Hlavní navigace

Věci veřejné: Prosadíme zdanění prostituce a hazardu

20. 4. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Plánujeme se zasadit o daňovou amnestii a progresivní zdanění nejvyšších příjmových skupin. Daně by se měly týkat též hazardu a prostituce. Dále chceme snížit počet úředníků o 10 %, uvedla serveru Podnikatel.cz strana Věci veřejné.

Server Podnikatel.cz přináší další díl volebního speciálu „10 otázek pro..“, ve kterém dostávají všechny politické strany, které mají podle průzkumů šanci dostat se do poslanecké sněmovny, stejný dotazník. Otázky se zabývají konkrétními plány v oblastí daní z příjmů, DPH, pojistného, regulačních poplatků či důchodů. Dnes na dotazy odpověděla strana Věci veřejné.

Prostor dostanou (či již dostaly) politické strany: Strana zelených, Strana práv občanů, KDU-ČSL, TOP 09, Věci veřejné, KSČM, ODS a ČSSD.

1) Které sekce vašeho volebního programu se dotýkají podnikatelů?

Podporujeme politiku pevných pravidel oproti jednorázovým a nesystémovým opatřením. Přístup státu vůči všem subjektům musí být otevřený, jasný a předvídatelný. Záleží nám na svobodném obchodu, svobodném podnikání a na tržním konkurenčním prostředí.

Chceme především:

  • částečné uvolnění pracovního trhu,
  • platbu odvodu DPH až po zaplacení,
  • daňovou amnestii,
  • využívání financí ze strukturálních fondů EU,
  • zapojení soukromého kapitálu, podporu PPP projektů
  • zavedení jednoho správního místa
  • podporu exportérům, dvoustranné dohody umožňující bezproblémový vstup českých firem i na mimoevropské trhy,
  • ochranu evropského trhu před nekvalitními výrobky a výrobky, které dosahují nízké ceny nedodržováním zdravotních, bezpečnostních či pracovních standardů užívaných v EU. Na tyto výrobky prosazujeme uvalení cla s cílem zajistit ochranu evropského spotřebitele a výrobců, kteří jsou nuceni tyto standardy dodržovat,
  • zásadní změny zákona o veřejných zakázkách, elektronické aukce či centrální nákup.

2) Jaké případné změny navrhujete v oblasti daně z příjmů? Ať už fyzických či právnických osob.

U daně z příjmu fyzických osob plánujeme zavést progresivní daň pro nejvyšší příjmové skupiny, konkrétně 25 % pro příjmy cca. nad šestinásobek hrubé měsíční mzdy(cca. 145 tisíc korun). Předpokládáme, že se strop pro odvody sociálního a zdravotního pojištění již nebude zvyšovat, neboť současnou výši považujeme z hlediska principu solidarity za dostatečnou. Dále chceme zavést tzv. daňovou asignaci, a to konkrétně pro vyšší příjmové skupiny s 25% daňovou sazbou, které se budou moci rozhodnout, kam chtějí dát 2 % ze svých příjmů (církve, sport atd.).

U daně z příjmu právnických osob chceme ponechat pro následující dva roky sazbu ve výši 20 %.

3) Jste pro zachování superhrubé mzdy, tak jak je koncipována v současnosti?

V současné době nepočítáme se změnou superhrubé mzdy.

4) Souhlasíte s vyššími odvody na sociálním pojištění pro OSVČ, o kterém uvažuje ministerstvo práce a sociálních věcí?

Nesouhlasíme. V době ekonomické recese je nutná podpora podnikání. Odmítáme, aby schodek státního rozpočtu byl vyrovnáván dalším zvyšováním daní. Prosazujeme ukončení plýtvání výdaji státu.

5) Chcete nějak změnit daň z přidané hodnoty, popřípadě jak?

Ponecháme sazbu daně z přidané hodnoty na současné hodnotě 10 % a 20 %.

Anketa

Souhlasíte s programovými plány strany Věci veřejné?

6) Jaké jiné další změny byste v oblasti daní prosazovali?

Mezi další změny v oblasti daní se jedná o řádné zdanění hazardu, který je v porovnání s ostatními firmami zdaňován minimálně a některé příjmy dokonce nejsou zdaňovány vůbec. Také budeme za prosazení zdanění prostituce.

7) Máte v plánu snižovat schodek veřejných financí? Na jaké číslo byste se v horizontu čtyř let chtěli dostat?

Státní dluh v současné době představuje jeden a čtvrt bilionu korun, tj. přes 125 000 korun na každého obyvatele ČR. Cílem Věcí veřejných je dlouhodobě vyrovnaný státní rozpočet. Díky opatřením chceme dosáhnout již v příštím roce splnění Maastrichtských kritérií (schodek rozpočtu menší než 3 % HDP). V horizontu 4 let bychom chtěli dosáhnout vyrovnaného rozpočtu.

8) Jaké změny chcete v oblasti výdajů státního rozpočtu? Kde je třeba podle vás nejvíce šetřit?

Chceme snížení počtu státních úředníků o 10 %. Více než 450 tisíc státních úředníků na všech úrovních státní správy představuje pro naše veřejné finance obrovskou zátěž. Redukce tohoto úřednického aparátu přispěje dle našeho názoru jednak k zefektivnění činností ve státní správě, jednak přinese do našich veřejných financí částku zhruba 16,5 mld. korun.

Prosadíme zásadní změny zákona o veřejných zakázkách. Kromě všeobecně proklamované transparentnosti veřejných zakázek požadujeme, aby zákon skoncoval s dosavadní praxí,kdy jsou veřejné zakázky dopředu ušity na konkrétního uchazeče nebo zadávací dokumentace umožňuje vstup do výběrového řízení pouze několika již dopředu domluveným uchazečům. Přísněji musí být definována účast členů výběrových komisí.

Chceme využívat v maximální možné míře elektronické aukce na všech úrovních státní správy. Na základě veřejného oznámení o poptávce určitého zboží dodavatelé zcela transparentně nabízejí v aukci nejnižší cenu, za kterou jsou schopni dodat celý nebo částečný rozsah požadovaného plnění.

Požadujeme též ,aby veškeré nákupy, které je možné sjednotit pro všechna ministerstva nebo jejich část (výpočetní technika, kancelářská technika, kancelářský materiál atd.) byly nakupovány centrálně. Tím bude možno dosáhnout lepší ceny a tyto nákupy realizovat nejlépe formou elektronické aukce. Centrální nákup by byl zřízen při Úřadu vlády ČR.

Chceme cenové limity pro stavbu dálnic, kde navrhujeme použít parametrické ceny srovnatelných ekonomik jako nepřekročitelný limit pro liniové stavby.

Plánujeme i snížení paušálních poslaneckých náhrad na polovinu a zrušení příspěvků politickým stranám na poslanecké mandáty.

9) Jste pro zachování poplatků ve zdravotnictví? Popřípadě, jak byste systém poplatků změnili?

Věci veřejné řeší komplexní reformu ve zdravotnictví, která spočívá především ve stanovení standardu a nadstandardu. Standard ve zdravotnictví znamená jasně definovanou základní zdravotní péči, na kterou má každý právo z titulu placení základního zdravotního pojištění, bez jakýchkoliv dalších poplatků či doplatků. Tento standard garantuje stát a poskytuje ho páteřní síť nemocnic a lékařů po celé ČR. Správa prostředků z veřejného zdravotního pojišťění bude zajišťována jedinou zdravotní pojišťovnou pod ministerstvem zdravotnictví.

Pacient, který bude mít zájem o nadstandardní zdravotní péči, se může dobrovolně připojistit nebo si nadstandardní péči přímo zaplatit. Oblast nadstandardního pojištění nebude regulována státem a její konkrétní typy budou otázkou volné soutěže mezi službami a nabídkami ostatních komerčních zdravotních pojišťoven.

Před nastavením kompletní reformy jsme pro zrušení poplatků za recept v lékárnách a pro zachování regulačního poplatku u lékaře.

10) Myslíte si, že důchodová reforma je potřebná? Pokud ano, jakou formu by měla mít?

MM červen tip 1

Důchodová reforma spolu s reformou zdravotnictví je nutnou podmínkou dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a sociálního smíru. Nepříznivý demografický vývoj ukazuje, že současný průběžný systém je dlouhodobě neudržitelný. Proto Věci veřejné navrhují vytvoření důchodového účtu, jehož zřizovatelem a garantem bude stát. Na tento účet budou přesunuty 4 procentní body z celkových 28 %, které nyní odvádí pracovník na sociální zabezpečení. Každý člověk tak bude mít přehled kolik peněz do tohoto účtu naspořil a jak se mu tyto prostředky zhodnocují. Cílem důchodové reformy je jednotná výše důchodu a vyšší podíl individuálního spoření na důchod.

Na otázky serveru Podnikatel.cz odpovídal Radim Vysloužil, finanční manažer strany Věci veřejné.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).