Hlavní navigace

Radíme, co máte dělat, když se zapomenete registrovat k DPH

3. 10. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Co dělat, když na podzim zjistíte, že jste již na jaře překročili obrat 1 milion korun a musíte se tak registrovat k DPH? Radíme v naší poradně.

Potřebujete poradit od odborníka? K dispozici jsou odborné poradny, kde vám vybraní odborníci odpovědí rychle a kvalitně. Další informace v Podmínkách užívání.

Vybraný dotaz z Daňové poradny


Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek

Oslovil mě klient, který tento měsíc zjistil, že obrat 1 milionu korun překročil již v únoru letošního roku. Klient vlastní autobazar. Jaký je nyní nejlepší postup ve vztahu k FÚ? Problém je, že klient samozřejmě dodnes vystavuje faktury bez DPH a co jsem pochopila, nemá na svém FÚ nejlepší pověst. Je možnost zaslat žádost k registraci k DPH na FÚ nyní v září 2013 s tím, že se rovnou přizná k pozdní registraci?

V té souvislosti bych se ráda optala na uplatnění DPH v prvním přiznání. Jelikož klient nakupuje zásadně od neplátců, nemá příliš možností, kde může „nasbírat“ doklady s DPH. Jediné co nás napadlo je dokládat účtenky za pohonné hmoty (musí pro automobil zajet, automobil odvézt do bazaru, případně ještě ukázkové jízdy s potencionálním klientem, atd…). Lze takto uplatňovat DPH (např. 100 ks účtenek za 1 měsíc na nákup pohonných hmot vždy v hodnotě například 200 Kč – úměrná hodnota třeba převozu automobilu)? Můžu tyto účtenky použít bez dalšího dokládání (například nějaké tabulky, že jel tam a tam, tím a tím vozem, atd…). Může nastat, že bude mít FÚ výhrady?

S účinností od 1. ledna 2013 platí, že pokud osoba povinná k dani překročí stanovený obrat a nesplní svou registrační povinnost, bude registrována zpětně, tj. od data, kdy se skutečně měla stát plátcem DPH. Zároveň jí vznikne povinnost podat za veškerá zdaňovací období od data registrace daňová přiznání. Za pozdní podání daňových přiznání a za pozdní úhradu daně osobě povinné k dani (plátci) vzniknou sankce ve smyslu § 250 (pokuta za opožděné tvrzení daně) a § 252 (úrok z prodlení) daňového řádu.

Podle ustanovení § 6 zákona o DPH se osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku stává zejména plátcem, jejíž obrat přesáhne limit 1 000 000 Kč. Plátcem se stává od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Váš klient se tudíž stal plátcem od 1. dubna 2013, v případě že překročil stanovený obrat v měsíci únoru 2013. Tudíž má povinnost podat zpětně daňová přiznání k DPH za duben až srpen 2013, ve kterých odvede daň za uskutečněná zdanitelná plnění v těchto měsících.

Osoba povinná k dani, která se stala plátcem, má podle ustanovení § 79 zákona o DPH nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, pokud toto plnění je k tomuto dni součástí jejího obchodního majetku. Nárok na odpočet daně se uplatní způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených v ustanovení § 72 až 78d zákona o DPH, přičemž pro výpočet částky nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku se přiměřeně použije ustanovení § 79d odst. 2 zákona o DPH. Tento nárok na odpočet daně lze uplatnit za zdaňovací období, do něhož spadá den, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem, čili u Vašeho klienta je to zdaňovací období duben 2013.

Pro účely zákona o DPH se obchodním majetkem rozumí souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností, tj. např. pořízení osobního vozidla, pořízení stroje, používané drobné nářadí nebo kancelářské potřeby apod. Nelze uplatnit nárok na odpočet daně u nakoupených služeb, pokud nevstupují do ceny pořízení hmotného a nebo nehmotného majetku společnosti. U dokladů za nákup pohonných hmot před datem registrace se domnívám, že také nelze uplatnit nárok na odpočet daně, neboť není splněna podmínka, že tyto pohonné hmoty jsou součástí obchodního majetku společnosti, a to ke dni, kdy se společnost stala plátcem.

Dle ustanovení § 72 zákona o DPH obecně platí, že plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování plnění, u kterých má nárok na odpočet daně (viz. ustanovení § 72 odst. 1 písm. a)-e) zákona o DPH) a dále za splnění dalších podmínek v ustanovení § 73 zákona o DPH (např. mít k dispozici daňový doklad). Od zdaňovacího období duben 2013 může klient uplatňovat nárok na odpočet daně u dokladů za nákup pohonných hmot, pokud splní podmínky ve smyslu ustanovení § 72 a § 73 zákona o DPH. Nejlepším způsobem je vedení knihy jízd jako důkazní prostředek v případě uplatňování daňových nákladů v podobě nákupů pohonných hmot z hlediska daně z příjmů, ale i z hlediska DPH v případě uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu.

Jan Molín, daňový analytik společnosti MIVO.

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).