Hlavní navigace

Vnitro vyhlásilo dotační program pro projekty nestátních neziskovek

11. 6. 2008
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra vyhlásil dotační program nestátním neziskovkám pro rok 2008. Dotace půjdou směrem k nestátním neziskovým organizacím, obecně prospěšným společnostem a účelovým zařízením církví, které se podílejí na programu integrace cizinců.

Program

Cílovou skupinou jsou osoby s uděleným azylem na území České republiky, které byly zařazeny do státního integračního programu a které jsou ubytovány v integračních azylových střediscích Ministerstva vnitra nebo v soukromí.

Zaměření projektu:
  • navázání kontaktu s azylantem, poskytnutí informací o státním integračním programu a o předpisech v oblasti nájemního bydlení a pracovně právních vztahů
  • asistence při vyhledání a zajištění trvalého bydlení
  • asistence při vyhledání a zajištění pracovně právního vztahu

Hlavní podmínky pro poskytnutí dotace:

a) Dotace na zajištění bydlení ve výši 30.000,– Kč bude poskytnuta za každou doloženou smlouvu o nájmu bytu uzavřenou mezi azylantem a doloženým vlastníkem bytu po 1. lednu 2008. Platnost nájemní smlouvy nesmí být kratší než jeden kalendářní rok a s možností opakovaného prodloužení v celkové délce 5 let.
Dotaci lze poskytnout pouze jednorázově.

b) Dotace na zajištění zaměstnání ve výši 10.000,– Kč bude poskytnuta za každou doloženou pracovní smlouvu uzavřenou mezi azylantem a zaměstnavatelem, jež byla uzavřena po 1. lednu 2008. Dotace nebude poskytnuta za zajištění zaměstnání azylantům ubytovaným v integračních azylových střediscích.
Dotaci lze poskytnout pouze jednorázově.

Tip do článku - EBF spíkři 1

Dotace je určena na úhradu věcných výdajů na:

  • kancelářský spotřební materiál a kancelářské zařízení neinvestičního charakteru
  • nájem prostor ve kterých jsou realizovány aktivity podle schválených projektů
  • další provozní výdaje související s plněním projektu (energie, náklady na cesty, rozmnožování materiálu, poštovné, úhrada služeb apod.)
  • propagační materiál a náklady s souvisejících se zabezpečením propagace
  • odměny související s plněním projektu

Další informace na stránkách ministerstva.

Autor článku

šéfredaktor Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).