Hlavní navigace

Zábavní pyrotechnika – vskutku výbušný byznys

28. 12. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244974
Jako patří ke štědrovečernímu stolu kapr a salát, oslavy konce roku jsou spojeny s ohňostroji, svištícími petardami a dělobuchy. Prodejci zábavní pyrotechniky jásají, během roku už totiž některé z nich podobné tržby potkat nemusejí. Při prodeji nekvalitní pyrotechniky jim ale hrozí až miliónová pokuta.

I když se během vánočních svátků uklidní shon, který je typický pro konec roku, na Silvestra se zase vše vrací do starých kolejí. Zatímco nám v průběhu prvních dvou svátků vánočních může maximálně zaskočit rybí kost nebo od adventního věnce chytnout záclona, silvestrovské bujaré slavení může mít nedozírnější následky. Vina může být jak na straně prodejce, tak i spotřebitele, a to v nedodržení postupů nebo zadaných ustanovení.

Problematika zábavní pyrotechniky je poměrně široká, omezení existuje několik. Prvním krokem je zařazení daného výrobku do jedné ze čtyř třídy nebezpečnosti. Toto rozdělení je směrodatné pro uživatele výrobků, určuje například komu patří pyrotechnika do rukou. Pro dovozce a distributory zase tato stupnice znamená systém, dle kterého se pořízené zboží bude skladovat a prodávat.

Výrobky třídy I. lze prodávat stánkovým prodejem bez omezení věku. Věkovou hranici pro nabývání výrobků třídy I. může stanovit dovozce nebo výrobce. Potom by měl prodejce k tomuto omezení přihlížet a důsledně jej dodržovat. Pro klidný Silvestr rodičů se doporučuje při nákupu a použití těchto výrobků přítomnost osoby starší 18 let.

Výrobky třídy II. nelze prodávat stánkovým prodejem, pouze v objektech k tomu schválených. Věková hranice pro nabývání výrobků třídy II. je stanovena nad 18 let. Výroky se nemají nepoužívat pod vlivem alkoholu, omamných látek nebo léků snižujících pozornost. Dále se doporučuje dodržovat návody na použití a zvážit vhodnost místa použití (dopad zbytků, např. stabilizačních nosníků raket).

Výrobky třídy III. nelze prodávat stánkovým prodejem, pouze v objektech k tomu schválených. Prodej je podmíněn osobám vlastnícím platný průkaz odpalovače ohňostrojů.

Výrobky třídy IV. nelze prodávat stánkovým prodejem, pouze v objektech k tomu schválených. Prodej je podmíněn osobám vlastnícím platný průkaz odpalovače ohňostrojů spolu s platným odběrným povolením vydaným Českým báňským úřadem. Výrobky třídy IV. lze nakupovat pouze v odběrných skladech dovozců nebo výrobců. Použití těchto výrobků je dále podmíněno schváleným technologickým postupem pro ohňostrojné práce. Schválení technologického postupu a případného dohledu je v pravomoci Českého báňského úřadu.

Zdroj: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

Pokud jde o pyrotechnické předměty I. a II.třídy nebezpečnosti, tedy ty volně prodejné, pak speciální povolení či oprávnění bohužel není třeba. V předsilvestrov­ském čase ho pak prodává kdekdo. Na prodej a manipulaci s pyrotechnickými předměty III. třídy nebezpečnosti, které se používají například v ohňostrojích, je třeba mít platný průkaz odpalovače ohňostrojů. Ten je potřeba i na manipulaci s pyrotechnickými předměty IV. třídy nebezpečnosti, tedy výbušniny, předměty do velkých ohňostrojů. Zde je navíc podmínkou povolení Českého báňského úřadu, čili povolení k odběru a manipulaci s výbušninami, říká Václav Michalski, majitel společnosti Václav Michalski – Soptík.

Předtím, než se zábavní pyrotechnika uvede na trh, je potřeba ji předložit k ověření Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (ČUZZS). Po vyplnění žádosti o provedení typové zkoušky provede ČUZZS ověření daného výrobku z různých hledisek , posoudí bezpečnost výrobku, správnost návodu na použití a likvidaci selhaného nebo nefunkčního výrobku, potvrdí nebo změní zařazení do třídy nebezpečnosti (viz. tabulka výše) a v konečné fázi vydá certifikát a zkušební značku.

Ta musí být viditelně umístěna na každém prodávaném výrobku, kopii certifikátu musí mít každý prodávající u sebe.

Zaostřeno na kvalitu

Jak uvádí Pavel Koblasa, vedoucí oddělení kontroly ČUZZS, pro prodejce, který prodává nekvalitní zábavní pyrotechniku, může nedodržení podmínek prodeje znamenat vysokou pokutu. Úřad ukládá pokuty podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů, prodejci, který prodává pyrotechniku, která nesplňuje podmínky uvádění na trh až do výše 1 000 000 Kč, uvedl pro business server Podnikatel.cz Pavel Koblasa.

K odhalení prodeje nekvalitní či dokonce neověřené zábavné pyrotechniky může dojít při pravidelných kontrolách. Kontroly provádějí inspektoři úřadu v průběhu celého roku u výrobců a po dodání distributorům i před Silvestrem. Kontrolu podmínek prodeje provádí i Česká obchodní inspekce, Živnostenské úřady a hasiči,doplňuje Koblasa s tím, že se kontroly zaměřují hlavně na to, jestli se na stáncích prodává pouze pyrotechnika I. třídy nebezpečnosti, jaké je množství skladovaného zboží a jak je oddělené od hořlavých předmětů.

Pyrotechnika – synonymum silvestrovských oslav?

Prodejci zábavní pyrotechniky nepracují jen před Silvestrem, poptávka je po celý rok. V závěru roku se poptávka zvyšuje, dobré a zavedené firmy samozřejmě v oboru podnikají celoročně, ovšem spíše v oblasti profesionální pyrotechniky, ohňostrojů. Poptávka po drobné zábavní pyrotechnice je i během roku, uvádí Michalski. Podle slov Petra Vocela ze společnosti BN FIREWORKS jejich služby nejčastěji vyhledávají firmy a agentury, zájem o zábavní pyrotechniku je i ze strany pořadatelů svateb nebo oslav.

MM červen tip 1

Vyplatí se podnikat pouze v oboru prodeje pyrotechniky nebo je potřeba realizovat i doplňkové služby? Myslím, že ne, nás živí především ohňostroje. Navíc ke konci roku se objevují výrobky na pultech velkoobchodů za velmi nízké ceny a jsou k dispozici téměř všem. Vydělají hlavně dovozci, uvádí Petr Vocela.

O možných účincích nadměrného hluku ze zábavní pyrotechniky na zvířata čtěte v nedělní glose Petra Komárka.

Anketa

Nakupujete s obezřetností zábavní pyrotechniku?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).