že partner začal podnikat nebo že se stal neomezeně ručícím společníkem právnické osoby.

tip do článku - změny v účtárně - říjen 21

Na základě nového občanského zákoníku je dále možné postihovat majetkové hodnoty ve společném jmění manželů kvůli dluhu, který jednomu z partnerů vznikl před uzavřením sňatku. Může se jednat o výživné na děti z prvního manželství, ale i o pohledávky z trestního řízení. V takovém případě je postihován pouze ten podíl na společném jmění manželů, který náleží partnerovi, jenž je dlužníkem. Druhého z manželů, který není osobním dlužníkem, se tedy exekuce netýká a jeho podíl na majetku je účinně chráněn.

Exekutorská komora ČR odmítá poplašné zprávy, které o tomto tématu šíří někteří právníci. Zároveň důrazně odmítá nepodložené domněnky a fámy, podle kterých by nová zákonná úprava měla být výsledkem jejího vlivu. Nová právní úprava neznamená žádný benefit pro úřední činnost soudních exekutorů. Vítat ji mohou věřitelé a jejich právní zástupci v naději, že se zvýší šance na uspokojení jejich pohledávky. Příznivě ji pak mohou vnímat i manželé dlužníků, kterým byly dány silnější nástroje k obraně. Exekutorské komory a jejích členů se tyto změny ale týkají pouze procesně a jsou-li stanoveny zákonem, musejí být respektovány, říká David Koncz.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).