Hlavní navigace

Pracujícími důchodci to nekonči, Kalousek chce dál omezit základní slevu na dani

Daniel Morávek

Ministerstvo financí předložilo návrh změn v daňových zákonech. Mělo by se dále omezit využití základní slevy na dani či snížit odpočet úroků z hypoték.

Doba čtení: 3 minuty

Již schválená daňová reforma by měla začít platit od roku 2014. Počítá s tím návrh zákona, který předložilo ministerstvo financí. Kromě posunu termínu však ministerstvo navrhuje i další změny. Mimo jiné například další omezení základní slevy na poplatníka či snížení limitu pro odpočet úroků z hypoték a stavebního spoření.

Ptejte se odborníka v poradně Daně a účetnictví
Ing. Jan Molín Ph.D.
poradce pro daně

Základní sleva na dani se dále omezí

Daňová reforma by měla částečně začít platit už od roku 2014. Ministerstvo financí navíc navrhlo další změny, které by v oblasti daní měly nastat. Využití základní slevy na poplatníka, která v současnosti činí 24 840 korun, se dále omezí. Po pracujících důchodcích, kteří nemohou slevu uplatnit od letošního roku, mají přijít na paškál i nejbohatší. Nově by základní slevu nemohli uplatnit ani lidé s měsíčními příjmy nad čtyřnásobkem průměrné mzdy.

Původně chtělo ministerstvo zrušit daňové zvýhodnění stravenek a místo toho zavést zaměstnanecký paušál. V koalici se však tento plán nesetkal s pochopením a daňové zvýhodnění stravenek zůstalo i v nových daňových zákonech zachováno. Současně s tím ale prošel i zaměstnanecký paušál. V aktuálním návrhu proto počítá ministerstvo s jeho zrušením.

Také stávající novela zákona počítá se zrušení superhrubé mzdy a nastavení sazby daně z příjmů na úrovni 19 % z hrubé mzdy. Ministerstvo dále třeba navrhuje snížit limit pro odpočet úroků z hypotečních úvěrů a z úvěrů ze stavebního spoření z 300 000 Kč na domácnost na 80 000 Kč či zvýšit maximální limit pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely u fyzických osob na 15 %. U právnických osob by mělo dojít ke sjednocení limitu na 10 %.

Vybrané změny v zákoně o daních z příjmů

 • osvobození dividend a veškerých podílů na zisku pro fyzické i právnické osoby vyplácené mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky EU, Švýcarska, Norska a Islandu,
 • prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů ze 6-ti měsíců na 3 roky; zavedení ročního limitu 100 000 Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku,
 • snížení limitu pro odpočet úroků z hypotečních úvěrů a z úvěrů ze stavebního spoření z 300 000 Kč na domácnost na 80 000 Kč,
 • zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely u fyzických osob na 15 %, u právnických osob sjednocení limitu na 10 %,
 • omezení možnosti uplatnění daňových úlev pouze pro fyzické osoby – nerezidenty s výjimkou rezidentů EU, Norska a Islandu,
 • zrušení možnosti uplatnění základní slevy na dani pro osoby s měsíčními příjmy převyšujícími čtyřnásobek průměrné mzdy,
 • zrušení zaměstnaneckého zvýhodnění zavedeného zákonem č. 458/2011 Sb.,
 • zavedení možnosti u daňového rezidenta vypořádat svou roční daňovou povinnost podáním daňového přiznání i v případě příjmu ze závislé činnosti zdaněného zvláštní sazbou daně,
 • zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám,
 • v rámci podpory exportu rozšíření možnosti zahrnování hodnoty nesplacených pohledávek do daňových nákladů, a to do výše přijatého pojistného plnění,
 • zrušení tzv. superhrubé mzdy; v důsledku toho nastavena sazba daně z příjmů fyzických osob na 19 %,
 • úprava způsobu zdanění příjmů ze závislé činnosti tak, aby samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou zvláštní sazbou byly příjmy, které nepodléhají veřejným pojistným, tzn. příjmy z dohody o provedení práce podle zákoníku práce a současně se z téhož důvodu zvyšuje hranice měsíčního příjmu z 5 000 Kč na 10 000 Kč.

Foto: www.isifa.com