Hlavní navigace

Problematická výplata mzdy v cizí měně

2. 9. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zaměstnavatelé stále častěji zaměstnávají zaměstnance, kteří mají trvalý pobyt i rodinu v zahraničí. Zcela logicky požadují výplatu v cizí měně.

Avšak zákoník práce s tímto postupem, až na určité výjimky, nepočítá. Aniž by si to zaměstnavatelé uvědomili, často porušují zákon.

Česká pracovní smlouva mzdu v cizí měně neumožňuje

Samozřejmě záleží na dohodě zaměstnance a zaměstnavatele, jakým právem se bude řídit jejich pracovněprávní vztah. Pokud jde o jiné právo než české, výplatě mzdy v jiné měně nic nebrání. Ovšem podle právníků může být toto řešení problematické v případě rozvázání pracovního poměru. Nemusí být jednoznačné, zda se použije právní úprava místa výkonu práce, resp. její imperativní ustanovení, nebo sjednané zahraniční právo.

Využití českého práva a výplata mzdy v cizí měně rovněž není bez komplikací. Zákoník práce stanovuje v ustanovení § 142 odst. 1 zaměstnavateli povinnost vyplácet mzdu v zákonných penězích. Zákonnými penězi v České republice jsou dle zákona o České národní bance koruny české. Zaměstnavatel je proto bezesporu povinen vyplácet mzdu v korunách českých. Bez ohledu na případnou dohodu zaměstnavatele se zaměstnancem nebo žádost samotného zaměstnance. Výplata mzdy v cizí měně zkrátka není v souladu se zákoníkem práce.

Zaměstnanci s místem výkonu práce mimo ČR

Existuje však výjimka. A to pro zaměstnance, kteří mají v pracovní smlouvě sjednáno místo výkonu práce v zahraničí (tedy mimo Českou republiku). Těm je možné s jejich souhlasem poskytovat mzdu (plat) nebo její část v dohodnuté cizí měně (pokud k této měně vyhlašuje Česká národní banka kurz). Přitom se vůbec nemusí jednat o měnu státu, v němž takový zaměstnanec vykonává práci.

Mzda zaměstnanců pracujících mimo území České republiky je sjednána nebo stanovena v české měně, avšak zaměstnanec ji obdrží v předem dohodnuté cizí měně (nejčastěji EUR nebo USD). Je tedy zřejmé, že částka, kterou zaměstnanec za jednotlivé měsíce obdrží, ať už se jedná o celou mzdu nebo její část, se bude lišit podle aktuálního kurzu.

Přepočet se provádí podle § 143 zákoníku práce. Zde se píše, že pro přepočet mzdy nebo platu nebo jejich části na cizí měnu se použije kurz vyhlášený Českou národní bankou platný v den, ve kterém zaměstnavatel nakupuje cizí měnu pro účel výplaty mzdy nebo platu. To platí samozřejmě i pro bezhotovostní výplatu. Dnem nákupu cizí měny je myšlen den, v němž banka provádí příkaz zaměstnavatele v cizí měně. Čtěte také: Zaměstnavatel musí o odejmutí pohyblivé složky mzdy informovat předem

Zákoník práce myslel i na zaokrouhlování. Je zde uvedeno, že pro zaokrouhlování v cizí měně se přiměřeně použije ustanovení § 142 odst. 2. Znamená to, že se mzda (plat) zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Zde na celá eura, dolary či jiné jednotky cizí měny. S ohledem na velký hodnotový rozdíl mezi českou měnou a zahraniční měnou není vyloučeno ani zaokrouhlování na padesáticenty, dvaceti či deseticenty.

Dohoda či žádost zaměstnance o výplatu v cizí měně

V otázce dohody či žádosti zaměstnance o výplatu v cizí měně nepanuje mezi odborníky shoda. Někteří ji považují za porušení zákoníku práce, jiní ji připouští v souladu se zásadou zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance. Tento způsob výplaty budou upřednostňovat především přeshraniční zaměstnanci, dojíždějící do České republiky za prací kupříkladu z Polska či Slovenska. V praxi se pak s uvedenou situací zaměstnavatelé vyrovnávají různě.

Nejčastěji zřejmě dochází ke sjednání mzdy v cizí měně přímo v pracovní smlouvě, ale její výplata proběhne v českých korunách. Toto řešení je zbytečně administrativně složité, jelikož je nutné každý měsíc přepočítávat kurzové rozdíly a je tu samozřejmě i kurzové riziko. Není vhodné, aby pro přepočet mzdy v dohodnuté cizí měně na mzdu v korunách byl používán kurz vyhlášení českou národní bankou k poslednímu dni měsíce. Mělo by se jednat o kurz platný ke dni zúčtování mzdy tak, aby vznikaly co nejmenší kurzové rozdíly. Zúčtovaná částka v cizí měně totiž musí být zaměstnanci také vyplacena. Jestliže je zaměstnanci vlivem přepočtu kurzového rozdílu připsáno méně, musí zaměstnavatel rozdíl doplatit. To platí samozřejmě i opačně. Je-li vyplaceno více, měl by zaměstnanec rozdíl vrátit. Nabízí se i varianta, kdy je po dohodě se zaměstnancem poskytovaná záloha na mzdu, přičemž vznik práva (a tím i kurzové rozdíly) se posuzují za delší období (např. čtvrtletně). V podstatě se ale o žádné převratné řešení nejedná. Tento postup je velmi pracný a zaměstnanec je v konečném důsledku vyplácen v českých korunách. Čtěte také: Dovolená při změně zaměstnání v souladu se zákony

Jiní zaměstnavatelé ve snaze obejít ustanovení zákoníku práce v praxi namísto pracovní smlouvy sjednají smlouvu o poskytování služeb nebo o spolupráci v režimu občanského zákoníku. Ovšem tento postup právníci nedoporučují, mohlo by se jednat o švarcsystém.

Za porušení zákona nemalé sankce

Za porušení povinnosti vyplácet mzdu v českých korunách hrozí zaměstnavateli v souladu se zákonem o inspekci práce příslušná sankce. Za přestupek poskytnutí mzdy zaměstnanci způsobem, který právní předpisy nedovolují, může Státní úřad inspekce práce uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun. Čtěte také: Připravované změny v řádné dovolené zaměstnanců

Je tedy zřejmé, že právní úprava týkající se vyplácení mzdy v zákonných penězích je velmi složitá a vzhledem k rozšiřujícímu se přeshraničnímu zaměstnávání by si zasloužila legislativní úpravu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).