Hlavní navigace

Vracení slevy na dani pracujícím důchodcům ještě vůbec není jisté

1. 10. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Ačkoli Ústavní soud nedávno rozhodl, že jedna pracující důchodkyně má nárok na vrácení slevy na dani, dalších 80 000 pracujících důchodců je stále v nejistotě.

2,5 miliardy korun, takovou částku by měla Finanční správa vrátit pracujícím důchodcům po rozhodnutí Ústavního soudu ohledně slev na dani. Ústavní soud už v polovině prázdnin zrušil část zákona, která odepřela pracujícím důchodcům slevu na dani z příjmu. Teď navíc vyhověl i první individuální stížnosti pracující důchodkyně na to, že jí finanční úřad nepřiznal slevu na dani z příjmu za minulý rok. Informovali jsme o tom v článku Podnikající důchodci mají šanci získat základní slevu na dani i za rok 2013

Ústavní soud vyhlásil nález, přijatý I. senátem Ústavního soudu dne 16. září 2014, jímž rozhodl o zrušení rozhodnutí finančního úřadu, podle něhož nebyla zohledněna základní sleva na dani starobnímu důchodci za rok 2013. Taková informace se objevila na webu Finanční správy ČR. Podle tohoto nálezu není možné zrušené ustanovení zákona o daních z příjmu aplikovat ani v případech, které byly řešeny v době jeho platnosti. Popřelo by to totiž smysl výroku, jímž Ústavní soud označil část zákona z diskriminačních důvodů za protiústavní. „Výrok tohoto nálezu by ztratil svůj význam, pokud by orgány veřejné moci tento zákon opětovně aplikovaly a způsobily tím znova zásah do základních práv a svobod,“ píše se v nálezu.

Nález je jedna věc, ale co bude dál?

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Finanční správa ČR s Ministerstvem financí teď analyzují ústavněprávní rámec ve věci možnosti uplatnění základní slevy na dani u starobních důchodců za rok 2013 v souvislosti s tímto nálezem. Zároveň se zvažují jednotlivé procesní možnosti směřující k jeho naplnění. Jinými slovy, zatím není zcela jisté, že se navrácení slevy za loňský rok dočkají všichni pracující důchodci. Jde o velmi složitý právní problém, na který ministerstvo od ústavních soudců nedostalo jednoznačnou odpověď. Finanční správa má nyní právní nejistotu jak postupovat, prohlásila na České televizi náměstkyně ministra financí Simona Hornochová. Ministerstvo financí by se mohlo vystavit trestnímu stíhání, nehodlá proto o své vlastní vůli peníze vracet bez toho, aniž by mělo jistotu.

Další postup by měla Finanční správa zveřejnit na svém webu v následujících dnech. Nikdo z pracujících důchodců by ale podle opakovaných ujišťování o své peníze přijít neměl, protože lhůta pro stanovení daně činí 3 roky od termínu pro podání daňového přiznání.

Jisté je také to, že finanční úřady přestaly po lidech vyžadovat doplatky daně za loňský rok, na což si stěžovaly odbory. Finanční úřady dál obtěžují lidi. Považujeme to za maximálně nemorální věc v momentě, kdy stát uzná, že určité opatření tady vzal za protiústavní, ale přesto finanční správa se po těch lidech dále vozí a požaduje, aby doplatili daň za rok 2013, rozčiloval se v televizní diskusi ještě nedávno místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek. To už by ale mělo být minulostí. Pracujícím důchodcům by penále za případné nedoplatky hrozit nemělo, dodala pro server Podnikatel.cz Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství. Finanční správa podle ní v návaznosti na nález Ústavního soudu, se zřetelem na možné dopady, obezřetně zvažuje všechny úkony a probíhající řízení neuzavírá do zveřejnění jednotného postupu.

A co letošní rok?

Co se týká postupu v případě roku 2014, ten je jasný. Řídí se § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů u poplatníků pobírajících starobní důchod v návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13, který byl vyhlášen dne 4. 8. 2014 ve Sbírce zákonů č. 162/2014 v částce 66.

Zaměstnanec

Za předpokladu, že má zaměstnaný starobní důchodce zájem uplatnit základní slevu na dani už pro výpočet měsíční zálohy na daň, oznámí toto svému zaměstnavateli formou vyznačení změny v prohlášení poplatníka. V tomto prohlášení poplatníka vyznačí datum změny, které je rozhodné pro plátce daně, jež tuto základní slevu zohlední při výpočtu zálohy na daň. K vyznačené skutečnosti plátce daně přihlédne počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž mu zaměstnanec tuto skutečnost oznámil způsobem výše uvedeným. Finanční správa bude akceptovat poskytnutí základní slevy na dani poprvé i za kalendářní měsíc srpen, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů.

V případě, že zaměstnaný starobní důchodce podepsal u zaměstnavatele prohlášení poplatníka a uplatnil základní slevu na dani, ale plátce daně tuto slevu při výpočtu záloh na dani nezohlednil, požádá si o ni důchodce sám. Finanční správa bude opět akceptovat poskytnutí této základní slevy na dani poprvé i za srpen.

Pokud má zaměstnaný starobní důchodce příjmy ze závislé činnosti a u plátce daně podepsal prohlášení poplatníka k dani na zdaňovací období 2014 a uplatnil základní slevu na dani, požádá následně zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh za zdaňovací období 2014 v termínu do 15. února 2015. V rámci výpočtu daně plátce daně základní slevu zohlední a následně zaměstnanci vrátí přeplatek. V případě, že v průběhu roku 2014 tuto slevu zaměstnanec neuplatnil, má možnost si ji uplatnit dodatečně v žádosti o roční zúčtování záloh za zdaňovací období 2014, popřípadě ji může uplatnit v daňovém přiznání.

Plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Podle nálezu Ústavního soudu náleží základní sleva na dani za zdaňovací období 2014 všem pracujícím důchodcům bez ohledu na to, zda k 1. lednu roku 2014 pobírali starobní důchod. Jak má tedy postupovat zaměstnavatel v souvislosti s nálezem Ústavního soudu? Základní slevu na dani zohlední při výpočtu záloh na dani sám v případech, kdy zaměstnanec podepsal prohlášení poplatníka a uplatnil si základní slevu na dani v průběhu roku 2014, avšak plátce daně tuto slevu při výpočtu záloh na dani nezohlednil. V ostatních případech je nutné, aby vůle zaměstnance slevu na dani uplatnit byla vyznačena v prohlášení poplatníka.

Plátce daně zohlední základní slevu na dani při výpočtu zálohy na daň zaměstnanci počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž mu zaměstnanec tuto skutečnost oznámil způsobem výše uvedeným. Jak už bylo uvedeno, Finanční správa bude akceptovat poskytnutí základní slevy na dani poprvé i za srpen. V souvislosti s nálezem Ústavního soudu a uplatněním slevy na dani zaměstnancem nebude plátce daně postupovat podle § 38i zákona o daních z příjmů. To znamená, že nebude zpětně přepočítávat zálohy na daň za předcházející měsíce zdaňovacího období 2014. Na základě žádosti poplatníka o roční zúčtování záloh bude základní sleva na dani zohledněna při výpočtu daně za zdaňovací období 2014 v plné výši.

Poplatník podávající daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní slevu na dani je na základě nálezu Ústavního soudu možné uplatnit v daňovém přiznání až za zdaňovací období 2014. Poplatník si tedy nemůže uplatnit základní slevu na dani za zdaňovací období 2013 v daňovém přiznání řádném ani dodatečném.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).