Hlavní navigace

Stali jste se OSVČ? Do 15 dnů se musíte registrovat k dani z příjmů

9. 4. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Nezapomínejte, že až na několik výjimek se každý, kdo získá oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, musí do 15 dnů registrovat k dani z příjmů.

Zatímco daňové přiznání řada podnikatelů podávat nemusí, registrovat se k dani mají za povinnost takřka všichni. 

Vybraný dotaz z Daňové poradny

Na dotazy v daňové poradně odpovídá Jan Molín, daňový analytik společnosti MIVO.

Přihláška k registraci k dani z příjmů FO

Mám příjmy ze zaměstnání tj. ze závislé činnosti podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na rok 2013 jsem podepsala u zaměstnavatele. Zároveň mám příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 odst.2 písm. c) zákona č. 586/1992 o daních z příjmů (v únoru 2013 jsem byla jmenována rozhodnutím soudu soudní tlumičnicí a bylo mi ČSÚ přiděleno IČO).

Zajímalo by mě, zda musím podat na Finanční úřad přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob a daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013, pokud mé příjmy podle § 7 odst.2 písm. c) ZDP budou v roce 2013 vyšší než 6 000 Kč za rok? Předpokládám, že pokud budou nižší než 6000 Kč za rok, tak přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob podávat nemusím.

1. Registrace k dani z příjmů fyzických osob

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Registrovat se k dani z příjmů musíte do 30 dnů.

Dle ustanovení § 125 odst. 1 daňového řádu daňový subjekt, který obdrží povolení nebo získá oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, které jsou předmětem daně, nebo jejíž výsledky jsou předmětem daně, je povinen do  15 dnů podat přihlášku k registraci u příslušného správce daně. Tato lhůta začne běžet následující den po dni účinnosti povolení nebo oprávnění. Dle ustanovení § 125 odst. 2 daňového řádu se dnem účinnosti povolení nebo oprávnění rozumí den, kdy je daňový subjekt podle zákona, na jehož základě bylo vydáno, oprávněn začít tuto činnost vykonávat.

Registrační povinnost se plní podáním přihlášky k registraci, což jsou tiskopisy vydané ministerstvem financí, a to zvlášť pro fyzické a zvlášť pro právnické osoby. Přihlášku je třeba pozorně vyplnit (např. včetně identifikace bankovních účtů poplatníka) a doplnit všemi v tiskopisu požadovanými přílohami.

U fyzických osob vzniká povinnost registrovat se již v návaznosti na získání oprávnění k podnikatelské činnosti, ve Vašem případě dnem nabytí účinnosti rozhodnutí soudu. Od toho dne jste povinna se registrovat do 15 dnů k dani z příjmů fyzických osob u svého správce daně.

Registrační povinnost nevzniká dle ustanovení § 126 daňového řádu pouze v těchto případech:

  1. daňovému subjektu, u kterého vznikla jen nahodilá nebo jednorázová daňová povinnost (příjmy ze samostaté výdělečné činnost nelze považovat za nahodilé příjmy),
  2. daňovému subjektu, u kterého je předmětem daně pouze nemovitost,
  3. poplatníkovi, který má výhradně povinnost platit daň nepřímo prostřednictví plátce daně.

2. Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Povinnost podat daňové přiznání vyplývá z ustanovení § 38g odst. 1 a násl. zákona o daních z příjmů. V zásadě platí, že daňové přiznání je povinen podat ten, kdo:a) měl roční příjmy zdaňované v daňovém přiznání vyšší než 15 000,– Kč nebob) vykazuje daňovou ztrátu.

Dále dle ustanovení § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů pouze od jednoho a nebo od postupně více plátců daně (zaměstnavatelů). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech plátců daně na příslušné zdaňovací období  prohlášení k dani podle § 38k zákona o daních z příjmů a nemá jiné příjmy podle ustanovení § 7–10 zákona o daních z příjmů vyšší než 6000 Kč.

Pokud tedy splníte tyto podmínky, povinnost podat daňové přiznání Vám ze zákona za rok 2013 nevznikne. Ale vzhledem k tomu, že jste osoba mající příjmy ze samostatné výdělečné činnosti dle ustanovení § 7 s povinností se registrovat na FÚ, doporučuji informovat správce daně o tom, že nemáte povinnost podat daňové přiznání.

Aktualizace článku: 17.4.2013, 14.30 hod

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).