Hlavní navigace

Riziko patří k podnikání, myslete proto na zadní kolečka

9. 10. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Co všechno může zmařit zdárný vývoj firmy? Rizik je mnoho a je dobré, když si jich je podnikatel vědom. Na několik podceňovaných oblastí upozorňujeme v článku.

Jistá míra rizika je neoddělitelnou součástí každé lidské činnosti, podnikání nevyjímaje. Říká se, že risk je zisk, ale právě v byznysu to často neplatí. Podnikání by mělo být promyšlené a mít jasnou koncepci. I sebelepší plán ovšem mohou snadno nabourat jakékoli vnitřní nebo vnější vlivy, vůči kterým není podnikatelský sektor imunní. Umět předvídat rizika a přijímat opatření, která je v případě nutnosti budou eliminovat, se dnes stává jedním z důležitých procesů podnikání.

Rizikových faktorů existuje velké množství a ne všechny může člověk ovlivnit. Přírodní živly, ale i rozhodnutí politiků jsou nevyzpytatelné. Mnohá z rizik mají na život firmy zanedbatelný vliv. Je proto zásadní dokázat určit ty, které mohou mít na konkrétního podnikatele nebo firmu zásadnější dopad. Analýza rizik je nejnáročnější a nejdůležitější činností takzvaného risk managementu. Je ale nutné tímto procesem projít. Právě povědomí o hrozbách pomáhá dopředu přijmout důležitá opatření.

Hlídejte si cash-flow

Velkým rizikem je nedostatečné povědomí o finanční situaci firmy, respektive o cash-flow, tedy peněžním toku. A to zvlášť v podmínkách České republiky, kde se dlouho čeká na proplacení faktur. Více si o tom můžete přečíst v článku: Firmy zkracují dobu splatnosti faktur. Se západem se ale rovnat nemůžeme 

Spočítat každý měsíc, kolik peněz podnikateli projde rukama a kolik z nich skutečně může utratit nebo investovat, aby se najednou neocitl bez finančních prostředků, není jednoduché. Je totiž potřeba myslet na rezervy. Obecně se uvádí, že ty by měly být schopny pokrýt 3 až 6 měsíců případného výpadku, a to v závislosti na typu podniku, jeho velikosti, množství zaměstnanců a podobně. Pokud se podnikateli peněz na vytváření rezerv nedostává, měl by začít hledat možné úspory a začít je tvořit postupně po malých částech. V každé firmě se dají náklady snížit. Nemělo by to ale být na úkor kvality zboží nebo služeb. Stačí například naučit se lépe hospodařit s energiemi, kancelářskými potřebami nebo omezit využívání auta.

Nepodceňujte pojistky

Řada firem i živnostníků se pojišťuje. Problém je v tom, že většinou volí všeobecné druhy pojištění, která jsou vhodná zejména pro fyzické osoby. V podnikání ale nestačí držet se standardních pojistných smluv. Dobrý manažer by měl umět popsat konkrétní rizika a pojistit se právě proti nim. Mnoho firem například není pojištěno proti možnému přerušení výroby. Stačí, aby vyhořela výrobní hala nebo aby areál firmy zatopila povodeň. Firmy spoléhají na to, že mají pojištěn majetek, ale zapomínají, že výpadek výroby může trvat delší dobu. V případě pojištění výpadku příjmů kvůli přerušení výroby hradí pojišťovací společnosti ušlý zisk a pojistky slouží i k uhrazení výdajů, které je nutné platit i v době přerušení provozu. 

Pojistné smlouvy je dobré alespoň jednou za rok zrevidovat, a to z několika důvodů. Pojišťovny mohou přijít s lepší nabídkou, firma se rozroste a její pojistky už neodpovídají aktuálním požadavkům a podobně. Více o pojistkách čtěte v textu: Pojištění podnikatelských rizik. Víme, podle čeho vybírat to nejlepší

Hlídejte si své lidi

Podnikatel by měl vědět, jací jsou lidé, kteří odpovídají za chod firmy. Jejich špatná rozhodnutí, laxní přístup nebo nedostatečné kompetence, to všechno jsou faktory, které mohou v životnosti a konkurenceschopnosti firmy sehrát důležitou roli. Je potřeba obklopit se lidmi, kteří mají naši důvěru. I přes sebelepší vztahy ale platí, že co je psáno, to je dáno. Je proto nutné mít vždy vše smluvně ošetřeno, požadovat po důležitých pracovnících například pojistku na blbost a podobně. Zní to velmi dramaticky, ale stačí uvést jeden příklad. 


Autor: www.isifa.com

Dobrý podnikatel ví, co mu hrozí a umí rizika eliminovat. 

Mnoho podniků například nehlídá rychlost, jakou jezdí zaměstnanci s firemními auty. Při nehodě nemusí nutně dojít ke smrti nebo újmě na zdraví. Úplně stačí, že společnost bude muset řešit problémy s dodáním náhradního vozu nebo reorganizací schůzek. Podniky by měly mít jasná pravidla a předpisy ohledně dodržování rychlostních limitů, důkladně plánovat služební cesty zaměstnanců s přihlédnutím k aktuální dopravní situaci, sledovat dodržování předpisů pomocí dostupných technologií a případné prohřešky nebo nebezpečné chování potom rázně řešit, říká Roz Cumming z agentury Brake, která udělala průzkum ve firmách, jež provozují 50 a méně vozů.

Myslete na nejhorší a mějte zástupce

Dvě třetiny podnikatelů nemají plán, kdo převezme jejich firmu, když je srazí auto, nebo ulehnou s vážnější nemocí. Nenadálých událostí, které mohou poznamenat nejen samotné podnikatele, ale i jejich rodiny, zaměstnance a klienty, je celá řada. Podcenit by to neměli zejména majitelé firem, na jejichž osobě mnohdy závisí chod celého podniku. Snížení rizika napomůže i rozumné delegování rozhodovacích pravomocí a přiměřená formalizace procesů v běžném provozu firmy. Usnadní nejen řešení krizových situací, ale také uvolní majiteli ruce na činnosti, kterým se chce věnovat, radí Věra Výtvarová ze společnosti PwC Audit, která české firmy podrobila průzkumu nazvaném Zkouška ohněm.

Poohlédněte se po právníkovi

Soudy jsou zahlceny a čekání na spravedlnost se stává delší a delší. Proto je vhodné spolupracovat s právníky. Ti by firmě neměli být prospěšní až při řešení sporů soudní cestou, jejich přínos má být zejména v tom, že podnikatelům pomohou nastavit smlouvy a další důležité dokumenty tak, aby bylo riziko soudních sporů minimální. Tato preventivní opatření navíc mají přímý dopad na firemní pokladnu. Spory mnohdy bývají mnohem dražší než investice do kvalitních právnických služeb. 

Ne každá firma si může dovolit zaměstnávat právníka. Pro ty menší se proto nabízí například forma externí spolupráce v rámci měsíčního paušálu. Právník u ní má jistotu, že každý měsíc dostane nějaké peníze, firma pak ocení to, že se na něj může kdykoli obrátit. Už 1. ledna 2014 vstoupí v platnost nový občanský zákoník, který přináší řadu novinek například do uzavírání smluv. Protože zákony si často hrají se slovy a jedno jediné může zcela změnit obsah smlouvy, nebudou služby právníků vůbec od věci. Vše podstatné o novém občanském zákoníku naleznete v seriálu, který server Podnikatel.cz u této příležitosti připravuje: Nový občanský zákoník

Zvažte založení firmy

Podnikat pod vlastním jménem je sice hezké, ale opět je nutné dokonale znát svůj obor. Pokud v něm hrozí více rizik, měl by podnikatel zvážit vytvoření právnické osoby. Například ochrana vlastního majetku u takové společnosti s ručením omezeným tak vyjde vlastně jen na ty peníze, které je nutno složit při založení. V budoucnu by tato pojistka měla být ve výši jedné koruny, protože podle nových pravidel bude možné založit si s.r.o. jen s tímto symbolickým vkladem. Více si o tom přečtěte zde: Pořízení eseróčka za korunu se blíží 

Firmy také působí mnohem solidněji v obchodním styku. Zvlášť při navazování kontaktů se zahraničím je lepší vystupovat jako majitel či jednatel společnosti, než jako živnostník pod vlastním jménem. Společnostem se podle posledních zjištění začíná lépe dařit a je o ně větší zájem. Na jednu zaniklou obchodní společnost připadlo v prvním pololetí tohoto roku 4,2 vzniklých. Podle výsledků CRIF – Czech Credit Bureau je to o něco více než loni.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).