Hlavní navigace

30 tisíc podnikatelů může zapomenout na výdajové paušály a zvýší se jim pojistné

26. 2. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Zastropování výdajových paušálů živnostníky nepotěšilo. Jaký bude mít novela zákona o dani z příjmů reálný dopad? To rozebírá právník.

Stejně jako každý rok i v roce 2015 se daňová oblast neobejde beze změn. K 1. lednu začala platit novela zákona o dani z příjmů, o níž vláda během jejího přijímání opakovaně hovořila v tom smyslu, že bude prospěšná pro rodiny s dětmi a důchodce. Svému slovu v tomto ohledu vláda dostála, ale jak to tak bývá, když se někde přidá, musí se jinde ubrat. Tím, komu novela poněkud ztížila život, jsou v tomto případě živnostníci.

Živnostník má v oblasti vypracovávání daňové agendy nejvíce možností. Může si vybrat mezi vedením účetnictví, což je povinné pro podnikatele zapsané v obchodním rejstříku, snazším vedením daňové evidence, nebo pro živnostníka nejjednodušší uplatnění výdajů paušálem. Kromě jednoduchosti má tento způsob i tu výhodu, že živnostník nemusí přemýšlet nad tím, zda jsou jeho výdaje daňově uznatelné, nebo ne. Po poslední novelizaci však pro poměrně početnou skupinu živnostníků přestane být i navzdory administrativním výhodám tento způsob uplatňování výdajů výhodný.

Procentní sazby zůstaly zachovány, maximální částky výdajů však byly omezeny

Jednoduchost používání výdajových paušálů spočívá i v tom, že veškeré s daněmi spojené záležitosti zvládne pokrýt živnostník sám. Stačí sečíst veškeré příjmy za daný rok a výdaje určit paušálním procentem podle činnosti. U pronájmu je paušál ve výši 30 %, u příjmů ze samostatné činnosti (například advokáti nebo lékaři) 40 %, všichni živnostníci mimo řemeslnou činnost mohou uplatnit paušál ve výši 60 % a pro činnosti v zemědělské a řemeslné výrobě byla výše paušálu stanovena na 80 %. 

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Zastropení výdajových paušálů mnohé živnostníky nepotěší. 

Maximální výše výdajů, kterou takto lze uplatnit, byla pro dva nižší paušály již zastropována, konkrétně na 600 tisíc korun u 30% a 800 tisíc u paušálu 40%. Nově však došlo k zavedení stropu i pro doposud neomezené paušály 60 a 80 procent. Limity byly stanoveny pro 60% paušál na 1 200 000 Kč a 1 600 000 Kč při užití paušálu 80 %. V praxi to znamená, že výdaje při ročním příjmu vyšším než dva miliony, z kteréžto částky výše zastropování vychází, se nebudou moci od roku 2015 uplatnit v plné výši.

Nad dva miliony se paušály nevyplatí

Vzhledem k tomu, že mezní hodnotou pro stanovení stropů paušálů byly právě výše zmíněné dva miliony korun, tak podnikatel, který za rok vydělá více, by o použití paušálů vůbec neměl uvažovat, jelikož by na tom jen prodělal. Během přijímání se šířila dezinformace, že použití paušálu nebude pro podnikatele s vyššími příjmy vůbec možné. 

Pravda je však taková, že možné je, jen je krajně nevýhodné. Tam, kde podnikatel, který vydělal deset milionů korun, ještě v loňském roce mohl neomezeně uplatnit výdaje v plné výši paušálu, tedy šest nebo osm milionů korun podle toho, jaký používal vzhledem ke své činnosti paušál, ten samý podnikatel ze stejného příjmu za letošní rok bude moci uplatnit pouze 1,2, respektive 1,6 milionů korun, stejně jako podnikatel, který vydělal miliony dva. Přitom reálná výše výdajů tohoto podnikatele bude mnohem vyšší a při uplatnění paušálních výdajů, které byly zamýšleny, aby podnikatelům ušetřily, by tak paradoxně na dani zaplatil mnohem více.

Rozhodnutí ovlivní i výši pojistného

Z nastínění situace v předchozím odstavci jednoznačně vyplývá, že vysokopříjmové OSVČ by měly od užívání paušálů ve vlastním zájmů upustit a přejít minimálně na vedení daňové evidence. Netýká se to však jen jich. I ti, kteří onoho hraničního příjmu ve výši dvou milionů nedosáhnou, by měli porovnat své skutečné reálně vynaložené výdaje a v případě, že jsou vyšší než ty, kterých mohou využít při procentním paušálu, měli zvážit, jakým způsobem budou k vlastní daňové agendě nadále přistupovat. Administrativní náročnější vedení daňové evidence by se jim celkově mohlo vyplatit na nižší zaplacené dani. 

Na co však podnikatelé zvažující pro a proti užití výdajových paušálů nesmí zapomenout, je skutečnost, že rozdíl mezi výdaji vypočtenými procentem z příjmů a výdaji skutečnými se projeví nejen na výši daňové povinnosti, ale i na výši odvodů na povinném sociálním a zdravotním pojištění. I toto je při rozhodování, zda výdajový paušál použít, nutno zohlednit. Další z poměrně citelných nevýhod, které s sebou užívání paušálů nese již z dob před poslední novelizací, je to, že při podávání daňového přiznání nelze uplatnit slevu na manželku s vlastními příjmy do 68 tisíc ročně ani daňové zvýhodnění na děti. Podnikatel s manželkou vyhovující zákonným kritériím na příjem a dvěma dětmi by tak mohl ztratit nárok na více než padesát tisíc korun.

Změna se dotkne několika tisíc podnikatelů

Dle odhadů ministerstva financí se zastropování výdajových paušálů dotkne zhruba třiceti tisíc podnikatelů. To samo o sobě není malé číslo, nicméně v celkovém počtu je to počet stále ještě považovatelný za relativně malý. Zastropování paušálů je sice bezpochyby krokem proti živnostníkům, nicméně s přihlédnutím k tomu, že paušály měly vždy sloužit spíše malým podnikatelům s nižšími příjmy k ulehčení jejich podnikání, a k tomu, že tato změna dopadá výhradně na ty vysokopříjmové, můžeme říci, že přijatá novela byla zásahem, ale ne zásahem nijak zvlášť citelným. 

Jak na daň z příjmů?

Přečtěte si daňový speciál, který poradí jak na daň z příjmů věcí krok za krokem.

 

Dopad na podnikatele lze spatřovat rovněž v tom, že v důsledku budou mít podnikatelé, kteří díky změnám přejdou na daňovou evidenci, vyšší administrativní zátěž a více povinností. Jak však vyplývá z vyjádření vlády i prezidenta, živnostníci a drobní podnikatelé bohužel mohou v budoucnu očekávat, že si na ně vláda přichystá další zásahy do způsobů jejich kontroly a zdaňování, které se dotknou všech a mnohem citelněji.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).