Hlavní navigace

Podnikatelé si přejí euro

Z ankety, kterou podnikatelé vyplnili při řešení otázek k přijetí eura, vyplynulo, že tři čtvrtiny z nich si přejí přijetí eura, že většina dotazovaných si je vědoma souvisejících rizik jednotné měny a že respondenti se považují za připravené. Většina z nich očekává vyšší inflaci. Obávají se hlavně negativních projevů v některých životních situacích spotřebitelů. Výhody ale mají v naší proexportní ekonomice převažovat. Mezi pozitiva jednotné měny podle nich patří usnadnění obchodování v rámci evropského trhu, vyhnutí se výkyvům měnového kurzu, tím lepší možnosti plánování a větší transparentnost účetnictví.

Dále si od eura podnikatelé slibují zvýšení mezinárodního obchodu a další integraci do evropských struktur. Problémem monetárním se stane ztráta autonomie ČNB a nepříjemnosti i může způsobit naše zaostalost za ekonomikami západní Evropy. Datum přijetí ovšem stále není známo, vláda odmítá přesný termín oznámit a v nejbližší době svůj postoj zřejmě nezmění. Zatímco podnikatelé by euro uvítali co nejdříve, vláda otálí.

„Současná debata o přijetí eura je bohužel příliš ovlivňována politickými otázkami. Tím zaniká podstata věci: peníze patří k základním stavebním kamenům hospodářství, a proto se v případě eura jedná o naprosto zásadní ekonomickou otázku, u které by veškeré politické faktory měly ustoupit do pozadí,“ stojí ve vyjádření Unie malých a středních podniků ČR k zavedení měny euro. O přesný termín Unii ani nejde. “Nepotřebujeme znát konkrétní datum zavedení, co ale potřebujeme, je jasná cestovní mapa k přijetí eura“, dodal předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.

Pro více informací ohledně přijetí eura viz. článek Přijetí eura může být pro podnikatel ziskové.